Romantyzm /263 prac/

 • Ocena brak

  „PAN TADEUSZ” - HISTORIA W UTWORZE

  Wszystkie wydarzenia rozgrywają się na tle ważnych wydarzeń historycznych okresu napoleońskiego. Akcja: lato 1811-wiosna 1812. Wprowadzone retrospekcje (odwołanie się do przeszłości) - sięgają końca XVIIIw.

  Historia ukazana jest w trzech płaszczyznach: 

  1.  przeszłość - historia polityczna i...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PAN TADEUSZ” - GENEZA W ŚWIETLE EPILOGU

  Epilog - zakończenie, powiadomienie o losach bohaterów, końcowe wyjaśnienia. Epilog w „Panu Tadeuszu” jest liryczną wypowiedzią narratora wyjaśniającą zmierzenia utworu, jest to geneza utworu. Autor przedstawia się na tle emigracji paryskiej. Oskarża siebie i innych o ucieczkę. Emigracja jest skłócona...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MESJANIZM W „KSIĘGACH NARODU POLSKIEGO” I „KSIĘGACH PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO”

  Księgi były najlepszym wyrazem mesjanizmu Mickiewicza. Były one przygotowaniem do ostatecznego rozprawienia się z zaborcą. Są one kodeksem zasad przyszłego połączenia, wyzwolenia ojczyzny. Miały za zadanie m.in. pojednać emigrację,

  wskazać jedną drogę do niepodległości, konieczność zaprzestania...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /2 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY DRAMATU ROMANTYCZNEGO

  −  zrywa z trzema jednościami

  −  brak jedności stylowej

  −  synkretyzm formy −  wprowadzenie rozbudowanych elementów lirycznych

  −  pojawienie się bohatera romantycznego

  −  indywidualizacja języka bohaterów

  −  obecność elementów fantastyki i...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERSZE „USTĘPU” JAKO REPORTAŻ Z KRAINY DESPOTYZMU

  „Droga do Rosji”

   Tereny puste, niezaludnione. Ukazana siła, ogrom przyrody. Kraj przykryty śniegiem, który często bywa niebezpieczny. Zbiorowisko wielu niedużych, takich samych chatek. Spotkani ludzie są potężni, zdrowi. Ich twarze są jednak bez wyrazu, w oczach nie widać żadnych uczuć. Ludzie Ci...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /4 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  III CZ. „DZIADÓW” - DRAMAT NARODOWY OBRAZUJĄCY DRAMAT NARODU - MESJANIZM

  −  miał zjednoczyć naród

  −  Polacy są narodem wybranym i od nich zależy wyzwolenie całej Europy

  −  cierpienie narodu ma przynieść Polsce zwycięstwo

  −  przelana krew młodych romantyków ma sens, bowiem przez nią wiedzie droga do odzyskania niepodległości

  −  miał podtrzymać Polaków na duchu i...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  III CZ. „DZIADÓW” - DRAMAT NARODOWY OBRAZUJĄCY DRAMAT NARODU - PROMETEIZM

  Konrad ma cechy bohatera mitologicznego. Został uwięziony za udział w spisku przeciw carowi. W celi więziennej następuje jego przemiana wewnętrzna. Uważa się za jedynego, który mógłby być przywódcą duchowym Polaków. W Wielkiej Improwizacji wzywa Boga na rozmowę.

  Żąda od niego „rządu dusz”, który...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  III CZ. „DZIADÓW” - DRAMAT NARODOWY OBRAZUJĄCY DRAMAT NARODU - SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE

  •  młodzież Aresztowania najczęściej dotyczą młodzieży. Są oni świadomi tego co robią, są nieugięci, wierni ideałom, patrioci, solidarni, zawzięci. Dla niektórych z nich walka stała się częścią ich życia. Walczą do końca. Ich środowisko: bohaterskie, ludzie konsekwentnie potwierdzający swe...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /3 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY POWIEŚCI POETYCKIEJ

  1.  Jest kilku narratorów - narrator autorski, wszechwiedzący, opisuje dzieje Konrada - narrator, bohater, jest nim Wajdelota w swojej pieśni - narrator bohater, jest nim Konrad Wallenrod

  2.  brak chronologii (Wallenroda poznajemy przy wybraniu go na Wielkiego Mistrza, potem jest opisane jego życie)

  3. ...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA POEZJI I POETY W ŻYCIU NARODU POZBAWIONEGO WOLNOŚCI

  „Pieśń Wajdeloty”

  Poezja ma:

  −  powinna ocalić od zapomnienia historii

  −  zagrzewać do czynu

  −  przechowywać najcenniejsze skarby narodowe

  −  być świadectwem tożsamości narodowej, jest gwarancją jej zachowania

  −  nie ma siły, która by zabiła literaturę

  −  ma być zdolna do sterowania...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /robin Dodano /07.03.2011 Znaków /1 349

  praca w formacie txt

Do góry