Średniowiecze /108 prac/

 • Ocena brak

  Teoria ascezy

   

  - w starożytności ascetami nazywano atletów (askesis - świczenie, systematyczny wysiłek; askein - obrabiać, kształtować)

  - teoria ascezy została wprowadzona do chrześcijaństwa w III w. n.e. przez Klemensa z Aleksandrii oraz Orygenesa

  - celem ascezy chrześcijańskiej jest udowodnienie miłości Bogu...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Kronika polska”

   

  - „Kronika polska” Anonima zw. Gallem (XI/XII w.)

  - napisana najprawdopodobniej przez mnicha benedyktyna pochodzącego z Węgier

  - najstarsza kronika polska

  - w kronice nie ma ani jednej daty

  - powstała prawdopodobnie w latach 1113-1116 na dworze Bolesława Krzywoustego

  - prawdopodobnie pisana z pomocą...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Satyra na leniwych chłopów”

   

  - napisana przez szlachcica pod koniec XV w. (ok. 1483 r.)

  - stronniczy opis nierzetelnej pracy chłopów

  - zaczynają pracować dopiero koło południa

  - pracują źle, a gdy się na nich nie patrzy, jeszcze gorzej

  - nie dbają ani o narzędzia, ani o bydło

  - robią to wszystko z...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią”

   

  - utwór spisany w latach 1463-1465 przez nieznanego autora, pierwotna idea wzięta z łacińskiego tekstu „Dialogus magistri Polycarpi cum Morte”

  - najdłuższy polski wiersz średniowieczny - 498 wersów

  - forma dialogu jest bardzo charakterystyczna dla piśmiennictwa średniowiecza

  - satyryczny poemat...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Spowiedź archipoety”

   

  - łaciński poemat w 100 wierszach (25 strof x 4 wersy)

  - powstał w drugiej połowie XII w.

  - radość życia, którą daje miłość, picie wina w dobrym towarzystwie, radowanie się teraźniejszością, chwilą

  - z wszystkich „grzechów” Archipoeta spowiada się, ale nie uważa ich chyba za...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Pieśn o chlebowym stole”

   

  - wiersz Przecława Słoty (lub Złoty), szlachcica z Gosławic, z ok. 1415 r.

  - inaczej: „O zachowaniu się przy stole”

  - utwór społeczno-obyczajowy o charakterze dydaktycznym

  - krytyka obyczajów biesiadnych

  - utwór pouczający, piśmiennictwo dworskie

  - jest to próba sformułowania średniowiecznych...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Bogurodzica”

   

  - najdawniejszy zabytek poetycki języka polskiego, najstarsza polska pieśń religijna

  - czas powstania utworu jest sporny - pieśń ta powstała prawdopodobnie w 1. poł XIII w.

  - zapis krakowski z roku 1407 - pierwszy znany zapis

  - Jan Długosz nazwał tę pieśń „carmina patria” - pieśń...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek Villon „Wielki testament”

   

  - autor - Franciszek Villon (ok. 1431-1465) - wiódł barwne życie łotrzyka i rozrabiaki, złodzieja i awanturnika

  - otwierał grono poetów wyklętych

  - można go przyrównać do wagantów, którzy często szokowali stylem życia, prowokacją obyczajową i artystyczną

  - podczas pisania poematu autor był...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heloiza i Abelard

   

  - Pierre Abelard (1079-1142)

  - filozof i francuski teolog

  - jego wykłady powodowały wiele zatargów z władzami kościelnymi

  - historia romansu Heloizy i Abelarda

  - Abelard zakochał się w młodej Heloizie, której udzielał lekcji w zamian za pokój w domu jej wuja, kanonika Fulberta

  - gdy Heloiza zaszła...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Dzieje Tristana i Izoldy”

   

  - stara historia miłosna, zawarta pierwotnie w legendach celtyckich

  - spisana przez Józefa Bedier

  - miłość

  - niszcząca siła, jest w konflikcie z honorem

  - jest silniejsza niż rozum, prawa, honor rycerski - sprowadza nieszczęście na kochanków (np. złamanie kodeksu honorowego przez Tristana -...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Lily Dodano /07.04.2011 Znaków /1 128

  praca w formacie txt

Do góry