Rozprawki /248 prac/

 • Ocena brak

  Prometeusz, Ikar, Syzyf - realizacja określonych postaw.

  Postacie mitologiczne, czy to greckie, czy rzymskie, miały określony charakter, realizowały określone postawy. Sens ich czynów, dokonań był jasno określony i łatwy do odebrania przez czytelnika. Bohaterowie ci stali się symbolem ludzi realizujących określone postawy. Stąd też wielu twórców...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /9 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  I śmiech niekiedy może być nauką ... Udowodnij, że Krasicki jest klasykiem

  . Sytuacja polityczna w okresie oświecenia

  1. Wzmocnienie pozycji szlachty kosztem władzy królewskiej

  2. Liberum veto

  3. Zady ówczesnej literatury

  II. "I śmiech niekiedy może być nauką ... "

  1. Bajki

  a) geneza bajek

  b) cel i rola bajek

  c) "Ptaki w klatce"

  2. Satyry

  a) rodowód satyr

  b)...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /9 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Echa romantyzmu i pozytywizmu w literaturze okresu międzywojennego.

  W literaturze międzywojennej pisarze, jak w dawniejszych latach, ukazywali swoja troskę o los kraju i jego pomyślny rozwój. Zjawiskiem szczególnej wagi w literaturze tych lat było powstanie literatury rewolucyjnej, w której wyrazem patriotycznej troski był konsekwentny program społecznej przebudowy. Na...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /5 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi naprawy kraju w "Przedwiośniu".

  Nowa rzeczywistość niepodległego państwa rozczrowała wielu, m.in Żeromskiego. Dlatego w "Przedwiośniu" zawarł on trzy koncepcje naprawy kraju. Oto owe trzy programy, zaprezentowane w powieści:

  Mit szklanych domów. Chcąc zachęcić Cezarego do wyjazdu do Polski, Seweryn Baryka...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /7 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek w zmaganiu z formą

  Podstawowym pojęciem, jakim operował Gombrowicz w swych wypowiedziach o człowieku i świecie była "forma". Jest to zarazem kluczowe znaczenie w poglądach pisarza, wyrażonych w powieściach, dramatach i dziennikach. Forma to dla Gombrowicza wszelkie sposoby wyrażania siebie i słowa, gesty, czyny, decyzje...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /5 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cezary Baryka - bohater który traci złudzenia.

   

  Odwołanie też jakby do historii Eugeniusza z "Ojca Goriot" Balzaca (bohater traci złudzenia co do osądu ludzi z wyższej sfery, ich moralności i dobrej woli, stwierdza że trzeba naruszać zasady moralne, aby się do tych sfer dostać);

  Tu chodzi głównie o opowieści ojca Cezarego o...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /2 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  C. Baryka i Z. Ziembiewicz - dwie postawy, dwie drogi życiowe

   

  Cezary i Zenon są postaciami zupełnie odmiennymi: inne są ich drogi życiowe, gdzie indziej i w innych warunkach się wychowywali, czym innym się kierowali z życiu, inaczej przedstawia się ich droga życiowa;

  Cezary jest dzieckiem Polaków: urzędnika koncernu naftowego w Baku, człowieka obrotnego i...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /4 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena słuszności dokonywania swojego wybory bohaterów utworów Stefana Żeromskiego: Doktor Piotr, Tomasz Judym i Cezary Baryka.

  Stefan Żeromski jest jednym z najwybitniejszych pisarzy minionej epoki. Był on najgłębiej związany z polską historią, kulturą i całym polskim losem. Podejmował najtrudniejsze problemy życia społecznego. Odsłaniał skomplikowany chrakter walk narodowowyzwoleńczych i dociekał przyczyn ich klęski. Z...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /4 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy eposu homeryckiego na przykładzie „Iliady” i „Odysei”

  Epos (inaczej epopeja) to główny gatunek epicki wykształtowany w starożytności, który później zastąpiła powieść. Epopeja jest rozbudowanym utworem wierszowanym przedstawiające dzieje mitycznych, legendarnych lub historycznych bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności narodowej. W...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /4 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tadeusz Borowski Zofia Nałkowska Gustaw Herling Grudziński - tropienie zła na świecie.

  Faszyzm i komunizm są jednymi z największych kataklizmów historycznych w dziejach ludzkości. Zbrodnicze cechy tych doktryn ujawniły się poprzez wpisaniew podstawowe zasady ideologiczne konieczności bezwzględnej, która prowadziła zaciekłą walkę z wrogami narodowymi i klasowymi. Porządek...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /6 610

  praca w formacie txt

Do góry