Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  MIŁOSZ CZESŁAW

  MIŁOSZ CZESŁAW, ur. 30 VI 1911 w Szetejniach nad Niewiażą (Litwa), poeta, eseista, tłumacz, historyk literatury. Młodość spędził w Wilnie. Podczas studiów prawn. na USB (1929-34) współzał. grupy poet. Żagary i współred. jej pisma. Debiutował 1930 wierszami w czasopiśmie uniw. „Alma Mater...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /12 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIŁOSIERDZIE GMINY. Kartka z Hottingen, nowela M. Konopnickiej

  MIŁOSIERDZIE GMINY. Kartka z Hottingen, nowela M. Konopnickiej, prwdr. w „Kraju" 1891 (pt. Kartki ze Szwajcarii), włączona do zbioru —» Ludzie i rzeczy, Warszawa 1898. Utwór przedstawia zwyczaj oddawania bezdomnych starców pod opiekę farmerom za opłatę ustaloną na licytacji. Licytacja ta polegała na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIŁASZEWSKI STANISŁAW

  MIŁASZEWSKI STANISŁAW, ur. 28 IV 1886 w Warszawie, zm. 10 VIII 1944 tamże, mąż Wandy, poeta, dramatopisarz, tłumacz. Studiował na wydz. filoz. UJ i Uniw. Lwow. oraz za granicą. Referent teatr. Min. Sztuki i Kultury, kierownik lit. Warsz. Teatrów Miejskich (1923/24) i Teatru Nar. (1924-26), dbał o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /1 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIŁASZEWSKA WANDA, z JENTYSÓW

  MIŁASZEWSKA WANDA, z JENTYSÓW, ur. 1 VI 1894 w Warszawie, zm. 10 VIII 1944 tamże, żona Stanisława, powieściopisarka i nowelistka. Po ukończeniu Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie pracowała jako nauczycielka rysunków w szkołach średnich, 1921-28 należała do zespołu red. „Bluszczu" i wraz z mężem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MILSKI BERNARD

  MILSKI BERNARD, ur. 16 VIII 1857 w Poznaniu, zm. 25 I 1926 tamże, wielkopolsko-pomorski drukarz i wydawca. Pracę rozpoczął w Poznaniu; dzięki pomocy finansowej W. Łebińskiego i M. Łyskowskiego założył 1891 w Gdańsku drukarnię wraz z księgarnią nakładową i „Gazetę Gd.", którą prowadził jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MILLER JAN NEPOMUCEN

  MILLER JAN NEPOMUCEN, ur. 16 V 1890 w Łodzi, zm. 29 IX 1977 w Warszawie, krytyk lit. i teatr., publicysta, poeta. Studiował na uniw. w Petersburgu, Berlinie, na Sorbonie i UJ. Od 1921 nauczyciel szkół średnich w Warszawie, czynny był równocześnie w życiu lit., m. in. jako współred. pisma —> „Ponowa"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /2 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MILCZENIE, rozprawa filoz.-lit. C. Norwida

  MILCZENIE, rozprawa filoz.-lit. C. Norwida, powst. prawdop. 1882, prwdr. w „Chimerze" 1902. Zbudowana trójdzielnie, w cz. wstępnej, krytycznej, zawiera gorzką refleksję o niechęci człowieka współcz. do filoz. dociekliwości; spekulacji umysłowej przeciwstawia Norwid filozofię jako wcielanie prawdy w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /1 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKULSKI TADEUSZ

  MIKULSKI TADEUSZ, ur. 17 I 1909 w Chobotowie (Rosja, obwód tambowski), zm. 26 VIII 1958 we Wrocławiu, historyk literatury i eseista. Ukończywszy gimn. w Toruniu, gdzie pod opieką Z. Mocarskiego ogłaszał pierwsze publikacje (od 1926), odbył 1927-30 studia polonist. na UW i od 1929 na UJ (był uczniem I...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /3 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKOŁÓW i literatura polska

  MIKOŁÓW, miasto w woj. katowickim, nad Jamną (do pocz. XIX w. nazwa Mikułów). Gród na szlakach handlowych łączących Kraków ze Śląskiem; w 1222 wymieniony po raz pierwszy jako siedziba kasztelanii. W XIV w. należał do księstwa raciborskiego i dzielił polit. losy regionu. W XIV w. istniała w M...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /4 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKOŁAJ Z WILKOWIECKA

  MIKOŁAJ Z WILKOWIECKA, ur. ok. 1524, zm. 15 VIII 1601 w Wieluniu, autor pism rel., tłumacz, poeta; paulin z klasztoru jasnogórskiego. Być może pochodził z rodziny Nekandów-Trepków; 1563 był kaznodzieją na Skałce krak., od 1564 na Jasnej Górze, 1579 przeor, nast., prowincjał zakonu. Prawdop. 1568-75...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /cykoria Dodano /06.03.2012 Znaków /901

  praca w formacie txt

Do góry