Romantyzm /263 prac/

 • Ocena brak

  DRAMAT ROMANTYCZNY

  a) Dziady część III Adam Mickiewicz

  cz. II, III, IV - cz. skończone

  cz. I - cz. nieskończona CELOWA FRAGMENTARYCZNOŚĆ

  cz. II - dramat ludowy, w którym na pierwszym planie są: ludowość, dydaktyzm, problematyka moralna, związek z dramatem antycznym, na co wskazuje obecność...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /5 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dramat bohatera romantycznego w ‘Nie-boskiej komedii’

  Romantyczny bohater to jednostka wybitna, obdarzona nieziemską mocą, nie zrozumiana przez społeczeństwo, nie mogąca przystosować się do jego praw, ideałów i hierarchii ważności, przeżywająca tragiczny konflikt ze światem.

   

  W ‘Nie-boskiej komedii’ Zygmunt Krasiński pokazuje dramat poety...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /4 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizja rewolucji w ‘Nie-Boskiej komedii’

  Obóz rewolucji został przedstawiony przez Krasińskiego w sposób negatywny. Poeta przedstawia rewolucjonistów jako fanatyczny tłum, który umie burzyć wszystkie stare wartości, ale do tworzenia nowych w ogóle się nie nadaje. Na gruzach ‘starego świata’ zapewne powstanie nowa arystokracja. Przecież o...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /2 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historiozofia dziejów w ‘Nie-Boskiej komedii’

  W części II dramatu Filozof w rozmowie z Mężem wypowiada przekonanie, że świat rozwija się poprzez przelew krwi, cierpienia oraz niszczenie starych form społecznych. W podobny sposób pojmował mechanizm rozwoju dziejów również autor dramatu. W pełni zdawał sobie sprawę z konieczności rewolucji...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /1 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adam Mickiewicz

  Cechy gatunkowe ballady na przykładzie kilku ballad Mickiewicza.

  W roku 1822 Mickiewicz opublikował swój pierwszy tom ballad i romansów, a data ta jest również uważana jako przełom romantyczny w Polsce. Zawierały one znacznie odmienną wizję literatury od dotąd panującej – klasycznej. Szukała...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /14 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hymn “SMUTNO MI BOŻE” Juliusza Słowackiego

  HYMN- jest gatunkiem znanym już w antyku. Jest to utwór liryczny o podniosłym charakterze , sławiący Boga, bohaterskie czyny, wielkie idee. W tradycji europejskiej utrwaliło się tworzenie hymnów o treści religijnej lub patriotycznej, będących wyrazem uczuć zbiorowych.    I tu już widać różnicę w...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /4 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historiozofia w “Nieboskiej Komedii” Z. Krasińskiego

  Historiozofia w genezie “Nieboskiej komedii”:na przyczyny napisania dzieła złożyły się:powstanie listopadowe w Polsce i nieobecność w nim poetyobserwacje poety związane z ówczesną sytuacją polityczną w Europie - wydarzenia rewolucyjne w państwach zachodnioeuropejskich (Francja VII 1830 oraz VI 1832) i...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /4 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Pieśń Filaretów”

  Utwór utrzymany w tonie klasycznej retoryczności, pieśń biesiadna (według przypisu autora pierwsza strofa jest naśladownictwem burszowej, tzn. wesołej studenckiej, pieśni niemieckiej) w której uczta staje się okazją do wezwań i pouczeń.

  Wiersz napisany prawdopodobnie równocześnie z „Odą”, pod koniec...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy romantyzmu, światopogląd, epoka.

  Genezę terminu "romantyzm" (ang. romanticism, fr. romantisme, niem. Romantik ) J.Kleiner wyprowadza z łacińskiego słowa "romanus". W średniowieczu wyrażenie "lingua romana" oznaczało języki nierzymskie. W przeciwieństwie do łaciny zwano romańskim język ludowy, który powstał

  z pomieszania łaciny i...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /12 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy bohaterów romantycznych

  Typy bohaterów romantycznych (literatura europejska): - bohater bajroniczny - uosabia romantyczne konflikty moralne i namiętności; twórca: Jerzy Gordon Byron; typ ten widoczny w "Giaurze"; główny bohater mści się na mordercy kobiety, którą kochał i później dręczą go wyrzuty sumienia, chroni się on...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /23 533

  praca w formacie txt

Do góry