Romantyzm /263 prac/

 • Ocena brak

  „Grób Agamemnona” Juliusza Słowackiego - elementy pamfletu i retoryczność

  „Grób Agamemnona”

  Słynny wiersz stanowi fragment VIII pieśni poematu podróżniczego „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu”. W druku ukazał się razem z „Lilią Wenedą” jako pewnego rodzaju komentarz do tej tragedii, gdyż wymagała ona jego, jako utwór symboliczny (miejscami o symbolice skomplikowanej i...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /spiderman Dodano /09.03.2011 Znaków /9 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyzm w Europie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja).

  I. Romantyzm w Europie - wstęp.

   

  - Ludwig van Beethoven - niemiecki kompozytor, autor koncertów na instrumenty solowe z towarzyszeniem orkiestry, uwertur, poematów symfonicznych, pieśni, a przede wszystkim dziewięciu monumentalnych symfonii

  - Karol Maria Weber - twórca romantycznej opery...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /18 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Romantyczność” Adama Mickiewicza

  W drugiej połowie czerwca 1822 r. ukazał się w Wilnie pierwszy tomik „Poezji” Adama Mickiewicza. Jego trzon główny stanowi cykl wierszy pt. „Ballady i romanse”, owoc lat 1819 - 1821. Był to równocześnie pierwszy zbiór poezji romantycznej w Polsce. W otwierającej tom rozprawie „O poezji romantycznej” oraz w...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /4 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polemika z romantyczną koncepcją miłości(„Śluby panieńskie”)

  Polemika z ideałami romantycznymi przejawia się w:

  ukształtowaniu głównych postaci

  „antyromantycznej” koncepcji miłości

   

   

   

   

   

   

   

  miłość fredrowska jest wielka, prawdziwa, szczęśliwa, pogodna, promienna, zdrowa, wyzwolona z więzów jakiegokolwiek przymusu;...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /5 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ Pan Tadeusz ” - geneza w świetle inwokacji i epilogu, tło historyczne, ramy czasowe.

  GENEZA W ŚWIETLE INWOKACJI I EPILOGU, TŁO HISTORYCZNE

   

  I. Sytuacja Polaków po upadku powstania listopadowego

   

  Powstanie listopadowe zakończyło się klęską Polaków. Następstwa po przegranym powstaniu były poważne : została ograniczona autonomia Królestwa Polskiego oraz zlikwidowano polskie wojsko...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /4 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAN TADEUSZ – ROLA ETYKIETY

  Mickiewicz zawsze podkreślał rolę tradycji w życiu narodu. Jego zdaniem wyraża ona i pielęgnuje ducha narodowego, jej uzewnętrznieniem jest etykieta. Szczególnie przestrzega się jej w Soplicowie, które jest określane jako miejsce, gdzie się “człowiek napije, nadysze ojczyzny” , , ,,,..,. O Soplicowskim...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /3 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Oda do młodości”

  Romantyzm w Polsce objawił się około 1820 r. i pozornym paradoksem jest fakt, że najwcześniej ukształtował się na uniwersytecie wileńskim, wówczas chyba najbardziej racjonalistycznym w Europie. Kiedy w mury uczelni poczęli napływać wychowankowie zreformowanych szkół, którym dla zaspokojenia potrzeb...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /4 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Kordian” Juliusza Słowackiego

  Kiedy w 1830 r. wybuchło powstanie listopadowe dwudziestojednoletni Juliusz Słowacki był jedynym spośród wielkich polskich romantyków obecnym w tych dniach w Warszawie. Zaznał wtedy po raz pierwszy sławy i sympatii czytelników, a przyniosły mu ją patriotyczne wiersze wzywające do walki. Przyjął w nich...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /14 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach - ROMANTYZM

  - Poeta wyniesiony ponad tłumy zwykłych ludzi na szczytach gór w pojedynku z Bogiem, mający misję do spełnienia

  A. Mickiewicz

  Konrad Wallenrod - Pieśń Halbana, Konrad samotny, którego nikt nie rozumie, występuje przeciwko Bogu (typowy mit poety romantycznego):

  - poezja jest skarbcem pamiątek...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /5 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego

  Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) Krasiński był poetą, powieściopisarzem i filozofem, tradycyjnie zaliczanym - obok Mickiewicza i Słowackiego - do kanonu „trzech wieszczy”. Arystokratyczne pochodzenie wywarło decydujący wpływ na postawę poety, który niezmiernie żywo reagował na epokę wielkich...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /9 153

  praca w formacie txt

Do góry