Romantyzm /263 prac/

 • Ocena brak

  Wyjaśnij, na czym polegał przełomowy charakter "Ody do młodości" Adama Mickiewicza

  "Oda do młodości" jest pierwszym utworem o charakterze romantycznym w naszej literaturze. Autorem jej jest Adam Mickiewicz - jeden z czterech wielkich romantyków polskich. Pochodził on ze średniozamożnej szlachty. Urodził się najprawdopodobniej w Zaosiu, folwarku stryja przyszłego poety. Wkrótce po...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Krzys123 Dodano /17.05.2011 Znaków /6 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polemika z mickiewiczowską koncepcją poety i poezji w „Nieboskiej komedii”

  Wymowa wstepu do pierwszej części utworu.

  W polskiej literaturze tego okresu wielu poetów wobec koncepcji poety i poezji zajęło indywidualne stanowisko. Mickiewicz uczynił z poezji narzędzie kształtowania naodowej świadomaści , poecie przypisał rolę wieszcza, duchowego ojca narodu. Temu poglądowi...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Adam555 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizja rewolucji społecznej w „Nieboskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego

  Poeta zdawał sobie sprawę z konieczności przemian, dostrzegał zmierzch arystokracji. Był świadkiem rewolucji we francji. te doświadczenia oraz własne przemyślenia złożyły się na powstanie „Niboskiej komedii”. W utworze tym stworzył wizję przyszłej rewolucji o zasięgu światowym. nie podaje miejsca...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Adam555 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walory ideowe i artystyczne liryki Słowackiego

  „Hymn (Bogurodzica)”

  Hymn jest gatunkie poetyckim przeznaczonym do wyrażania podniosłych uczuć o charaktetrze zbiorowym. Hymn poświęca się najczęsciej Bogu, świętym lyb ojczyźnie. Taki charakter ma „Hymn” Słowackiego. Na powstanie tego utworu miała wpływ atmosfera powstańczej W-wy. Poeta w apostrofie...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Adam555 Dodano /06.05.2011 Znaków /3 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konrad Wallenrod jako typowy bohater romantyczny

  1.Gorący patriota, bohater narodowy.

  2.Skrajny indywidualista.

  3.Tragicznie rozdarty.

  4.Romantyczny kochanek.

  5.Postać tajemnicza.

  6.Romantyczny poeta.

  ad.1

  Konrad jest wybitną jednostką obdarzoną wybitnymi cechami, odznaczający się głęboką wrażliwością, poczucie obowiązku, szlachetnością...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Adam555 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja patriotyzmu i walki narodowowyzwoleńczej w „Konradzie Wallenrodzie”

  Kluczem do zrozumienia utworu jest motto :

  „Macie bowiem wiedzieć że są dwa sposoby walczenia, trzeba być lisem i lwem”.

  Sę to słowa włoskiego pisarza z okresu renesansu Nicolo Machiavellego który w traktacie politycznym „Książę” dał wskazówki dotyczące rządzenia państwem. Główny bohater poematu...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Adam555 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój świadomości ideowej Kordiana

  Utwór przedstawia historię dojrzewania i wizerunek psychologiczny bohatera tytułowego. Kordian jest ukazany jako piętnastoletni chłopiec. Jest wrażliwy, nie potrafi odnaleźć się w otaczającym świecie. W postawie Kordiana można odnaleźć oznaki tzw. „choroby wieku” charakteryzującej się poczucie...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /3 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Kordian” jako utwór polemiczny z „Dziadami” cz.III

  Idea winkelriedyzmu.

  W Prologu występują 3 osoby. pierwszej osobie bliskie są poglądy które Mickiewicz wyłożył w „ Dziadach” cz.3 i „ Księgach Pielgrzymstwa i Narodu Polskiego”. Przypominają one koncepcję mesjanistyczną akceptującą cirpienie, ofiarność i bierność Polaków. Z tymi poglądami...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny upadku powstania listopadowego w świetle „Kordiana” J.Słowackiego

  a) powstanie listopadowe jako dzieło Szatana:

  -negatywna ocena przywódców ( Chłopicki, Skrzynecki, Lelewel, Niemcewicz )

  -zarzuty wobec powstańczej kadry oficerskiej „Z rdzy się narodzi niemało wymuskanych - ospalców”.

  -zarzuty wobec posłów na sejm: „Rzuć język Balaama oślicy, a ci co się z niego...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /1 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A.Mickiewicz jako publicysta

  Skład zasad jest programem napisanym przez Mickiewicza z myślą o wolnym i niepodległym państwie polskim. Poeta proponował zasady ustrojowe nigdzie nie istniejące w praktyce i nie mające szans na zrealizowanie w przyszłości. Państwo miało być katolickie, ale wszystkie inne wyznania miały być...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 383

  praca w formacie txt

Do góry