Romantyzm /263 prac/

 • Ocena brak

  Różne wcielenia bohatera Mickiewiczowskiego

  Fakt, iż Adam Mickiewicz był poetą wszechstronnym nie podlega żadnej dyskusji. Jego wyobraźnia pozwoliła stworzyć wiele literackich kreacji, postaci, które mimo cech, jakie przysługiwały bohaterowi romantycznemu, prezentowały przeróżne portrety psychologiczne. W spuściźnie narodowego wieszcza...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /5 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historyzm, obyczaje i współczesność w Panu Tadeuszu

  Pan Tadeusz Adama Mickiewicza jest utworem zaskakującym pod każdym względem. Najważniejszą zaletą jest fakt skupienia najważniejszych pierwiastków polskości – tradycji, historii, obyczajów i patriotyzmu. Epopeja Mickiewicza odsłania czytelnikowi narodową kulturę, obraz życia szlachty z początku XIX...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /5 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idylliczny obraz świata w Panu Tadeuszu A. Mickiewicza i jego funkcja w świecie Epilogu

  Pan Tadeusz powstał w latach 1832 – 1834, a więc w okresie tuż powstaniowym, kiedy klęska pogłębiła rozpacz wielu Polaków, doprowadziła do podziału wśród emigracji i ogólnego zwątpienia w sens walki. Zamierzeniem A. Mickiewicza było złagodzenie panującego wśród polskich emigrantów uczucia bólu i...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /6 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyroda słowem malowana – omów na przykładzie wybranych utworów (Sonety krymskie, Pan Tadeusz)

  Adam Mickiewicz jest nie tylko geniuszem słowa, rymu i przekazu patriotycznych uczuć, jest także mistrzem poetyckich obrazów wyłaniających się z poszczególnych utworów. Rozmiłowany w pięknie przyrody, za pomocą słowa oddawał jej kolory, odgłosy, a nawet zapachy, co sprawiało, że czytający miał przed...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /7 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziady cz. III – dramat romantyczny i narodowy

  Dziady Adama Mickiewicza jest to dzieło wyjątkowe, wymykające się wszelkim klasyfikacjom. Jest to także jeden z najwybitniejszych utworów literatury polskiej, określany mianem dramatu narodowego, a więc ważnego dla naszej narodowej świadomości. Od chwili swego powstania w 1832 r. budzi dyskusje, podziw...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /5 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tragizm bohatera romantycznego na przykładzie Konrada Wallenroda, Konrada z III cz. Dziadów i Kordiana

  Tragizm jako jedna z podstawowych kategorii estetycznych w różnych okresach literackich uzyskiwał odmienny aspekt znaczeniowy. W starożytności powodowany był przez niezależne od ludzkiej woli fatum, w czasach nowożytnych oznacza niemożność dokonania wyboru między dwiema równorzędnymi wartościami...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /4 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konrad (III cz. Dziadów) i Kordian (Kordian) – charakterystyka porównawcza

  Konrad i Kordian – dwaj romantyczni bohaterowie, którzy chcieli zmienić bieg historii, dwie wybitne jednostki świadomego swego fenomenu i wyjątkowości, pragnące poświęcić się dla dobra ojczyzny. Czym się różnili, a w czym byli do siebie podobni? Dlaczego, gdy mówimy o Konradzie, automatycznie pojawia...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /6 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konrad i Ksiądz Piotr – dramat postaw i racji

  W literaturze polskiego romantyzmu dominują utwory o tematyce patriotycznej. Mato związek z ówczesną sytuacją Polski, która, znalazłszy się pod zaborami, ginęła. Wiek XVIII i XIX wypełnione były oczekiwaniem na wolność i pragnieniem posiadania narodowego przywódcy, który prowadziłby naród do tej...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /10 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz społeczeństwa polskiego i jego ocena w III części Dziadów A. Mickiewicza

  Wizerunek społeczeństwa polskiego, ukazany przez Mickiewicza w III części Dziadów, rozszczepia się na cztery obrazy : młodzież – niewinnie skazana, sądzona i wywożona na Syberię (scena I), tzw. arystokracja, elita towarzystwa Warszawy i Wilna (Salon Warszawski, Bal), patriotyczna, rewolucyjnie nastawiona...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /6 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prometeizm i mesjanizm III części Dziadów A. Mickiewicza

  III część Dziadów Adama Mickiewicza to monumentalny dramat historiozoficzny polskiego romantyzmu, w którym poeta ukazuje tragedię narodu po utracie niepodległości i jego szczególną rolę w dziejach świata. Wiele było dróg interpretacji niczym nie zawinionego cierpienia, wiele było rozmaitych stanowisk...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Zenon Dodano /18.04.2011 Znaków /7 697

  praca w formacie txt

Do góry