Romantyzm /263 prac/

 • Ocena brak

  "Kordian" - streszczenie

  AKT I

  Scena I

  Miejsce: Dziedziniec. Z jednej strony widać wiejski dom a z drugiej ogród.

  Osoby: Kordian (15-letni chłopiec), Grzegorz (stary sługa), Laura.

  Kordian snuje rozważania, w których określa swój charakter i usposobienie. Potem rozmawia z Grzegorzem. Sługa dla zabawienia chłopca przedstawia...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /janek Dodano /08.03.2011 Znaków /10 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Konrad Wallenrod"- streszczenie

  Wstęp

  Krzyżacy po swych wieloletnich podbojach doszli do Niemna, który stał się granicą pomiędzy państwem krzyżackim a Litwą. Na obu brzegach rzeki ustawiono posterunki, które "pilnują przeprawy". Wraz z najazdem Krzyżaków na ziemie pruskie znikły więzi przyjaźni występując do tej pory...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /janek Dodano /08.03.2011 Znaków /13 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Grażyna" - streszczenie

          Grażyna. Powieść litewska została napisana w 1822 roku. Powstała w ciągu sześciu miesięcy żmudnej i wytężonej pracy. Sporo trudności sprawiło zebranie materiałów potrzebnych, by w pełni oddać koloryt i obyczajowość średniowiecznej Litwy. Mieckiewicz przeprowadził wiele studiów i...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /janek Dodano /08.03.2011 Znaków /10 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Dziady IV" - streszczenie

  OSOBY

  Ksiądz, Pustelnik (Gustaw), Dzieci

  Wieczorem w Dzień Zaduszny Ksiądz wraz z Dziećmi skończyli właśnie kolację i przystępują do modlitw za dusze w czyśćcu cierpiące. Przerywa im jednak dziwacznie ubrany Pustelnik, który niespodzianie wchodzi do mieszkania. Jego wygląd początkowo przeraża...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /janek Dodano /08.03.2011 Znaków /7 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Dziady III" streszczenie

  Prolog

  Miejsce: Wilno, klasztor ojców Bazylianów, przerobiony na więzienie stanu. Cela więźnia.

  Osoby: Więzień, Anioł Stróż, Duchy nocne, Aniołowie, Duch

  Nad śpiącym Więźniem czuwa Anioł Stróż. Mówi, że na prośbę zmarłej matki Więźnia często przybywał do niego i kierował jego snami...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /janek Dodano /08.03.2011 Znaków /32 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Dziady II" - streszczenie

          TYTUŁ UTWORU: Odautorskie wyjaśnienie obrzędu Dziadów - ludowej uroczystości obchodzonej na Litwie, w Prusach i w Kurlandii dla uczczenia pamięci zmarłych przodków. Obrzęd sięga czasów pogańskich i zwał się "ucztą kozła". Było to prawdziwe misterium, któremu przewodniczył tak zwany...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /janek Dodano /08.03.2011 Znaków /11 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Balladyna"- streszczenie

  Balladyna” została napisana po upadku powstania listopadowego w atmosferze klęski. Upadek zrywu niepodległościowego i niezgodności myśli wśród polskiej emigracji i skłoniły twórców do nastrojów pesymizmu. W tej sytuacji pisarze w swoich dziełach stawiali pytania o sens dziejów historycznych. Juliusz...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /janek Dodano /08.03.2011 Znaków /8 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Sąd nad Polską i sen o Polsce w literaturze polskiego romantyzmu, „Weselu”i„Przedwiośniu”

   

  1795 rok to data przełomowa w historii II Rzeczypospolitej. Polska utraciła niepodległość na 123 lata. Została zajęta przez państwa ościenne i poddana procesom germanizacji , msyfikacji ,ciągłej niewoli ,której jarzmo naród kilkukrotnie i bezowocnie próbował zrzucić...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Bianca Dodano /08.03.2011 Znaków /19 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twórczość Juliusza Słowackiego była i jest szkołą uczuć i myśli patriotycznych

  Juliusz Słowacki był jednym z najwybitniejszych poetów romantycznych. Cała jego twórczość przesiąknięta była miłością do ukochanego kraju, do ojczyzny, od której był daleko i do której nie mógł wrócić. Miłość do ojczyzny i narodu jest obecna prawie w każdym jego utworze, w którym to nawołuje...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Bianca Dodano /08.03.2011 Znaków /4 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twórczość Adama Mickiewicza “chlebem powszednim” dla narodu. Twórczość Adama Mickiewicza w życiu narodu polskiego

  W klasie ósmej na lekcji języka polskiego poznałem utwór współczesnego poety Tadeusza Różewicza “Chleb”. Chlebem, “który żywi i zachwyca” Różewicz nazywa poezję Mickiewicza. – Uważam, że porównanie twórczości naszego wieszcza do “chleba powszedniego” jest bardzo trafne, wiele mówiące i urasta do miana...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Bianca Dodano /08.03.2011 Znaków /5 711

  praca w formacie txt

Do góry