Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  MAZUR

  MAZUR: 1) tygodnik lud. dla Mazurów, wyd. w Ostródzie 1883-84 pod red. J.K. Sembrzyckiego, nakładem i drukiem C.E. Salewskiego; pismo przeciwstawiało się germanizacji, występując w obronie praw ludności mazur, do zachowania pol. języka i obyczaju, umacniało świadomość wspólnoty z kulturą pol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAZEPA. Tragedia w 5 aktach

  MAZEPA. Tragedia w 5 aktach, utwór dram. J. Słowackiego, powst. w Paryżu jesienią 1839 (1834 red. I, spalona po przeczytaniu Pana Tadeusza), wyd. tamże 1840, wyst. 1847 w Budapeszcie, w tłum. z przekł. niem. 1846, w oryginale - w Krakowie 1851. Tytułową postać hetmana kozackiego, która fascynowała...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAZANOWSKI MIKOŁAJ

  MAZANOWSKI MIKOŁAJ, ur. 21 I 1861 w Witorożu (Podlasie), zm. 26 I 1944 w Krakowie, brat Antoniego, historyk literatury, krytyk, pedagog. Studiował na Uniw. Lwow., uczeń R. Piłata. Pracował jako nauczyciel, nast. dyr. gimnazjum w Krakowie. Ogłosił kilkadziesiąt prac z zakresu pedagogiki i literatury...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAZANOWSKI ANTONI

  MAZANOWSKI ANTONI, ur. 10 VIII 1858 w Horostycie (Podlasie), zm. 24 XI 1916 w Krakowie, brat Mikołaja, historyk literatury, krytyk, pedagog. W 1879-84 studiował filologię pol. i klas. na uniw. we Lwowie, a nast. w Monachium i Bazylei; od 1891 był nauczycielem gimn. we Lwowie, Stryju, Podgórzu, od 1902 w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAYKOWSKI STANISŁAW

  MAYKOWSKI STANISŁAW, ur. 18 VI 1880 w Oświęcimiu, zm. 29 III 1961 w Krakowie, poeta, krytyk lit., pedagog. Po studiach polonist. i filoz. na UJ i Uniw. Lwow. nauczyciel gimn., gł. we Lwowie; ok. 1922 czynny w życiu kult. Poznania. Wspólnie z J. Balickim wydawał od 1926 wypisy szkolne o wybitnych walorach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAYENOWA MARIA RENATA

  MAYENOWA MARIA RENATA, ur. 2 VI 1910 w Białymstoku, teoretyk literatury. W 1928-32 studiowała filologię pol. w USB, m. in. pod kierunkiem M. Kridla, nast. nauczycielka gimn. w Wilnie, 1940-41 asystent Uniw. Wil., 1946-48 kontynuowała studia w Pradze. Współzał. IBL PAN, kier. działu historii pol. języka...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAVER GIOVANNI

  MAVER GIOVANNI, ur. 18 II 1891 w Korculi (Dalmacja), zm. 12 VII 1970 w Rzymie, polonista i slawista włoSki. Uczył się w szkołach chorw., 1909 podjął studia filol. (gł. romanist.) na uniw. w Wiedniu, nast. kontynuował je we Florencji (1911) i Paryżu (1912-14), doktoryzował się w Wiedniu (1914). Po I...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /3 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATYAS KAROL

  MATYAS KAROL, ur. 22 I 1866 w Myślenicach, zm. 1925, ludoznawca i folklorysta. Z zawodu prawnik, urzędnik administracyjny, starosta. Zbierał materiały lud., m. in. bajki, których doskonałe warianty w uproszczonym zapisie gwarowym ogłaszał pt. Zza krakowskich rogatek w ,.Świecie" (1889) i „Wiśle" (1894)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATUSZEWSKI RYSZARD

  MATUSZEWSKI RYSZARD, ur. 18 VIII 1914 w Warszawie, krytyk lit. i publicysta. W czasie studiów prawniczych na UW współzał. i czł. Klubu Artyst. „S" (1932-35). Debiutował 1931 w „Kuźni Młodych" jako poeta, z J. Kottem i W. Pietrzakiem wydał zbiór poezji S (1934). Uczestnik wojny obronnej 1939, w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /1 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATUSZEWSKI IGNACY

  MATUSZEWSKI IGNACY, ur. 2  VI 1858 w Wilanowie, zm. 10 VII 1919 w Warszawie, badacz i krytyk literacki. Syn zesłańca po 1863, od 1875 kształcił się w Szkole Handlowej zał. przez L. Kronenberga. Prowadził wówczas tajną działalność oświat., pracował w kółkach robotn., zbliżył się do młodzieży...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012 Znaków /4 776

  praca w formacie txt

Do góry