Rozprawki /248 prac/

 • Ocena brak

  "Kartoteka" Tadeusza Różewicza - nowoczesna forma dramatu

  "Kartoteka" to pierwszy dramat Różewicza, napisany na przełomie lat 58/59. Zawiera charakterystykę i ocenę własnego pokolenia oraz analizę współczesnej rzeczywistości. "Kartoteka" to również wypowiedź o tworzeniu dramatu i teatru, uzasadniająca nową formę dramatu dostosowaną do nowych czasów...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /3 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wisława Szymborska - poetka pytań i wątpliwości

  O Wisławie Szymborskiej i jej poezji Stanisław Barańczak napisał: Poetka bierze na siebie rolę współczesnego Noego; jej twórczość staje się arką, w której przynajmniej próbki tych wartości pragnie ocalić. Jakie to wartości? - obrona pojedynczości, przypadku, żywiołu życia przed...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /4 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Dżuma" jako powieść parabola

  Powieść "Dżuma" Alberta Camusa jest utworem, który można określić w wieloraki sposób: jest to zarówno powieść egzystencjalna związana z filozofią egzystencjalizmu, parabolą - przypowieścią, jak i kroniką wydarzeń dziejących się w Oranie od 16 kwietnia 194. roku do lutego następnego roku...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /7 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychika "człowieka zlagrowanego" ("Opowiadania" T. Borowskiego)

  Dziś, po latach, osobowość Tadeusza Borowskiego wydaje się tragiczną, wypaczona przez wojnę i, później, przez piętno socrealizmu. Biografia pisarza i poety ma trzy oblicza. Należał do pokolenia Kolumbów, z domu i młodości wyniósł pierwsze pełne cierpień doświadczenia: ojciec jego był...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /4 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Faszyzm sięga dusz ludzkich" - na podstawie "Medalionów" Nałkowskiej

  Faszyzm - ruch polityczny założony przez Mussoliniego we Włoszech, występujący w wielu krajach na świecie pod różnymi nazwami. Miejsce demokracji wewnętrznej zastąpiła nominacja wodza, wobec którego obowiązywała zasada bezwzględnego posłuszeństwa, ślepej dyscypliny. Faszyzm powszechnie...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /4 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowatorstwo prozy Witolda Gombrowicza i Bruno Schulza

  BRUNO SCHULZ Cechą charakterystyczną opowiadań Schulza jest ich przynależność gatunkowa, czyli należy zaliczać je do tak zwanej prozy poetyckiej. W tego rodzaju książkach realistyczne czynniki fabularne zostają zepchnięte na drugi plan. Na plan pierwszy wysuwa się rzeczywistość zdeformowana...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /4 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  III programy uzdrowienia Rzeczypospolitej w świetle powieści "Przedwiośnie" S. Żeromskiego

  Żeromski napisał "Przedwiośnie" w roku 1924. Powieść ta jest wyrazem rozczarowania pisarza rozwojem sytuacji w Polsce po odzyskaniu niepodległości, a jednocześnie przestrogą przed zagrożeniami komunistycznej rewolucji. Odzyskanie niepodległości nie tylko nie zakończyło sporów o kształt...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /5 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pareneza, literatura parenetyczna - wzorce osobowe.

  Pareneza dosłownie oznacza pouczenie. Literatura parenetyczna to literatura propagująca wzory postępowania, ideały modne i uznawane w danej epoce. Z kolei tzw. wzorce parenetyczne to wzory osobowe, postacie godne naśladowania, skupiające cechy wzorowe, pożądane, idealne. W oparciu o poznaną...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /6 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tragizm Antygony - bohaterki tragedii Sofoklesa i uniwersalność "Antygony" - utworu

  Zawiązaniem akcji w "Antygonie" jest sprawa zabitego zdrajcy ojczyzny - Polinejkesa. Nie można go pogrzebać, ponieważ wydał taki zakaz Kreon - król Teb. Antygona, siostra Polinejkesa kierowana pobudkami religijnymi i miłością siostrzaną łamie ten zakaz i grzebie ciało brata. Za ten czyn Kreon...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /3 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje mitu w utworach literackich wybranych epok nowożytnych

  Mit jest opowieścią, która wyraża i organizuje wierzenia danej społeczności, opowiada zwłaszcza o początkach istnienia świata, powstawaniu bogów, ludzi lub wyraża emocje. Kultura grecka posiada bardzo bogatą mitologię. Motywy, postawy, nawet pojęcia i wyrażenia pochodzące z mitów istnieją do...

  Ocena / Kategoria / Rozprawki

  Autor /Bianca Dodano /08.03.2011 Znaków /6 687

  praca w formacie txt

Do góry