Romantyzm /263 prac/

 • Ocena brak

  Kult wielkich ludzi w poezji Norwida

  Cyprian Kamil Norwid urodził się w 1821 roku. Znaczna część jego twórczego życia przypadła na okres, gdy tworzyli już pisarze pozytywiści. Historycy literatury zaliczają go jednak do romantyków. Jest on poetą w pełni oryginalnym, nie dającym się jednoznacznie sklasyfikować. Charakterystyczną cechą...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Stuart Dodano /16.04.2011 Znaków /5 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie listopadowe w ocenie Juliusza Słowackiego

  Polacy nadal skrępowani łańcuchem niewoli nie mogą bez zażenowania stanąć nad mogiłą Leonidasa. Jedynym miejscem, godnym Polaka jest niestety Cheronea, gdzie Grecy ponieśli klęskę (uciekli z pola walki) i utracili niepodległość.         

  Tak surowo oceniając postawę Polaków w  powstaniu ...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /2 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja poezji i poety w lit. Romantycznej

  Jedną ze stałych cech bohatera romantycznego było także  przeżywanie wielkiej romantycznej miłości, która stawała się wielką namiętnością, była też dowodem - wyznawanej przez romantyków - dominacji uczuć nad  rozumem. Miłość romantyczna jest najczęściej nieszczęśliwa i prowadzi bohatera do...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /1 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mesjanizm, prometeizm, wallenrodyzm

   Mesjanizm - w literaturze polskiej przekonanie  o  szczególnej  roli Polski i narodu polskiego w dziejach świata. Jego elementy pojawiają  się w XVII wieku jako jeden ze składników sarmatyzmu, przede wszystkim  wiara w misję dziejową narodu polskiego jako przedmurza  chrześcijaństwa.  Rozkwit po utracie...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /dezerter Dodano /14.04.2011 Znaków /2 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bohater romantyczny: bajroniczny, werterowski, J. Soplica, Konrad W, Kordian

  Typy bohaterów romantycznych:

  •  bohater bajroniczny - uosabia romantyczne konflikty moralne i namiętności; twórca: Jerzy Gordon Byron; typ ten widoczny  w „Giaurze”; główny bohater mści się na mordercy kobiety, którą  kochał i później dręczą go wyrzuty sumienia,  chroni  się  on  przed znienawidzonym...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /dezerter Dodano /14.04.2011 Znaków /11 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powieść Poetycka, Ballady, Dramat Romantyczny

  POWIEŚĆ POETYCKA - jest to gatunek poezji narracyjnej powstałej z  połączenia elementów epickich i lirycznych; rozbudowany utwór wierszowany zawierający fabułę nasyconą momentami dramatycznymi i odznaczająca się silnym zsubiektywizowaniem opowiadania i opisu. Powieść  poetycka  wprowadziła narratora...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /dezerter Dodano /14.04.2011 Znaków /2 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sonety Krymskie

   

  Sonet - kunsztowna forma stroficzna składająca się z 14 wersów ułożonych w dwie zwrotki 4 wersowe i 2 zwrotki 3 wersowe (tercyny). Wyróżniamy dwa rodzaje sonetów - włoski zakończony tercyną o układzie rymów aba i sonet francuski zakończony dystychem o rymach aa. "Sonety krymskie" to arcydzieło...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /4 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ''Burza''

   

  Opis żywiołu morskiego. W pierwszej zwrotce autor opisuje za pomocą krótkich wypowiedzi oraz wyliczeń czynności dramatyczną walkę marynarzy z żywiołem. Opis nacechowany jest grozą i dramatyzmem. W drugiej zwrotce spienione fale morskie porównuje do geniusza śmierci atakującego fortecę. Trzecia i...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Stepy akermańskie"

   

  Pierwsza zwrotka jest rozbudowaną metaforą porównawczą - autor podróż przez stepy porównuje do żeglugi. Podmiotem literackim jest podróżny. Zwrotka ta przedstawia piękno stepu. W drugiej odnajdujemy monolog udramatyzowany - kołysanie traw stepowych budzi u podróżującego obawę, nostalgię. Przedmiot...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  “Grażyna”

   

   

  Okoliczności powstania utworu :

  Grażyna powstała w 1822 r. w Kownie i Wilnie, wciągu sześciu miesięcy trudnej i żmudnej pracy gdzie Mickiewicz pracował jako nauczyciel. Mickiewicz przeprowadził wiele studiów i badań z bogatych zbiorów bibliotecznych w pisaniu Grażyny, poeta korzystał z licznych...

  Ocena / Kategoria / Romantyzm

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /9 883

  praca w formacie txt

Do góry