Renesans /126 prac/

 • Ocena brak

  ŚWIAT PRZEŻYĆ OSOBISTYCH JAKO TEMAT LITERACKI

  W utworach renesansowych występuje bezpośrednia apostrofa do Boga. Bóg jest dobry, wszechobecny. Kościół jest znakiem obecności Boga w całej naturze. Jest nieśmiertelny. Człowiek musi mu dziękować i czcić go za dobrodziejstwa. 

   „Czego chcesz od nas Panie...” Synonimem Boga jest wszystko co on stworzył...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEAŁ DWORZANINA W UTWORZE Ł. GÓRNICKIEGO

  Górnicki napisał „Dworzanina Polskiego”. Cechami, które powinny charakteryzować dworzanina są:

  −  ogłada i kultura

  −  szlachcic z poszanowaniem dla szlachectwa

  −  wykształcony

  −  znawca sztuki (muzyki)

  −  wytworne maniery (wdzięk, usłużność)

  −  piękno wymowy (szacunek dla ojczystego języka)

  − ...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POETA DOCTUS W TWÓRCZOŚCI K.JANICKIEGO I J.KOCHANOWSKIEGO

  Klemens Janicki był mecenasem i finansistą. Nie czerpał z tego korzyści. W „Elegii o sobie samym do potomności” ukazuje on swoją biografię. Wspomina ludzi, nauczycieli, ojca, lekarza, poetów starożytnych, Zygmunta Starego, Atenę i Piotra Kmitę. Jest wdzięczny za pomoc, szanuje ich, odnosi się do nich z...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEAŁY ŻYCIOWE KOCHANOWSKIEGO WYRAŻONE W JEGO FRASZKACH I PIEŚNIACH

  „Stateczny umysł...” Przestrzega przed popadaniem w skrajność, dystans przed szczęściem i nieszczęściem. Należy cieszy się życiem i nie myśleć o śmierci, która dopadnie każdego. Należy spędzać dni wesoło i pogodnie. Człowiek powinien pozostawić coś po sobie potomnym. Jest to antyczny stosunek...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /3 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZORCE OSOBOWE OKRESU ODRODZENIA - „ŻYWOT CZŁOWIEKA POCZCIWEGO” MIKOŁAJ REJ

  Jest to utwór parenetyczny czyli propagujący pewien typ osobowości, który ma być wzorem cnót dla czytelników współczesnych autorowi. W tym przypadku ideałem jest szlachcic, właściciel dóbr ziemskich, wiodący prawy i spokojny tryb życia. Rej podaje wiele pouczeń jak wychowywać młodego człowieka. Autor...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /2 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBLICZE SZLACHTY XVI WIEKU - FRASZKI I PIEŚNI JANA KOCHANOWSKIEGO

  „O Kapelanie”

   „O Kaznodzieji”

  Mowa o duchownych, którzy prawią kazania, ale się do nich nie stosują. Grzeszą, ale potępiają na ambonie grzeszników. Są źli i przewrotni.

   „O Doktorze Hiszpanie”

  Opowiada ona anegdotę o prawniku królewskim Rozjuszu, który wymknął się z grona zabawiających się...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBLICZE SZLACHTY XVI WIEKU - „O POPRAWIE RZECZY POSPOLITEJ” FRYCZ-MODRZEWSKI

  •  KSIĘGA I [o obyczajach]

  Jest to traktat o uczciwości i rozumie, który ma wspomagać działanie każdego człowieka. Mówi też o sprawiedliwości; wszyscy są równi. Za najwyższą cnotę uznaje on rozum (humanista). Zlikwidowanie żebractwa przez przytułki. Żąda opieki nad starcami i kalekami. Postuluje o...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /waldus Dodano /06.03.2011 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBYCZAJOWOŚĆ POLSKI XVI WIEKU - WIEŚ I JEJ UROKI - SZYMON SZYMONOWIC

  „Żeńcy”

  Szymonowic prezentuje wieś dwojako: przynoszącą bogactwo i swobodną staroście (ekonomowi) oraz ciężką pracę i niedolę robotników i chłopów. Chłop zależny jest bowiem od starosty. Musi go słuchać (ile pracować, kiedy jeść, co mówić). Starosta ma pełną swobodę, pełnię władzy nad...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /kapec Dodano /06.03.2011 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBYCZAJOWOŚĆ POLSKI XVI WIEKU - WIEŚ I JEJ UROKI - MIKOŁAJ REJ

  „Mnich”

  Rej otwarcie krytykuje mnichów (bestie, wyzyskiwacze, próżniacy). Porównuje ich do starych diabłów, szalonych i bezdusznych ludzi, którym bark wiary, nauki i bogobojności. Naśmiewa się z ludzi, którzy uważają kleryków za świętych, bogacili się. Tych nazywa największymi szaleńcami.

   „Pleban...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /kapec Dodano /06.03.2011 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBYCZAJOWOŚĆ POLSKI XVI WIEKU - WIEŚ I JEJ UROKI - JAN KOCHANOWSKI

  Są to fraszki Czarnoleskie w których poeta zawarł pochwałę spokojnego, szczęśliwego życia na wsi, gdzie zaistniały odpowiednie warunki do uprawiania twórczości poetyckiej, a czarnoleska lipa urosła do rangi symboli.

  „Na lipę”

  Poeta wyznał, że w jej dobroczynnym cieniu chronił się chętnie, tu...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /kapec Dodano /06.03.2011 Znaków /1 984

  praca w formacie txt

Do góry