Średniowiecze /108 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIE - ŚW. AUGUSTYN

  Człowiek jako istota znajduje się między bytami wyższymi (aniołami) a niższymi (zwierzętami). Bóg ⇒ anioły - człowiek - zwierzęta. Bóg ma prawo oceniać ludzi, którzy sami kierują swym losem. Człowiek jest rozdarty pomiędzy duchowością a cielesnością. Cielesne - zło, duchowe - dobro. Człowiek...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKADEMIA KRAKOWSKA

  Ośrodek naukowy wybudowany przez królową Jadwigę. Uczelnia ta cieszyła się sporym autorytetem. Jej cechą było przezwyciężenie  typowej dla średniowiecza postawy jaką była scholastyka (nauczanie wyjaśniające problemy, posługujące się biblią)

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA - DUALISTYCZNA

  Miała charakter duchowny, a potem rycerski. Dwa:

  •  style architektoniczne

  1.  romański (kamienne, masywne, rola obronna, mało światła)

  2.  gotycki (katedry, kościoły, strzeliste, smukły, witraże, dużo światła)  

  •  wzorce osobowe

  1.  asceta (człowiek umartwiający swą duszę i ciało aby...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA ŻYCIA POLITYCZNEGO I SPOŁECZNEGO

  476 (upadek cesarstwa Rzymskiego)- 1492 (odkrycie Ameryki) W Polsce początek to rok 966. W średniowiecznej Polsce (i nie tylko) panował ustrój feudalny, którego istotnym elementem była pańszczyzna, czyli chłopski wyczerpujący obowiązek pracowania na pańskim polu. Duchowieństwo było największą potęgą...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /polonista Dodano /05.03.2011 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA LITERATURY - Średniowiecze

  ŚREDNIOWIECZE

  (^ieki średnie czy „wiek średni", jak mówi się po łacinie, to nazwa wprowadzona dla podkreślenia doby przejściowej, doby obniżenia kultury pomiędzy wielką epoką starożytności i wielką epoką renesansu. Obliczamy erę średniowieczną na około 10 wieków, gdyż najczęściej jako datę...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /rocky Dodano /17.02.2011 Znaków /19 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

  Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

   

  Początki ( X-XI-XII ) Kultury Polskiej

   

  Przyjęcie chrześcijaństwa odegrało zasadniczą rolę w formującym się państwie pierwszych piastów i ówczesnym procesie przemian społeczno-ustrojowych. Najwyrażniej początkowe wpływy chrześcijanstwa widać w...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /kujon Dodano /13.02.2011 Znaków /18 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

    „Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

   

  Średniowiecze i renesans to sąsiadujące ze sobą, ale bardzo różne epoki. Pierwsza z nich trwała bardzo długo - od V do XV w., renesans przypada na koniec wieku XV, cały XVI i...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /gagatek Dodano /08.02.2011 Znaków /15 150

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

   Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

   

  Średniowiecze to epoka odległa od naszych czasów. Rozwijała się od V do XV w. (w Polsce od X do XV) - trwała długo, była złożona i niejednolita. Dystans czasu powoduje, że wiedzę o niej budujemy często z zachowanych do...

  Ocena /5.0 Kategoria / Średniowiecze

  Autor /gagatek Dodano /08.02.2011 Znaków /54 154

  praca w formacie txt

Do góry