Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  MAŁPA-CZŁOWIEK w cnotach, obyczajach i kroju...

  MAŁPA-CZŁOWIEK w cnotach, obyczajach i kroju..., utwór satyr, prozą i wierszem (satyra menipejska) powst. w pocz. XVIII w. (prawdop. 1710-15). Znany z kilku kopii rękopiśmiennych, fragm. (ze zmianami) druk. bezim. w „Monitorze" 1769 nr 66-68, 71-75, całość dopiero 1962. Nieznany autor był szlachcicem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAŁŁEK KAROL

  MAŁŁEK KAROL, ur. 18 III 1898 w Brodowie pod Działdowem, zm. 28 VIII 1969 w Krutyni pod Mrągowem, mazur, działacz nar., prozaik, folklorysta i publicysta. Podczas I wojny świat, wcielony do armii prus.; nast. czł. Zw. Spartakusa i Komunist. Partii Niemiec. Był nauczycielem, gł. w pow. działdowskim. Od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAŁECKI ANTONI

  MAŁECKI ANTONI, ur. 16 VII 1821 w Objezierzu (Poznańskie), zm. 7 X 1913 we Lwowie, badacz literatury, historii i języka pol., filolog klas., krytyk lit., dramatopisarz. Studiował od 1841 filologię klas. i filozofię na uniw. w Berlinie (doktorat 1844). Do 1850 był nauczycielem w pozn. gimn. św. Marii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /3 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAŁACZEWSKI EUGENIUSZ

  MAŁACZEWSKI EUGENIUSZ, ur. 1 I 1897 w Kiwaczówce pod Humaniem (Ukraina), zm. 19 IV 1922 w Zakopanem, prozaik, poeta. W czasie I wojny świat, w armii ros., od 1917 służył w pol. formacjach wojsk, w Rosji. W 1919 przedostał się przez Archangielsk i Murmańsk do Francji, skąd z armią J. Hallera powrócił...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALWINA, czyli Domyślność serca

  MALWINA, czyli Domyślność serca, powieść M. Wirtemberskiej, ukończ. 1812, dyskutowana 1813 w salonie autorki, wyd. w Warszawie 1816, t. 1-2, wyd. 2 popr. tamże 1817, wyd. 3 popr. tamże 1822. Uznana za pierwszą wybitną pol. powieść psychol.-obycz., łączy sentyment, wzór wrażliwości (motyw...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /2 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALISZEWSKI ALEKSANDER

  MALISZEWSKI ALEKSANDER, ur. 19 X 1901 w Warszawie, zm. 29 IX 1978 tamże, dramatopisarz, poeta, prozaik, tłumacz. Pochodził z rodziny robotniczej. Studiował na wydz. humanist. Wolnej Wszechnicy Pol. w Warszawie, czł. grupy poet. Smok (jej współorganizator 1923) i -> Kwadryga (1928-31), krytyk teatr, ifilm...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /2 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALINOWSKI LUCJAN

  MALINOWSKI LUCJAN, ur. 27 V 1839 w Jaroszewicach (Lubelskie), zm. 15 I 1898 w Krakowie, językoznawca. Po ukończeniu 1867 wydziału filoz.-hist. Szkoły Gł. w Warszawie, studia filol. uzupełniał w Jenie (u A. Schleichera), Berlinie, Petersburgu oraz na UJ. Doktoryzował się 1872 w Lipsku u A. Leskiena na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALINA JAN

  MALINA JAN ur. 1620 w Kluczborku, zm. 24 XI 1672 w Tylży, pisarz i poeta luterański. Mieszczanin, pastor w Kluczborku i Tylży, superintendent zborów ewang. na Litwie; ułożył Porządek obrzędów zwyczajnych kościoła augustiańskiej konfesji (Wilno 1640), pisał kazania pogrzebowe (Proporzec triumfalny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALIĆ ZDRAVKO

  MALIĆ ZDRAVKO, ur. 10 X 1933 w Ljubiji (Bośnia), chorw. polonista, tłumacz i krytyk literatury pol., poeta. Po studiach kroatyst. i rusycyst. w Zagrzebiu, podjął dyplomową specjalizację polonist. w Warszawie i Krakowie (1958-1960). Doktoryzował się na podstawie rozprawy o twórczości W. Gombrowicza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAŁECKI HIERONIM

  MAŁECKI HIERONIM, ur. 1525 (?), zm. 1583 (1584 ?), syn —> J. Sandeckiego-M., wydawca i tłumacz; pastor luterański. Studiował w Królewcu; 1546-52 rektor pol. gimnazjum w —> Ełku; 1551-58 pomagał ojcu w prowadzeniu drukarni, od 1578 jego następca w zborze i superintendent; sekretarz (tłumacz) do pism pol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt

Do góry