Romantyzm /263 prac/

 • Ocena brak

  ROMANTYCZNE AKCENTY W „PIEŚNI FILARETÓW” I „ODZIE DO MŁODOŚCI”

  W 1817r. przy Uniwersytecie w Wilnie założone zostało Towarzystwo Filaretów (organizacja tajna, młodzież ze starszych roczników). Miała za cel samokształcenie. Postulaty społeczne i moralne. Chcieli wyplenić egoizm, zawiść, kłamstwo. Program był nierealny. Istotne było powiązanie przyjacielskie...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /6 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - MAURYCY MOCHNACKI

  Brał udział w sporze. Był jednym z przywódców powstania listopadowego. Wystąpił po stronie romantyków. Napisał „O literaturze polskiej w wieku XIX”. Przedstawił tu takie myśli:

  −  domagał się literatury narodowej, w utworach polskich miały odbijać się charakterystyczne elementy z życia Polaków...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - JAN ŚNIADECKI

  W 1819 napisał rozprawę „O pismach klasycznych i romantycznych”. Był intelektualistą, racjonalistą. Atakował tendencje romantyczne. Romantyzm uważał za zagrożenie dla rozwoju literatury i oświaty. Sądził, że może mieć zgubny wpływ na czystość polszczyzny, a światopogląd romantyczny miał być...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - KAZIMIERZ BRODZIŃSKI

  1818r. W „Pamiętniku warszawskim” zaczęły ukazywać się pierwsze fragmenty rozprawy Brodzińskiego „O klasyczności i romantyczności”. Dążył do pokojowego połączenia klasycyzmu i romantyzmu. Uważał, że nowe idee romantyczne można połączyć z klasycystycznymi. Według niego rozwój literatury polskiej...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - SPÓR POKOLENIOWY

  Spór klasyków z romantykami był sporem pokoleniowym. Pokolenie starsze opowiadało się za klasycyzmem. Młodsze, w kwestiach światopoglądowych poza cechami racjonalnymi i empirycznymi popierało także uczucia i emocje. Wiązało się to z dążeniami wolnościowymi i demokratycznymi. Był to spór nie tylko o...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO - ALEKSANDER BESTUŻEW

  Dekambrysta, teoretyk romantyzmu, dramaturg, powieściopisarz.

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /62

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO - KONDRATIJ RYLEJEW

  Poeta, dekambrysta, pierwszy rosyjski tłumacz Mickiewicza. Przełożył balladę Mickiewicza „Lilije”.

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO - ALEKSANDER PUSZKIN

   „Eugeniusz Onegin”

  Prowadziły one do bierności, pesymizmu, do uświadomienia sobie bezsensu własnego życia i uczucia pustki duchowej. Eugeniusz marnuje swoje wybitne zdolności, zabija przyjaciela w niepotrzebnym pojedynku, unieszczęśliwia siebie i zakochaną w nim Tatianę.W utworze tym przedstawiony...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO

  W pierwszej połowie XIX wieku kapitalizm w Rosji rozwijał się bardzo słabo. Istniały w pełni stosunki feudalne. Wszelkie przejawy życia poddane były ścisłemu nadzorowi policyjnemu, najmniejsze ślady wolnej myśli były tłumione w zarodku, rósł ucisk pańszczyźniany chłopów. Przeciwko temu...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM W ANGLII - TREŚĆ I PROBLEMATYKA UTWORU „GIAUR”

  Giaur (niewierny) przybył z Grecji, z Wenecji. Był chrześcijaninem ale zmienił wiarę na muzułmanizm. Prowadził życie rycerza. Był wykształcony i zacnie urodzony. Zabił on Hassana z chęci zemsty za zabicie ukochanej. Giaur urasta do rangi bohatera tragicznego. Utracił kobietę, którą...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /ziomek Dodano /06.03.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt

Do góry