Romantyzm /263 prac/

 • Ocena brak

  Obraz miłości w Ślubach panieńskich Aleksandra Fredry

  Ilekroć mam okazję zetknąć się ze sztuką Aleksandra Fredry, zastanawiam się, co powoduje, że te staroświeckie przecież komedie, o dawno minionym świecie, o ludziach i obyczajach, których już nie ma, nadal bawią i wzruszają. Nie można przeczyć faktom – teatry grają Fredrę, najwybitniejsi aktorzy...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /10 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Juliusza Słowackiego poemat o sobie (na podstawie Beniowskiego)

  Juliusz Kleiner napisał, że tworząc Beniowskiego Słowacki układał „poemat o dawnej Polsce i o sobie”. Podkreślił w ten sposób dwuwarstwowość poematu, w którym obok warstwy fabularnej istnieją liczne dygresje. Ale to jeszcze nie wyczerpuje wieloznaczności utworu. Narrator poematu prowadzi cały czas...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /7 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowy typ bohatera w poemacie dygresyjnym Juliusza Słowackiego Beniowski

  Wydany w maju 1844 r. poemat dygresyjny J. Słowackiego Beniowski (pięć pierwszych pieśni) był pomyślany jako polemika literacka, ostra, ostateczna rozprawa z krytykami, przeciwnikami ideowymi i artystycznymi, w tym z Mickiewiczem.

  W romantyzmie polskim lat 30 i 40 – tych następuje rehabilitacja...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /7 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia dziejów w Nie – Boskiej Komedii I. Krasińskiego

  „...świat dąży ku swoim celom (...) pędzi przed się, bawi się z wami (...) walcem świat się toczy, pary znikają i powstają, wnet zapadają bo ślisko – bo krwi dużo – krew wszędzie...”.

  W rozmowie z Pankracym Hrabia chce mu uświadomić, że rewolucja będzie powtórzeniem starych zbrodni, że...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /7 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat jako teren procesów historycznych w Nie – Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego

  Jedną z cech romantycznego prądu umysłowego była rewolucyjność, dążenie do gwałtownych zmian systemu społecznego, do obalenia monarchii i wprowadzenia rządów demokratycznych. U progu XIX w. wybuchła rewolucja francuska, potem wojny napoleońskie, a wreszcie cały szereg ruchów społecznych i...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /8 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dramat rodzinny w Nie – Boska komedii Zygmunta Krasińskiego

  Zygmunt Krasiński napisał Nie – Boską komedię w 1835 r. Juliusz Kleiner nazwał ją „dziełem olbrzymiością pomysłu przerastającym wszystko, co dotąd miała literatura polska”. Napisał ją poeta, jak i inni twórcy romantyczni, niezwykły i tragiczny. Pochodził ze znanego rodu arystokratycznego, był...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /6 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pytania dotyczące narodu i sensu historii w Kordianie Juliusza Słowackiego

  Wydany w 1834 r. Kordian Juliusza Słowackiego podejmował, podobnie jak Dziadów cz. III i Nie – Boska komedia, problem świadomości narodowej po klęsce powstania listopadowego. I podobnie, jak w wyżej wymienionych dramatach, konkretna akcja historyczna Kordiana nie dotyczy powstania. Słowacki zamierzał...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /6 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historiozoficzne koncepcje J. Słowackiego w Kordianie

  Historiozofia, czyli filozofia dziejów, to zagadnienie, które zaintrygowało polskich wieszczów. Zarówno Mickiewicz, Słowacki, jak i Krasiński starali się zgłębić tajemnice procesu rozwoju ludzkości i historii, a także zrozumieć udział Polski w tej właśnie ewolucji. III cz. Dziadów, Kordian i Nie –...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /7 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jacek Soplica – nowy typ bohatera romantycznego

  Charakterystyczną cechą literatury romantyzmu jest kreowanie w wielu utworach bohaterów o cechach typowych dla epoki. Najpierw jest to bohater sentymentalny, werteryczny, nieszczęśliwy kochanek, skłócony ze światem, nadwrażliwy, reagujący na zło świata ucieczką od niego, nawet samobójstwem (Goethe...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /5 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne wcielenia bohatera Mickiewiczowskiego

  Fakt, iż Adam Mickiewicz był poetą wszechstronnym nie podlega żadnej dyskusji. Jego wyobraźnia pozwoliła stworzyć wiele literackich kreacji, postaci, które mimo cech, jakie przysługiwały bohaterowi romantycznemu, prezentowały przeróżne portrety psychologiczne. W spuściźnie narodowego wieszcza...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /5 931

  praca w formacie txt

Do góry