Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  MICIŃSKI TADEUSZ

  MICIŃSKI TADEUSZ, ur. 9 XI 1873 w Łodzi, zm. w lutym (?) 1918 pod Czerykowem (Białoruś), poeta, dramaturg, prozaik, publicysta. Studiował historię w Krakowie (1893-95) oraz filozofię w Lipsku, gdzie był uczniem W. Wundta, i w Berlinie. W czasach studenckich należał do radykalnych organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /5 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MICIŃSKI BOLESŁAW

  MICIŃSKI BOLESŁAW, ur. 23 IV 1911 w Mokrej na Podolu, zm. 30 V 1943 w Laffrey pod Grenoble, filozof, eseista, poeta. Po studiach filoz. w Warszawie (uzupełnionych 1937-38 w Paryżu i Grenoble) pracował jako asystent na UW, uczestnicząc równocześnie w życiu lit.-artyst.: 1932-34 był czł. redakcji czas...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /2 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MICHNIEWSKI ANTONI

  MICHNIEWSKI ANTONI, ur. 24 lub 26 V 1743 w Warszawie, zm. po 1776, dramatopisarz, publicysta. „Chudy literat" wywodzący się z warsz. plebsu, był księdzem, 1763-73 misjonarzem, 1773-74 jednym z gł. współpracowników W. Mitzlera de Kolof jako red. —> „Monitora", autorem (pod różnymi pseud.) ponad 30 nrów;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MICHEJDA FRANCISZEK, pseud. Stożek

  MICHEJDA FRANCISZEK, pseud. Stożek, ur. 3 X 1848  w Olbrachcicach pod Cieszynem, zm. 12 II 1921 w Nawsiu, śl. działacz nar., publicysta. Pochodził z rodziny śl. działaczy chłopskich. Po studiach teol. w Wiedniu i Jenie, od 1874 do końca życia pastor w Nawsiu k. Jabłonkowa, 1920 senior Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MICHAŁOWSKI JAKUB

  MICHAŁOWSKI JAKUB, ur. 6 V 1612 w Krakowie, zm. przed 9 VII 1663, pamiętnikarz. Uczeń Akad. Zamojskiej i Krak., w służbie dworskiej u dwu ostatnich Wazów, podczas najazdu szwedz. stał przy królu; kasztelan biecki (1659). Czł. Rzeczypospolitej Babińskiej (1636), bibliofil, zgromadził cenną bibliotekę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MICHAUX ALEKSANDER, pseud. Miron

  MICHAUX ALEKSANDER, pseud. Miron, ur. 28 XI 1839 w Warszawie, zm. 22 IV 1895 tamże, poeta, tłumacz. Pochodził z rodziny mieszcz., kształcił się 1857-60 w Instytucie Agronomicznym w Marymoncie. Od 1866 współpracował z —> „Przeglądem Tyg." (felietony Listy z ulicy X). W 1868-74 był współwłaścicielem i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MICHAŁKO, nowela B. Prusa

  MICHAŁKO, nowela B. Prusa, prwdr. w „Kurierze Warsz. 1880, wyd. w t. 1 Pism, Warszawa 1881, w cyklu zw. Pierwsze opowiadania. Utwór ujęty w formę szkicu powieściowego. Bohaterem jest chłop, „durny" Michałko, sezonowy robotnik budowlany w Warszawie, który z narażeniem życia ratuje człowieka spod gruzów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MICHALSKI JAN

  MICHALSKI JAN, ur. 7 III 1876 w Wierzbicy £od Radomiem, zm. 4 VI 1950 w Warszawie, bibliofil. Po studiach filologii klas. na UW pracował od 1900 w szkolnictwie warsz. jako nauczyciel , wizytator i instruktor przedmiotów humanistycznych. Czł. (1900-04) i sympatyk PPS, prezes Pol. Związku Nauczycielskiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MICHAJŁOW MICHAIŁ ŁARIONOWICZ

  MICHAJŁOW MICHAIŁ ŁARIONOWICZ, ur. 3 (15) 11829, w Orenburgu, zm. 2 (14) VIII 1865 w Kadaji na Syberii, poeta, pisarz, działacz rewol., tłumacz poezji pol. romantyków. W Petersburgu oraz na zesłaniu (1861 za działalność rewol. skazany na 6 lat katorgi i dożywotnie osiedlenie na Syberii), utrzymywał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIASKOWSKI KASPER

  MIASKOWSKI KASPER, ur. ok. 1550 w Smogorzewie pod Gostyniem, zm. 22 IV 1622 tamże, poeta. Ziemianin, przebywający stale na wsi; prawdop. samouk; regalista, przyjaźnił się jednak z rokoszaninem —> J.Sz. Herburtem. L. 1603-07 spędził we Włoszczonowie pod Kutnem; tu skrystalizował się jego program...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /1 523

  praca w formacie txt

Do góry