Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  UR

  Dziś Tali al-Mukajjar, miasto w Mezopotamii, na prawym brzegu Eufratu w pobliżu Zatoki Perskiej, istniejące od IV do 2. poł. I tysiąclecia pne., jedno z najstarszych i najpotężniejszych miast-państw sumeryjskich, biblijny Ur Chaldejczyków, miejsce urodzenia Abrahama, Gen., 11, 27-32.

  Zdobyte przez Sargona...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URANOS

  Gr. Ouranós, mit. gr. niebo, sklepienie niebieskie, zapładniająca ziemię rozrodcza siła Natury; Uranos, małżonek Gai, ojciec tytanów, cyklopów i hekatonchejrów, a wreszcie, wg Teogonii Hezjoda, protoplasta wszystkich bogów. Liczba jego dzieci spłodzonych z Gają waha się od 12 do 45. Gdy Uranos wrzucił...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPANISZADY

  Staroindyjskie, ok. X-VII w. pne., teksty o treści filozoficzno-religijnej, będące ostatnią częścią składową Wed (zob.)

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPIORY

  Duchy, widma ludzi zmarłych błąkające się po świecie, nawiedzające żywych, a. ożywione za sprawą diabła trupy, wampiry, strzygonie, wypijające krew ludzką, w których istnienie wierzono powszechnie do XVIII w., a w wielu krajach Europy (np. w Islandii, w płd. Słowiańszczyźnie) do XIX i XX w., zwł...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPITA

  W XVI w. miasto pow. woj. trockiego, siedziba sądu ziemskiego i grodzkiego, miejsce obrad sejmiku; dziś wieś w Litewskiej SRR koło Poniewieża. Popas w Upicie zob. Siciński. Poseł upicki zob. Siciński.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIWERSYTET

  Najstarszy, podstawowy typ europejskiej wyższej uczelni o wielu wydziałach, prowadzącej prace badawcze, kształcącej studentów i mającej prawo nadawania stopni naukowych.

  Uniwersytety ukształtowały się w XII i XIII w. pod wpływem rosnącego zapotrzebowania na prawników, teologów i lekarzy oraz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /2 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNRRA

  United Nations Relief and Rehabilitation Administration, ang. 'Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy i odbudowy', organizująca w latach 1944-47 pomoc dla krajów alianckich najbardziej dotkniętych wojną, jak dla krajów Europy Wschodniej (m.in. dla Polski), dla Chin, a później Austrii, Włoch itd...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNTER DEN LINDEN

  Nm. 'Pod Lipami', aleja w Berlinie (wschodnim), dł. prawie półtora km, szer. 60 m, ciągnąca się od mostu Marksa-Engelsa do Placu Paryskiego (Brama Brandenburska), niegdyś centrum życia berlińskiego. W 1647 wielki kurfirst polecił tu zasadzić tysiąc srebrnych lip i drzew orzechowych w sześciu rzędach...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNION JACK

  (wym. jyniendżęk) Bandera, flaga brytyjska; ang. union 'związek; związkowy', Jack 'Jaś; marynarz; bandera'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNITED ARTISTS

  (wym. junąjtid) Amerykańska spółka filmowa zał. w 1919 przez Charlesa Chaplina, Douglasa Fairbanksa, Mary Pickford i reżysera Davida Warka Griffitha.

  Po sprzedaniu akcji przez założycieli istnieje do dziś, zajmując się finansowaniem, sprzedażą i wynajmem filmów.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt

Do góry