Romantyzm /263 prac/

 • Ocena brak

  A.Mickiewicz jako publicysta

  Skład zasad jest programem napisanym przez Mickiewicza z myślą o wolnym i niepodległym państwie polskim. Poeta proponował zasady ustrojowe nigdzie nie istniejące w praktyce i nie mające szans na zrealizowanie w przyszłości. Państwo miało być katolickie, ale wszystkie inne wyznania miały być...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Pan Tadeusz” jako pomnik ojczystej przyrody, funkcje opisów przyrody

  -przyroda jako tło wydarzeń

  Przyroda w „PT” odgrywa ogromną rolę, jest to jedyny utwór literacki w języku polskim w którym przyrodzie poświęcono tak dużo opisów. „PT” zyskał miano pomnika ojczystej przyrody. Każdy opis przyrody pełni inną funkcję w poemacie.Już pierwszy opis jest przykładem...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  J.Soplica jako nowy typ romantycznego bohatera

  Literatura romantyczna przynosi kilka charakterystycznych typów bohatera :

  - sentymentalny ( werteryczny ) cechuje go skłócenie ze światem, brak akceptacji rzeczywistości, posiada wybujałą uczuciowość. Poczucie bezsensu życia i bezcelowości własnej egzystencji doprowadza go do samobójstwa. Różni się od...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dawność szlachecka w „Panu Tadeuszu” i jej funkcja ideowa

  Świat ukazany w „Panu Tadeuszu” jest światem odchodzącym. Pokolenie urodzone i wychowane w niepodległej Polsce reprezentowane jest przez : Podkomorzego, Wojskiego, Soplicę, ludzi mających świadomość nadejścia nowych czasów zdeterminowanych niewolą. Świat odchodzący ukazał poeta w atmosferze pogodnej...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy dramatu romantycznego na przykładzie „Dziadów”cz.II, III, IV

  1. Kompozycja utworu.

  Dziady cz. III jest dramatem o kompozycji otwartej składającej się z 9 scen. Sceny te poprzedzone są prologiem będącym łącznikiem z Dziadami cz.II. Scena I rozgrywa się w celi klasztoru Bazylianów i wprowadza problem męczeństwa norodu polskiego. Wszystkie pozostałe sceny ukazują...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mesjanistyczna koncepcja przyszłości Polski w Dziadach cz.III (ks.Piotr)

  Konrad swoją pychą, nieuzasadnionym poczuciem wyższości zraził do siebie Pana Boga. Stwórca nie zareagował na jego prośby, choć podyktowane były one szlachetnymi motywami. Obdarzył swoją łaską skromnego, niepozornego ks.Piotra, któremu odsłonił tajemnice przyszłości Polski i świata. Wizja...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Improwizacja jako arcydzieło polskiej i światowej poezji

  Wielka Improwizacja zaczyna się od słów;

  „Samotność - cóż po ludziach czym śpiewak dla ludzi.”W tym stwierdzeniu tkwi pogarda i poczucie samotności poety winikająca z ludzkiej obojętności.W dalszych słowach góruje pogarda dla przeciętności ludzkiej.Poeta zaczyna bawiż się słowami.

  Słowa stają...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyczny obraz polskiego społeczeństwa w „Dziadach cz.III”

  W świetle sceny IV - Salon Warszawski

  Towarzystwo przy stoliku:

  - rozmawiają w języku francuskim

  - reprezentują go Hrabia, Francuz, dwie damy, dwóch literatów, Jenerał, Szambelan, Sztabsoficer.

  - mówią o sprawach błahych takich jak urządzanie przyjęć, dobrym ubiorze, przepuchu.

  - Interesuje ich...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz martyrologii młodzieży polskiej w Dziadach cz.III

  W Dziadach cz.III obraz młodzieży polskiej ukazują:

  1.Przedmowa poety

  2.Opowiadanie Sobolewskiego

  3.Historia Cichowskiego

  4. Postać Rollinsonowej i jej syna

  Ad1.

  W przedmowie poeta opisuje uporczywą wyyrwałość narodu polskiego, którą porównuje do wytrwałości chrześcijan podczas prześladowania...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego ballady i romanse A.Mickiewicza wyznaczają początek polskiego romantyzmu

  Romantycy zerwali z oświeceniowymi metodami poznawczymi: empiryzmem i racjonalizmem. Stwierdzili bowiem, że świat tymi metodami nie jest w pełni poznawalny. Przedstawili swoje: intuicję, wiarę i uczucie. Sądzili, że dzięki poznaniu pozazmysłowemu uda się dotrzeć do duchowego życia człowieka. Romantyzm...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 156

  praca w formacie txt

Do góry