Romantyzm /263 prac/

 • Ocena brak

  WIELOWĄTKOWOŚĆ „GROBU AGAMEMNONA”

  Wiersz możemy podzielić na dwie części. Pierwsza z nich odnosi się do przeżyć osobistych poety wywołanych widokiem grobu wielkiego wojownika greckiego. Podmiot liryczny prosi o natchnienie. Lutnia, która jest symbolem weny twórczej, jest mu potrzebna do opisania uczuć i przeżyć. Nastrój jest...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /2 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BENIOWSKI” JAKO POEMAT DYGRESYJNY

  Dygresje zawarte w utworze.

  •  O charakterze politycznym, o polskiej emigracji

  •  O miłości

  Tą część utworu Słowacki poświęca swojej wybrance, Ludwice Śniadeckiej. Podmiotowi lirycznemu wydaje się, że ją widzi, czuje. Ogarnia go nostalgia i smutek. Tylko na tej kobiecie mógł polegać, tylko ona...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BALLADYNA” - NAWIĄZANIA DO TWÓRCZOŚCI SZEKSPIRA

  1. motyw zbrodni

  2. żądza władzy

  3. w obu utworach występują podobne sceny

  4. podobna aura emocjonalna, grozy, duchów, zachowanie niecodzienne postaci

  5. istnienie świata irracjonalnego

  6. posługiwanie się kontrastami

  7. takie samo źródło tragizmu - czyny człowieka a nie fatum tak jak w...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BALLADYNA” - DEMITOLOGIZACJA ROMANTYCZNYCH PRZEKONAŃ

  1. romantyczna miłość (w „Balladynie” nie ma jej, związku dusz, ideałów, wspólnych zainteresowań, uczucia aż do śmierci)

  2. mit arkadyjskiej przyrody (wieś to nie tylko sielanka, bliskość przyrody i jej nakazów, niebezpieczeństwo)

  3. ludzie nie są dobrzy, wrażliwi, szczerzy...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BALLADYNA” - BAŚNIOWO LUDOWY CHARAKTER DRAMATU

  Elementy fantastyki:

  1. ludzie w utworze to katolicy, akcja zaś rozgrywa się w głębokim średniowieczu, gdy katolicyzm nie był popularny

  2. obyczaje stylizowane na sarmacki styl

  3. istnienie świata irracjonalnego

  4. ingerencja wiata irracjonalnego w rzeczywisty

  5. istnienie postaci fantastycznych

  6...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „KORDIAN” - WALORY FORMY UTWORU

  Utwór ten jest dramatem romantycznym:

  1. zerwanie z kanonem trzech jedności

  2. synkretyzm formy (monolog Kordiana - liryka, opowiadania Grzegorza - epika, dialogi - dramat)

  3. wprowadzenie rozbudowanych elementów lirycznych

  4. obecności fantastyki i ludowości

  5. indywidualizacja języka bohaterów

  6...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „KORDIAN” - POLEMIKA Z MICKIEWICZEM W UTWORZE

  Mickiewicz już za życia uznany został klasykiem, rola Słowackiego zaś została pomniejszona. Pojawiła się zazdrość poczucie niedocenienia. Różnice światopoglądowe sprawiły, że Słowacki niejednokrotnie polemizował z Mickiewiczem.

  •  rozbieżność co do zadań poezji i poety (prolog)

  I osoba...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „KORDIAN” - WINKELRIEDYZM

  Słowacki wysuwa pewnego rodzaju propozycję, która jest w pewnym stopniu opozycją do mesjanizmu. Jest to koncepcja, która polega na tym, że Polska ma skupić na sobie zainteresowanie zaborcy, ma być aktywna, zaangażować wroga, w tym czasie inne narody zwyciężą zaborcę. Słowacki dostosowuje swoją...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „KORDIAN” - WYMOWA POLITYCZNA UTWORU

  Słowacki dokonuje tutaj rozrachunku z powstaniem listopadowym. W III akcie krytykuje sfery rządzące. Prezes - Julian Ursyn Niemcewicz boi się działania, hamuje zapał sprzysiężonych. Argumenty:

  1. królobójstwo jest wbrew polskiej tradycji

  2. obawa przed reakcją innych władców i konsekwencjami

  3...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /1 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „KORDIAN” - PORTRET PSYCHOLOGICZNY TYTUŁOWEGO BOHATERA (DYNAMIZM POSTACI)

  Kordian ulega przemianie. Słowacki wyraża krytykę wobec niedojrzałego bohatera. Tacy ludzie walczyli o Polskę. Kordian to bohater romantyczny.

  Cechuje go:

  1. samotność

  2. niezgoda z zastanym światem, próba zmiany go

  3. nieszczęśliwa miłość

  4. indywidualizm i tajemniczość

  5. skłonność do...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /jez Dodano /07.03.2011 Znaków /570

  praca w formacie txt

Do góry