Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  UTGARD

  Jótunheim, st.-skand, 'zewnętrzna dzielnica', mit. skand, jeden z Dziewięciu Światów, ojczyzna olbrzymów, znajdująca się na najdalszych północnych krańcach wszechświata, dokąd jednak sięga jeden z korzeni jesionu Igdrasil; zob. Drzewa (Drzewo wszechświata). Kraj ten odwiedził bóg Thor (zob.), któremu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /1 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URSZULANKI

  (czarne), Zakon św. Urszuli Unii Rzymskiej, zgromadzenie zakonne zał. w 1535 w Brescii (Włochy płn.) przez Anielę Merici, w 1612 przemianowane na zakon ścisły; w Polsce od 1857. Głównym celem zakonu jest wychowywanie dziewcząt.

  Urszulanki szare pop. nazwa polskiego zgromadzenia zakonnego zał. w 1920...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URZĄD

  Organ władzy publ., instytucja działająca w jakiejś dziedzinie życia społ.; stanowisko, funkcja, obowiązki spełniane przez kogoś w hierarchii państwowej a. innej.

  Ilekroć powołuję kogoś na urząd, tworzę stu niezadowolonych i jednego niewdzięcznika powiedzenie króla fr. Ludwika XIV (ok. 1680) wg...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URZECZE

  Miejscowość w obwodzie mińskim, na wschód od Słucka (Białoruś. SRR), w której w 1737-1846 istniała huta szkła założona przez Annę z Sanguszków Radziwiłłową, produkująca wyroby na wysokim poziomie artystycznym, do poł. XVIII w. głównie zwierciadła na wzór weneckich, później też szlifowane i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UROCZYSKO

  Dawn. charakterystyczny, wyróżniający się, łatwy do zapamiętania element krajobrazu, jak kopiec, kurhan, stos kamieni, krzaki itd., wyznaczający granice majętności; część lasu, rzadziej pola, łąki, o charakterystycznej lud. nazwie topograficznej, wiążącej się niekiedy z jakąś legendą a...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UROCZYSTOŚCI RZYMSKIE

  Wł. Feste Romane część trzecia i ostatnia (1929) impresjonistycznego' tryptyku symfonicznego Ottorina Respighiego (pozostałe części to Fontanny rz. i Pinierz.) składająca się z 4 części: 1. Igrzyska, 2. Jubileusz, 3. Ottobrata i 4. Befana (zob.).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URIM I THUMMIM

  Hebr., 'nauka i prawda a. światło i doskonałość', nazwa dwu przedmiotów niewiadomego kształtu, zrobionych z nieznanego materiału, noszonych przez kapłanów żydowskich w naramienniku, później przez arcykapłana w napierśniku, prawdop. w związku z wróżeniem a. z próbami rozpoznania woli Jehowy: jeden z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UREUSZ

  Symbol władzy staroż. królów, zwł. egipskich, umieszczany na głowie, zazw. nad czołem, mający kształt stylizowanego węża, okularnika egipskiego; z n.-łac. uraeus, od późn.-gr. ouraios 'wąż'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPŁYWA ŚPIESZNIE ŻYCIE

  Pop. piosenka z tekstem Franciszka Leśniaka, Na koniec roku szkolnego w gimnazjum w Starym Sączu (1877).

  Upływa spiesznie życie.

  Jak potok płynie czas.

  Za rok, za dzień, za chwilę

  Razem nie będzie nas. 1-4.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPROWADZENIE Z SERAJU

  Nm. Die Entjuhrung aus dem Serail, opera komiczna (Wiedeń 1782, wyst. pol. Warszawa 1837) Mozarta, tekst: Christian Friedrich Bretzner, opracowanie: Gottlob Stephanie; obok Czarodziejskiego fletu najwybitniejsze dzieło gatunku singspiel, z tendencjami klasycyzującymi (powiązanie muzyczno-tematyczne uwertury z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt

Do góry