Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  CENTNAR

  Cetnar, jednostka wagi używana już w śrdw. Europie, w Polsce od XII w., wynosząca od ok. 64,8 kg (staropolski, z XIV-XVIII w.) do ok. 40,5 kg (nowopolski z XIX w.); od XIX w. istnieje w Europie także centnar metryczny (celny), równy stu funtom = 50 kg; z nm. Zentner od łac. centenarius 'setny'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Liberat Dodano /06.03.2012 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTO

  Centon, utwór literacki skompilowany (dla zabawy a. celów dydaktycznych) z fragmentów, wersów itd., wybranych z innych utworów, mozaika, „wierszomontaż" o sensie zupełnie odmiennym od sensu utworów, z których zaczerpnięto materiał; w starożytności tworzono je często z poematów Homera i Wergiliusza; łac...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Liberat Dodano /06.03.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTO

  Centon, utwór literacki skompilowany (dla zabawy a. celów dydaktycznych) z fragmentów, wersów itd., wybranych z innych utworów, mozaika, „wierszomontaż" o sensie zupełnie odmiennym od sensu utworów, z których zaczerpnięto materiał; w starożytności tworzono je często z poematów Homera i Wergiliusza; łac...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Liberat Dodano /06.03.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTRAL PARK

  Największy park na wyspie Manhattan (Nowy Jork), położony między 59 i 110 ulicą, oraz Piątą i Ósmą Aleją, mieszczący m.in. Metropolitan Museum of Art, Zoo, obelisk egipski znany pn. Igła Kleopatry i pomnik konny Władysława Jagiełły dłuta Stanisława Ostrowskiego.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Liberat Dodano /06.03.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTRAL PARK

  Największy park na wyspie Manhattan (Nowy Jork), położony między 59 i 110 ulicą, oraz Piątą i Ósmą Aleją, mieszczący m.in. Metropolitan Museum of Art, Zoo, obelisk egipski znany pn. Igła Kleopatry i pomnik konny Władysława Jagiełły dłuta Stanisława Ostrowskiego.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Liberat Dodano /06.03.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTNAR

  Cetnar, jednostka wagi używana już w śrdw. Europie, w Polsce od XII w., wynosząca od ok. 64,8 kg (staropolski, z XIV-XVIII w.) do ok. 40,5 kg (nowopolski z XIX w.); od XIX w. istnieje w Europie także centnar metryczny (celny), równy stu funtom = 50 kg; z nm. Zentner od łac. centenarius 'setny'.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Liberat Dodano /06.03.2012 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTAUR

  Łac. Centaurus, konstelacja nieba południowego, w Polsce niewidoczna, zawierająca trzecią pod względem jasności gwiazdę na firmamencie (alfa Centaura) i gwiazdę najbliższą Słońca (Proxima Centauri); nazwana na cześć centaura Chirona.

  Centaurowie, gr. kentauroi, mit. gr. plemię dzikich istot...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Liberat Dodano /06.03.2012 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTAUR

  Łac. Centaurus, konstelacja nieba południowego, w Polsce niewidoczna, zawierająca trzecią pod względem jasności gwiazdę na firmamencie (alfa Centaura) i gwiazdę najbliższą Słońca (Proxima Centauri); nazwana na cześć centaura Chirona.

  Centaurowie, gr. kentauroi, mit. gr. plemię dzikich istot...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Liberat Dodano /06.03.2012 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENOTAF

  Symboliczny pomnik-grobowiec nie zawierający zwłok; z łac. cenotaphium od gr. kenotdphion 'symboliczny grób poległych w boju a. zmarłych na obczyźnie'; kenós 'próżny'; tdphos 'grób'.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Liberat Dodano /06.03.2012 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENOTAF

  Symboliczny pomnik-grobowiec nie zawierający zwłok; z łac. cenotaphium od gr. kenotdphion 'symboliczny grób poległych w boju a. zmarłych na obczyźnie'; kenós 'próżny'; tdphos 'grób'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Liberat Dodano /06.03.2012 Znaków /217

  praca w formacie txt

Do góry