Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  MACIĄG WŁODZIMIERZ

  MACIĄG WŁODZIMIERZ, ur. 3 I 1925 w Brześciu nad Bugiem, krytyk lit., prozaik. Studiował polonistykę na UJ, m. in. pod kierunkiem K. Wyki; od 1953 czł. zespołu red. tyg. —> „Życie Literackie". Zajmuje się współcz. prozą pol., zwł. jej problematyką ideowo-społeczną (szkic programowy Sprawa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACHAL JAN

  MACHAL JAN, ur. 25 X 1855 w Novych Dvorach pod Milskiem, zm. 3 XI 1939 w Pradze, czes. slawista, badacz literatury polskiej. Studiował filologię klas., czes. i niem. w Wiedniu i Pradze; habilitował się (1894) z historii literatur słow. na Uniw. Karola w Pradze, od 1901 prof. literatur słow. tegoż uniw.;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACHEJEK WŁADYSŁAW

  MACHEJEK WŁADYSŁAW, ur. 25 II 1920 w Chodowie pod Miechowem, poeta, prozaik, publicysta, reportażysta, działacz społ. i polityczny. Studiował na WSH w Krakowie. Od 1936 czł. KZMP, debiutował artykułem na łamach „Nowej Wsi", a 1938 jako poeta w „Okolicy Poetów". W okresie okupacji niem. organizator...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACH WILHELM

  MACH WILHELM, ur. 1 I 1917 w Kamionce pod Ropczycami, zm. 2 VII 1965 w Warszawie, powieściopisarz, krytyk lit., eseista. Pochodził z rodziny chłopskiej, w Krakowie ukończył studia pedag. (1938) i polonist. na UJ (1947). Uczestnik wojny obronnej Polski 1939, okres okupacji niem. spędził w Krakowie. W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /2 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁYSKOWSKI IGNACY, pseud. Szymon

  ŁYSKOWSKI IGNACY, pseud. Szymon, ur. 12 IX 1820 w Mileszewach pod Brodnicą, zm. 14 VII 1886 w Poznaniu, pomorski działacz oświat, i polit., publicysta i pisarz. W czasie studiów we Wrocławiu należał 1845—46 do —> Towarzystwa Lit.-Słow., nast. osiadł w rodzinnym majątku Mileszewy. Po 1848 był na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /2 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁYSEK PAWEŁ

  ŁYSEK PAWEŁ, ur. 1914 w Jaworzynce (Śląsk Ciesz.), zm. 15 VII 1978 w USA, folklorysta, pamiętnikarz. W 1935-39 studiował historię, filologię pol. i socjologię na UJ. Podczas II wojny świat, w wojsku pol. we Francji, nast. w Anglii, gdzie kontynuował studia. Od 1949 w USA, wykładowca uniw...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁUŻYCKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

  ŁUŻYCKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Początek zainteresowania Polaków kulturą Łużyc wiąże się z odkryciem jej odrębności i słowiańskości przez młodzież pol. podróżującą do niem. ośrodków uniw., które to podróże wiodły przez Łużyce. Uwarunkowania hist. (utrata niepodległości i wzrost...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /10 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁUSKINA EWA

  ŁUSKINA EWA, ur. 10 IX 1878 w Krakowie, zm. 3 X 1942 tamże, powieściopisarka, nowelistka, poetka. Córka Włodzimierza, krak. malarza i literata, debiutowała jako nowelistka w krak. „Życiu" 1898, na twórczość jej zasadniczy wpływ wywarła lektura Z cyklu Wigilii S. Przybyszewskiego. Pisane prozą poet...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁUSZCZEWSKA JADWIGA, pseud. Deotyma

  ŁUSZCZEWSKA JADWIGA, pseud. Deotyma, ur. 1 VIII 1834 w Warszawie, zm. 23 IX 1908 tamże, poetka, improwizatorka. Rozgłos zdobyła jako gł. atrakcja od 1852 salonu lit. rodziców (—> Warszawa), improwizując, dzięki wrodzonej łatwości wierszowania, na zadane tematy; stworzona przez matkę sztuczna atmosfera...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁUKASZEWICZ LESŁAW, właśc. LEONARD

  ŁUKASZEWICZ LESŁAW, właśc. LEONARD, ur. 6 XI 1809 w Zaturzynie (wsch. Galicja), zm. 6 X 1855 w Theresienstadt (Terezin w Czechach), działacz polit., historyk literatury, redaktor. Syn ekonoma, student UJ, uczestnik powstania 1830-31, w l. trzydziestych i czterdziestych był bardzo czynnie zaangażowany w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 498

  praca w formacie txt

Do góry