Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  MARCINKIEWICZ WINCENTY, DUNIN

  MARCINKIEWICZ WINCENTY, DUNIN, ur;. 1807 w Paluszkiewiczach pod Bobrujskiem, zm. 17 XII 1884 w Lucynce pod Mińskiem, poeta i komediopisarz polsko-białoruski. Pracując jako urzędnik w Mińsku, a nast. gospodarując na małym folwarku, prowadził jednocześnie działalność oświat, wśród ludu białorus...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARCINKEVIĆIUS JUSTINAS

  MARCINKEVIĆIUS JUSTINAS, ur. 10 VII 1930 we wsi Vażatkiemis (obecnie rejon Prienai), litew. poeta, tłumacz literatury polskiej. Ukończył filologię litew. na Uniw. Wileńskim (1954). Autor kilkunastu tomów wierszy, poematów i dramatów poetyckich. Zasłużony tłumacz Mickiewicza, przełożył Grażynę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARCINEK JAN, pesud. Jasiek Sobków z Bieńkowic

  MARCINEK JAN, pesud. Jasiek Sobków z Bieńkowic, ur. 15 XII 1881 w Bieńkowicach (Krakowskie), zm. 12 VIII 1951 tamże, pisarz lud. i etnograf amator. Ukończył dwuletnią szkołę ludową. Gospodarzył w rodzinnej wsi, czynny w kołach młodzieży wiejskiej, kółkach rolniczych, w samorządzie gminnym. Od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARCIN ZE SŁUPCY

  MARCIN ZE SŁUPCY, żył w 1 poł. XV w., poeta polsko-łaciń-ki. Mieszczanin; uczeń, a nast. bakałarz Akad. Krak., jest autorem kunsztownej łac. sekwencji do św. Marcina i dwu obszernych epitafiów; na bpa A. Łaskarza, w heksametrach, oraz - literacko lepszego - na Wincentego z Szamotuł, w wersach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARCHOŁT. Kwartalnik

  MARCHOŁT. Kwartalnik poświęcony sprawom literatury i kultury, czasopismo wyd. w Warszawie od października 1934 do grudnia 1938 pod red. S. Kołaczkowskiego. Program M. wyrastał z żywego w l. trzydziestych poczucia zagrożenia kultury - zarówno przez faszyzm i związane z nim idee totalitarne, jak przez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /2 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARCHOŁT GRUBY A SPROŚNY, jego narodzin, życia i śmierci misterium tragikokomiczne w obrazach czterech zamknięte

  MARCHOŁT GRUBY A SPROŚNY, jego narodzin, życia i śmierci misterium tragikokomiczne w obrazach czterech zamknięte, sztuka J. Kasprowicza, nad którą pracował już zapewne od 1902, ukończ. 1913, wyd. we Lwowie 1920, wyd. pośm. ze zmianami autorskimi w t. 15 Dzieł,  Kraków 1930. Postać bohatera tyt...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /2 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARCHLEWSKI JULIAN, pseud. Baltazar z Kujaw, J. Karski, Kujawiak

  MARCHLEWSKI JULIAN, pseud. Baltazar z Kujaw, J. Karski, Kujawiak, ur. 17 V 1866 we Włocławku, zm. 22 III 1925 w Bogliasco pod Nervi (Włochy), działacz pol. i międzynar. ruchu robotn., ekonomista, publicysta, krytyk, wydawca. W 1889 należał do założycieli Zw. Robotników Pol.; 1891-92 więziony w X...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /4 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARCHESANI PIETRO

  MARCHESANI PIETRO, ur. 8II1942 w Weronie, wł. polonista. Ukończył studia humanist. na kat. Universita Sacro Cuore w Mediolanie (1966). W 1968-71 lektor języka wł. na UJ, nast. 1973-79 - języka pol. w Mediolanie. Od 1972 prof. kontraktowy języka i literatury pol. na uniw. w Genui i od 1978 na uniw. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARATON, poemat K. Ujejskiego

  MARATON, poemat K. Ujejskiego, powst. 1844, odczytany 1845 na wieczorze lit. w lwow. salonie A. Kłodzińskiego, prwdr. (bez Wstępu i Zakończenia) w „Bibliotece Nauk. Zakł. im. Ossolińskich" 1847, przedr. w tomie Kwiaty bez woni, Lwów (właśc. Wiedeń) 1848; Wstęp (inc.: „Wy chcecie pieśni!"), datowany 1845...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAR MARIAN STANISŁAW, pierwotnie Lewin, pseud. Jan St. Mar

  MAR MARIAN STANISŁAW, pierwotnie Lewin, pseud. Jan St. Mar, ur. 20 X 1877 w Płocku, zm. 1942 w Warszawie, prozaik, poeta, dziennikarz. Studiował literaturę w Szwajcarii, Francji i Włoszech. Debiutował 1900 obszerną nowelą Bronka. Współpracował z licznymi czasopismami, gł. z „Przeglądem Porannym"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /mamaela Dodano /05.03.2012 Znaków /1 737

  praca w formacie txt

Do góry