Romantyzm /263 prac/

 • Ocena brak

  WERTERYZM - Cechy postawy życiowej - werteryzmu

  −  sentymentalizm (wyraża się w kulcie natury i egzaltacji; wywyższanie, stan zachwytu spowodowany uczuciami, ożywienie, uzewnętrznianie własnych uczuć i namiętności)

  −  przesada, wybujała uczuciowość

  −  spoglądanie na otaczający świat poprzez pryzmat marzeń, poezji, sztuki, jego idealizacja

  − ...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /yrek Dodano /06.03.2011 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WERTERYZM - Tragizm Wertera

  Tragizm Wertera polega na nieszczęśliwej miłości, jego wybujałej uczuciowości i wrażliwości. Żeby być szczęśliwie zakochany musiałby unieszczęśliwić inna osobę. Werter czuł się inny od wszystkich. Nie mógł pogodzić się z rzeczywistością. Był w niej zagubiony. Jego uczucia dominowały nad...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /yrek Dodano /06.03.2011 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WERTERYZM - Treść i problematyka

  Utwór ten ma cechy powieści epistolarnej. Składa się z listów jednej osoby. Narracja w pierwszej osobie. Każdy list jest oznaczony datą. Świat jest przedstawiony z punktu widzenia autora listów. W drugiej części jest fragment napisany w trzeciej osobie. Nacisk położony jest na prezentację uczuć...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /yrek Dodano /06.03.2011 Znaków /2 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  J.W.GOETHE - „FAUST” - Nowe motywy romantyczne

  1.  dwa światy: racjonalny i irracjonalny

  2.  nie interesowanie się nauką książkową

  3.  zainteresowanie przyrodą

  4.  brak prawdopodobieństwa

  5.  przedstawianie uczuć

  6.  tragizm

  7.  człowiek jest zagubiony w świecie i jest marionetką w rękach potężnych sił natury; zawodzą go własne zmysły...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /yrek Dodano /06.03.2011 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  J.W.GOETHE - „FAUST” - Treść i problematyka

  Jest to dramat, ale nietypowy w porównaniu ze wcześniejszymi. Nie ma regularności. Utwór nawiązuje do postaci pewnego alchemika, którego celem jest stworzenie złota. Utwór jest jednak o czymś innym.

  Faust chce rozszyfrować zagadkę życia. Chce zdemaskować człowieka i jego sens życia. Cecha...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /yrek Dodano /06.03.2011 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOETHE - „KRÓL OLSZYN” - Cechy romantyczne

  −  istnienie dwóch światów (irracjonalny i racjonalny)

  −  mistycyzm

  −  świat mistyczny i rzeczywisty przenikają się nawzajem

  −  ukazane są ludzkie uczucia na tle przyrody (echo sentymentalizmu) (miłość ojcowska, strach, przerażenie, podekscytowanie, ból)

  −  operowanie nastrojem; tworzenie nastroju...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /yrek Dodano /06.03.2011 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOETHE - „KRÓL OLSZYN” - Treść

  Jest to ballada romantyczna. Posiada fabułę. Ojciec i syn wracają nocą, wśród zamieci przez las. Syn jest umierający. Nawiązuje się dialog pomiędzy ojcem a synem. Syn mówi, że widzi króla olszyn. Widzi też jego córki. Postrzega je jako realne postacie. Ojciec mówi, że nie są to realne osoby. Próbuje...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /yrek Dodano /06.03.2011 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA EPOKI - MISTYCYZM

  Wiara w istnienie świata pozazmysłowego i łączenie się z nim.

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /yrek Dodano /06.03.2011 Znaków /66

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA EPOKI - IRRACJONALIZM

  Artysta dociera do Boga poprzez sztukę opierającą się na intuicji i uczuciu.

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /yrek Dodano /06.03.2011 Znaków /80

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA EPOKI

  Za twórców tej filozofii uważanie byli niemieccy filozofowie: Hegel, Schlegel, Scheling. W procesie poznawania świata należy kierować się intuicją, przeczuciami i wyobraźnią. Rozum może być zawodny. Świat składa się z materii i ducha. Ważniejszy jest duch. Spirytualizm mówił o duchowej postawie...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /yrek Dodano /06.03.2011 Znaków /411

  praca w formacie txt

Do góry