Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  MAGAZYN WARSZAWSKI Pięknych Nauk, Kunsztów i Różnych Wiadomości Dawnych i Nowych

  MAGAZYN WARSZAWSKI Pięknych Nauk, Kunsztów i Różnych Wiadomości Dawnych i Nowych dla Zabawy i Pożytku Osób Obojej Płci, Wszelkiego Stanu i Smaku, kwartalnik popularny, wyd. w Warszawie 1784-85 przez P. Świtkowskiego (zapewne przy wsparciu finansowym J.L. Chreptowicza), red. przez tegoż. Pismo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADYDA WŁADYSŁAW

  MADYDA WŁADYSŁAW, ur. 20 VI 1916 w Krakowie, zm. 13 VIII 1970 tamże, filolog klasyczny. Studiował na UJ 1934-38 gł. pod kier. T. Sinki, w okresie okupacji niem. czynny w tajnym nauczaniu, od 1945 związany stale z UJ, prof. od 1954. Czł. Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej i Komisji Filologii Klas. PAN...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADRYGAŁ, gatunek poezji lirycznej

  MADRYGAŁ, gatunek poezji lirycznej, ukształtowany we Włoszech, gdzie początkowo (XIV w.) pojawił się jako pieśń pasterska zw. pastorellą, a później (XVI w.) pieśń miłosna. Ta późniejsza postać m. rozszerzyła się w Europie wraz z ekspansją formy muz., z którą była od początku związana. M...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADONNA BUSOWISKA, nowela Władysława Łozińskiego

  MADONNA BUSOWISKA, nowela Władysława Łozińskiego, prwdr. w „Przeglądzie Pol." 1886, wyd. os. w Krakowie 1892. Uważana za jeden z najwybitniejszych utworów pisarza, odznacza się dramatyzmem oraz zwięzłością kompozycji. Fabuła koncentruje się wokół postaci rus. wieśniaczki Nasty, która funduje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAĆKOWSKI JAN KAROL, pseud. Poznańczyk

  MAĆKOWSKI JAN KAROL, pseud. Poznańczyk, ur. 23 VI 1865 w Żołędowie pod Bydgoszczą zm. 28 VII 1915 w Krakowie, działacz polit., publicysta, pisarz, wydawca. W Raciborzu, współzałożyciel i 1889-94 red., od 1891 też wydawca (po J. Rostku) „Nowin Raciborskich", pisma polit.-społ., któremu nadał kierunek...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /2 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACKIEWICZ STANISŁAW, pseud. Cat,

  MACKIEWICZ STANISŁAW, pseud. Cat, ur. 18 XII 1896 w Petersburgu, zm. 18 II 1966 w Warszawie, publicysta, polityk; z wykształcenia prawnik. W czasie I wojny świat, czynny w organizacjach młodzieży niepodległościowej i POW (1916-17), po wojnie ideolog grupy wil. konserwatystów i monarchistów (tzw. żubrów)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /3 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACIEJOWSKI WACŁAW ALEKSANDER

  MACIEJOWSKI WACŁAW ALEKSANDER, ur. 1792 w Kalwarii Zebrzydowskiej (lub w okolicy), zm. 9/10 II 1883 w Warszawie, historyk. Po studiach od 1812 na UJ, we Wrocławiu, Berlinie i Getyndze został 1818 prof. filologii klas. Liceum warsz., od 1819 prawa rzym. na UW. Mimo udziału w powstaniu 1830-31 zajmował...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACIEJOWSKI IGNACY, pseud. Sewer, Gryf

  MACIEJOWSKI IGNACY, pseud. Sewer, Gryf, ur. 7 .VII 1835 w Sandomierzu, zm. 22 IX 1901 w Krakowie, powieściopisarz, nowelista i dramaturg. Studiował w Instytucie Agronomicznym w Marymoncie. Związany z L. Mierosławskim, brał udział w konspiracji przedpowstamowej i w powstaniu styczniowym, i m. in. jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /4 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACIEJEWSKI JAROSŁAW

  MACIEJEWSKI JAROSŁAW; ur. 23 XII 1924 w Poznaniu, historyk literatury. Studiował na Uniw. Pozn. (1946-50) pod kier. Z. Szweykowskiego. Od 1950 pracownik.uniw., habilitowany 1960, prof. UAM od 1973, od 1969 kierownik Zakładu. Historii Literatury Pol. w Instytucie Filologii Pol'.,.od 1974 dyr. tegoż...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACIEJ Z MIECHOWA, właśc. nazw. Karpiga

  MACIEJ Z MIECHOWA, właśc. nazw. Karpiga, ur. 1457 w Miechowie, zm. 8 IX 1523 w Krakowie, lekarz, astronom,. historyk, geograf. Mieszczanin, studia na wydz. sztuk wyzwolonych Akad. Krak. ukończył (ze stopniem magistra) 1479, medycynę studiował we Włoszech (prawdop. doktorat w Bolonii 1486 lub 1487)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /3 042

  praca w formacie txt

Do góry