Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  MIARKA KAROL (mł.)

  MIARKA KAROL (mł.), ur. 11 VI 1856 w Pielgrzymowicach pod Pszczyną, zm. 12 V 1919 w Raciborzu, syn Karola, drukarz i wydawca. Zawodu uczył się w firmie ojca, także w Czechosłowacji, Niemczech, Szwajcarii. Drukarnię w Mikołowie, przejętą 1882, rozbudował w nowoczesny zakład; 1884-1911 wydawał, pod...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /2 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIARKA KAROL (st.)

  MIARKA KAROL (st.), ur. 22 X 1825 w Pielgrzymowicach pod Pszczyną, zm. 15 VIII 1882 w Cieszynie, ojciec Karola, śl. pisarz i publicysta, wydawca, drukarz, działacz polityczno-oświatowy. Ukończył 1846 seminarium w Głogówku, od 1850 w Pielgrzymowicach był nauczycielem i organistą, nast. pisarzem gminnym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /3 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MĘCIŃSKI WOJCIECH

  MĘCIŃSKI WOJCIECH, ur. 1 IV 1715 w Tarnowcu pod Jasłem, zm. w 2 poł. 1783 w Lucku (?), dramatopisarz. Jezuita, 1738-62 wykładał retorykę i poetykę w kolegiach zakonnych Małopolski, 1762-68 (wg in. źródeł tylko 1764) kierował drukarnią jezuicką w Przemyślu. Dla przemyskiej sceny szkolnej napisał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEYET LEOPOLD

  MEYET LEOPOLD, ur. 1849 lub 1850 w Warszawie, zm. 27 I 1912 tamże, literat, kolekcjoner, adwokat. Studiował prawo w Szkole Gł. i na ros. UW oraz w Lipsku. Zajmował się gł. pracą lit., zbierał autografy lit., muzykalia, ikonografię (m. in. bogate mickiewicziana i chopiniana). Przeważna część tych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METRYKA

  1) System zasad określających budowę antycznego wiersza iloczasowego (—> iloczas), zaadaptowanych w okresie nowoż. dla wiersza akcentowego (—> akcent). Podstawą m. antycznej była zasada iloczasowej ekwiwalencji jednostek wierszowych (stóp, metrów, członów wersowych i wersów), określanej wg liczby mór (w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /3 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METRUM, metr

   1) W antycznej —> metryce jednostka miary wierszowej złożona najczęściej z dwóch —> stóp, zwł. jeśli były to stopy krótsze niż pięciomorowe (np. jamb, trochej, anapest), lub równa jednej stopie dłuższej (np. kretyk, bakchej, chorijamb). M. daktyliczne w heksametrze liczyło jedną stopę, natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METONIMIA, zamiennia

  METONIMIA, zamiennia, wyrażenie, w którym jakiś wyraz występuje jako semantyczny zastępnik i reprezentant in. wyrazu; przy czym oznaczane przez te wyrazy zjawiska lub przedmioty pozostają ze sobą w jakimś związku; np. w Beniowskim Słowackiego:

  Pójdę i skonam za kratą!  

  Operacja metonimiczna może...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /2 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODYKA NAUCZANIA LITERATURY, inaczej: dydaktyka literatury

  METODYKA NAUCZANIA LITERATURY, inaczej: dydaktyka literatury, nauka o nauczaniu literatury w szkole (gł. średniej, gdyż w szkole podstawowej nauczanie literatury ma charakter fragmentaryczno-propedeutyczny, zaś w uczelniach wyższych - nie było dotychczas przedmiotem systematycznych badań naukowych)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /9 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODOLOGIA BADAŃ LITERACKICH

  METODOLOGIA BADAŃ LITERACKICH, zespół sposobów poznawania i interpretowania zjawisk lit., zależnych od punktu widzenia na istotę i sposób istnienia —» dzieła literackiego; także wiedza o metodach badań lit., nazywana inaczej teorią badań literackich. Jakometanauka literatury (H. Markiewicz), m.b.l...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METEOR, grupa poet.

  METEOR, grupa poet. skupiona wokół miesięcznika lit. o tejże nazwie, wyd. w Warszawie 1928 pod red. W. Wagnera (łącznie 3 nry), oraz dodatków lit. do dzienników „Głos Pol." i „Głos Poranny" wyd. 1929-30 w Łodzi. Powst. z inicjatywy G. Timofiejewa, M. Piechala i K. Sowińskiego, grupowała...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt

Do góry