Romantyzm /263 prac/

 • Ocena brak

  Romantyczna miłość (Werter, Giaur, Gustaw)

  Każda epoka wytwarza swój model miłości. Poznaliśmy miłość średniowiecznych rycerzy, a teraz w kilku utworach poznaliśmy miłość, którą można określić jako romantyczną. Werter z sentymentalnej powieści J. W. Goethego, Giaur z utworu G. Byrona i Gustaw z IV części Dziadów mają ze sobą wiele...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /6 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W czym się wyraża ludowość ballad i II części Dziadów A. Mickiewicza

  „Są rzeczy na niebie i ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom” stwierdził Hamlet zastanawiając się nad tajemnicami świata. Słynna szekspirowska myśl wyrażająca wiarę w istnienie irracjonalnej rzeczywistości, skłoniła Mickiewicza do szukania prawdy o świecie wśród wierzeń...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /8 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób romantycy opisywali przyrodę? Omów na podstawie poznanych utworów wczesnego romantyzmu (do 1830r.)

  Gdy zastanowimy się nad tematem i doborem przykładów do jego rozwinięcia, to dochodzimy do wniosku, że nie ma w poznanych przez nas utworach typowych opisów przyrody, jak w poemacie opisowym, nie ma prób fotograficznego odtwarzania natury. Bo przecież trudno za taki opis uznać obraz zawarty w balladzie Król...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /8 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat romantyczny przeżyć bohatera lirycznego Sonetów krymskich A. Mickiewicza. Nowatorski charakter tych utworów

  Dwumiesięczna podróż Adama Mickiewicza na Krym w 1825 r. dostarczyła poecie wielu dotąd nie znanych wrażeń związanych z poznaniem tajemnic i egzotyki tamtejszej przyrody i kultury. Poeta zachwycony i jednocześnie zdumiony cudami natury, śladami dawnej orientalnej cywilizacji, kolekcjonował w swej pamięci...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /7 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem winy i kary w młodzieńczych utworach A. Mickiewicza

  Cóż to jest wina, cóż to jest kara? Tak często spotykane pojęcie, a tak trudne do wyjaśnienia i zdefiniowania. Niewątpliwie kara jest konsekwencją winy, jednak nigdy nie jest taka sama. W zależności od popełnionego przewinienia, człowiek w taki a nie inny sposób płaci za swój błąd. Ten, jakże trudny...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /6 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat romantyczny ballad (Goethe, Shiller, Mickiewicz)

  Najbardziej charakterystycznym gatunkiem dla wczesnej fazy romantyzmu jest ballada, która już w swoich założeniach jest bardzo romantyczna. Nie jest gatunkiem czystym, a mieszanym, zawiera cechy epiki i liryki. Jej fabuła oparta na jednym wyrazistym wydarzeniu jest mocno udramatyzowana. Tematy do ballad...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /12 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyczność Adama Mickiewicza jako ballada programowa

  Gdy w 1822 roku ukazał się pierwszy tom poezji Adama Mickiewicza, nikt się nie spodziewał, że oto właśnie w literaturze polskiej zmieniła się epoka. Tomik zawierał dedykacyjny wiersz Pierwiosnek, rozprawkę O poezji romantycznej i przede wszystkim Ballady i romanse, a więc miał charakter zapowiadający...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /5 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apoteoza młodości w "Odzie do młodości" Adama Mickiewicza

  Także bliskie klasycyzmowi są odwołania do mitologii, szczególnie do mitu ikaryjskiego : „Młodości! dodaj mi skrzydła”, do mitu o Heraklesie, który „dzieckiem w kolebce (...) łeb urwał Hydrze”, a za swoje czyny obdarzony został nieśmiertelnością i pojął za żonę boginię młodości Hebe, a...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /7 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyczna koncepcja miłości – Cierpienia młodego Wertera

  „Takiej miłości każdy młodzian czeka,

  Ich spotkania to przede wszystkim rozmowy, zachwyty nad pięknem przyrody, wnikliwe analizowanie utworów literackich. Werter marzy o ciągłym przebywaniu z Lottą, o delektowaniu się jej widokiem, dźwiękiem głosu, pragnie wspólnych spacerów i zwierzeń...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /5 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kult wielkich ludzi w poezji Norwida

  Cyprian Kamil Norwid urodził się w 1821 roku. Znaczna część jego twórczego życia przypadła na okres, gdy tworzyli już pisarze pozytywiści. Historycy literatury zaliczają go jednak do romantyków. Jest on poetą w pełni oryginalnym, nie dającym się jednoznacznie sklasyfikować. Charakterystyczną cechą...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Stuart Dodano /16.04.2011 Znaków /5 309

  praca w formacie txt

Do góry