Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  MATUSZEWICZ, Matuszewic, MARCIN

  MATUSZEWICZ, Matuszewic, MARCIN, ur. 11 XI 1714 w Jelnej (Podlasie), zm. 1773, pamiętnikarz. Syn średnio zamożnego szlachcica, uczeń jezuitów, ceniony jako mówca i sprawnie władający piórem, od 1733 brał udział w życiu publ. (m. in. od 1740 wielokrotny deputat na trybunał litew., sekretarz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATOUŚ JOSEF

  MATOUŚ JOSEF, ur. 21 VI 1881 w Cervenych Pećkach pod Kolinem, zm. 4 I 1971 w Pradze, czes. badacz i tłumacz literatury polskiej. Studiował na Uniw. Karola w Pradze filologię czes. i niem., nast. zajmował się literaturą polską. W1908-36 nauczyciel gimn. w Nachodzie. Od 1912 pojawiały się jego przekł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATKA SPARTANKA. Opera we 3 aktach

  MATKA SPARTANKA. Opera we 3 aktach, opera F.D. Kniaźnina, powst. 1786 (red. II 1787, wyd. w t. 2 Poezji W. 1788), dedykowana Sz. Potockiemu, wyst. z muzyką W. Lessla w Puławach (z I. Czartoryską w roli tyt.) 1786, podczas zjazdu przywódców opozycji antykról., która w agitacji za wzmocnieniem obronności kraju...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATKA, powieść I. Maciejowskiego

  MATKA, powieść I. Maciejowskiego, prwdr. pod pseud. Sewer w „Czasie" 1897, wyd. os. w Krakowie 1898. Bohaterką jest góralka ze wsi Poręba Wielka, która za cenę dotkliwych wyrzeczeń, postanawiając: „Zapracuję się, ręce pourabiam, nogi pouchodzę, a dam naukę" dwu zdolnym synom, przełamuje wszelkie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIAŁY ANTROPOLOGICZNO-ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE (MAAE)

  MATERIAŁY ANTROPOLOGICZNO-ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE (MAAE), wydawnictwo Komisji Antropologicznej AU w Krakowie 1896-1919 (t. 1-14); było kontynuacją —> „Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej". Poza działem archeol.-antropol. miało dział etnogr. (pod red. R. Zawilińskiego, od 1904 S. Udzieli)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASSALSKI (EDWARD) TOMASZ

  MASSALSKI (EDWARD) TOMASZ, ur. 23 IX 1799 w Rudawce pod Nieświeżem, zm. 28 VI 1879 w Leuven (Belgia), powieściopisarz, pamiętnikarz. Brat Józefa, poety i guwernera J. Słowackiego, ukończywszy studia na Uniw. Wil., przerwane uwięzieniem wskutek przynależności do filaretów (—> filomaci), pracował od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASKIEWICZ SAMUEL

  MASKIEWICZ SAMUEL, ur. ok. 1580 prawdop. w Serweczu pod Nowogródkiem, zm. ok. 1640, pamiętnikarz. Szlachcic, w służbie u ks. A. Wiśniowieckiej, Radziwiłłów i Sapiehów; brał udział w wyprawie Dymitra (1605), walczył po stronie król. w rokoszu 1606, w wyprawie mosk. hetm. Żółkiewskiego zasłużył się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASKIEWICZ BOGUSŁAW KAZIMIERZ

  MASKIEWICZ BOGUSŁAW KAZIMIERZ, ur. ok. 1625, zm. 4 IV 1683 w Serweczu pod Nowogródkiem, prawdop. syn Samuela, pamiętnikarz. Szlachcic w służbie wojsk. B. Radziwiłła, nast. J. Wiśniowieckiego, z którym wyprawiał się na Zaporoże 1647 i walczył przeciw B. Chmielnickiemu 1648, po czym ze Zbaraża wrócił...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASKI. Literatura, sztuka, satyra, czasopismo lit.-artyst.

  MASKI. Literatura, sztuka, satyra, czasopismo lit.-artyst., wyd. w Krakowie 1918-19, początkowo 3 razy w miesiącu, 1919 przekształcone w dwutyg., organ Zrzeszenia Literatów Pol.; red. przez T. Świątka, 1919 przez M. Szyjkowskiego. Czasopismo eklektyczne, skupiało twórców o rozmaitej przynależności...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARZEC EDWARD

  MARZEC EDWARD, ur. 19 I 1914 w Jakubowicach pod Miechowem, zm. 4 III 1962 w Warszawie, poeta, prozaik, publicysta, działacz społeczny. Pochodził z rodziny chłopskiej. Studiował w SGGW i Wyższej Szkole Dziennikarskiej. Podczas okupacji czł. Chłopskiej Organizacji Wolności „Racławice", 1940-42 więzień...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 690

  praca w formacie txt

Do góry