Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  UWERTURA

  Muz. utwór orkiestrowy wykonywany przed rozpoczęciem dzieła scenicznego, np. opery, oratorium; rodzaj suity ork. wynikły z praktyki estradowego wykonywania tańców z oper i baletów; ź fr. ouverture 'otwór; otwarcie; zagajenie'.

  Uroczysta uwertura akademicka, nm. Akademische Festouverture, c-moll, opus 80...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZDA

  Część uprzęży przylegająca do głowy konia pociągowego, zaprzęgowego; por. Kantar; Ogłowie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŻĄTEK

  Dawn, zbiór, plon, to, co zżęto.

  Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi,

  I stodołę miał Wielką, i przy niej trzy stogi

  Użątku, co pod strzechą zmieścić się nie może;

  Widać, że okolica obfita we zboże.

  A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, 1, 29-32.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTOPIA

  Nie mająca szans urzeczywistnienia i nie licząca się z realnym stanem rzeczy i stosunków społ. wizja idealnego, egalitarnego społeczeństwa; oparte na takiej wizji programy przebudowy społ.; gatunek literatury dydaktycznej przedstawiający idealne i sprawiedliwie zorganizowane społeczeństwo, całkowicie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Licyniusz Dodano /20.04.2012 Znaków /2 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTHER PENDRAGON

  W cyklu arturiańskim-ojciec króla Artura (zfib.). Przy pomocy czarodzieja,Merlina odwiedził Ingraine pod postacią jej męża i spłodził z nią Artura.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USSHER James

  (wym. ąszer), 1581-1656, Historyk i teolog irlandzki, członek Trinity College w Dublinie (1599-1605), arcybiskup Armagh od 1625. Jego głównym dziełem było studium chronologiczne Annales Veteris,et Novi Testamenti łac., 'Kroniki Starego i Nowego Testamentu', 1650-54, kronika historii świata od dnia stworzenia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTAWA O PRAWACH

  Ang. Bill ofRights, jeden z podstawowych bryt. aktów konstytucyjnych, wynik długotrwałej walki między dynastią Stuartów a narodem, ustawa ograniczająca władzę królewską w Anglii, przyjęta w lutym 1689 jako Deklaracja Praw, w październiku formalnie uchwalona przez parlament.

  Jej postanowienia zapewniały...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URODZONY

  Hist. osoba szlacheckiego pochodzenia, szlachcic, tł. łac. generosus\ dawn. tytuł przysługujący szlachcicowi, wymieniany zwykle przed nazwiskiem; dawn. wrodzony, przyrodzony, nie nabyty; doskonały, zawołany, np. mówca, myśliwy. Dobrze urodzony, tł. łac. bene natus, szlachetnie, wysoko urodzony, dawn...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŚMIECH

  Por. Śmiech. Uśmiech losu szczęśliwe wydarzenie. Uśmiechnięta Polka zob. Regelinda. Uśmiech przez łzy zob. Łzy. Zdało mi się, że widzę uśmiech Wszechświata wł. mi sembiava un riso dell'universo, z Boskiej Komedii, Raj, 27, 4 (zob. Komedia), Dantego.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URSZULA

  Imię żeńskie z łac. ursula 'niedźwiedziczka' od ursa 'niedźwiedzica', może przetworzone ze st.-g.-nm. imienia, może od hros 'rumak'; używane w Polsce śrdw., również w formach Orszula, Warszula, Wirszula; w XIX w. staromodne, u Augusta Wilkońskiego, wraz z Kunegundą i Petronelą, tworzą prowincjonalną...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /2 239

  praca w formacie txt

Do góry