Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  MARKIEWICZ HENRYK

  MARKIEWICZ HENRYK, ur. 16 XI 1922 w Krakowie, historyk i teoretyk literatury. W 1946-50 studiował filologię pol. na UJ, pracę nauk. rozpoczął 1949 w IBL PAN. Red. nacz. (1951) i czł. komitetu red. (1952-56) tyg. „Życie Lit.", zastępca red. nacz. kwartalnika „Pamiętnik Lit." (od 1960), red. serii —>...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /2 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKIEWICZ, Markowic, Markowicz JAN

  MARKIEWICZ, Markowic, Markowicz JAN, ur. 10 IV 1613 w Krakowie, zm. przed 4 V 1691 tamże, pamiętnikarz, poeta, bibliofil. Pochodził z rodu krak. kupców korzennych. Uczył się w Bytomiu, potem u jezuitów w Nysie (1624) i Lublinie (1625-36), nast. powrócił do rodzinnego miasta i zawodu; od 1643 prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARINIZM, kierunek i styl w eur. literaturze barokowej

  MARINIZM, kierunek i styl w eur. literaturze barokowej; termin pochodzi od nazwiska wł. poety G. Marina (1569-1625). Twórczość jego doczekała się licznych naśladowców zw. marinistami, nie tylko we Włoszech, ale i w in. krajach Europy (Francja, Niemcy, Polska). M. zwany we Włoszech także —>...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /2 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARIA STUART. Drama historyczne w 5 aktach

  MARIA STUART. Drama historyczne w 5 aktach, dramat J. Słowackiego, najdojrzalszy artystycznie utwór warsz. okresu jego twórczości, powst. 17 IX-18 X 1830, prwdr. w t. 2 Poezji, Paryż 1832, wyst. we Lwowie 1862. Ambitna próba stworzenia własnej wizji postaci królowej szkockiej, w przeciwstawieniu do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARIA. Powieść ukraińska

  MARIA. Powieść ukraińska, powieść poetycka w 2 pieśniach A. Malczewskiego, pierwsza manifestacja tego gatunku w Polsce, powst. w Warszawie 1824 (być może zaczęta już na Wołyniu), wyd. tamże 1825, dedykowana J.U. Niemcewiczowi. Tradycja czytelnicza i badawcza wiąże genezę warstwy fabularnej utworu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /4 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARGIER. Poemat z dziejów Litwy

  MARGIER. Poemat z dziejów Litwy, poemat w 5 pieśniach W. Syrokomli, datowany w Borejkowszczyźnie 6 VIII 1854, wyd. w Wilnie 1855. Schemat fabularny tworzy opisany przez T. Narbutta epizod z dziejów walk krzyżacko-litewskich: samobójcza śmierć dla uniknięcia niewoli obrońców grodu Pullen, zdobytego przez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAREWICZ WINCENTY

  MAREWICZ WINCENTY, ur. 1755 na Wileńszczyźnie, zm. 5 III 1822 w Warszawie, poeta, dramatopisarz. Zwolennik reform Sejmu W., wpisany 1791 do wil. ksiąg miejskich, uczestnik powstania 1794, po 1800 był urzędnikiem w Warszawie. Od 1786 ogłaszał własnym kosztem, osobno i w zbiorkach (Samotne zabawki 1786...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAREK Z OPATOWCA

  MAREK Z OPATOWCA, daty życia nie znane, (prawdop. 1 poł. XV w.), autor wierszowanego (częściowo rymowanego) podręcznika łac. wersyfikacji Metrificale (tj. dzieła o metryce), pisanego dystychem elegijnym, opartego gł. (ale nie wyłącznie ) na uznanym od XIII w. za autorytet obszernym podręczniku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARCINKOWSKI KAJETAN, JAKSA

  MARCINKOWSKI KAJETAN, JAKSA, ur. ok. 1788, zm. 1832 w Warszawie, pedagog, poeta. Był zastępcą wizytatora szkół na Wołyniu, u schyłku życia inspektorem w Płocku; wydał 1823 pracę Rzut oka na stan tegoczesny oświecenia i sposoby dalszego rozwinięcia instrukcji krajowej w Polsce. Przybył do Warszawy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARCINKOWSKI ANTONI, pseud. Albert Gryf, A. Nowosielski

  MARCINKOWSKI ANTONI, pseud. Albert Gryf, A. Nowosielski, ur. 29 I 1823 w Mostyszczach pod Kijowem, zm. 12 IX 1880 w Kijowie, publicysta, krytyk lit., powieściopisarz, folklorysta. Po 3-letnich studiach na uniw. w Kijowie osiadł 1844 w pobliskim majątku rodzinnym. W l. czterdziestych (debiut 1843 w „Tygodniku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /2 709

  praca w formacie txt

Do góry