Renesans /126 prac/

 • Ocena brak

  "Fraszki" - streszczenie

  Podobnie jak pieśni, fraszki pisał Kochanowski przez całe życie. W ciągu całej z górą dwudziestoletniej działalności poety powstało ich ponad trzysta. Na krótko przed śmiercią, w 1584 roku, autor wydał je w Krakowie w drukarni Łazarzowej, a o ich popularności może świadczyć fakt, iż wkrótce...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /janek Dodano /08.03.2011 Znaków /9 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Treny" Jana Kochanowskiego (pamiętnik ojca i traktat filozoficzny)

  Tren to jeden z gatunków poezji żałobnej ukształtowany w starożytnej Grecji. Jest to pieśń lamentacyjna wyrażająca żal z powodu czyjejś śmierci, rozpamiętująca jego czyny, zalety, zasługi. Tren jako gatunek miał ścisły układ wewnętrzny: pochwała cnót i zalet zmarłego, wielkość...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /4 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Fraszki" i "Pieśni" Jana Kochanowskiego jako manifest humanisty

  Jan Kochanowski - ur. 1530. Studiował w Akademii Krakowskiej,był słuchaczem uniwersytetów w Padwie i Królewcu. Otrzymał tytuł sekretarza królewskiego, około 1570 osiadł w Czarnolesie. Ponownie zbliżył się do dworu za czasów panowania Stefana Batorego. Największą tragedią życiową...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /6 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja Jana Kochanowskiego - wytwór XVI wieku i wartości ponadczasowe

  Fraszki - można podzielić na trzy podstawowe grupy: żarty i anegdoty zaczerpnięte z codziennego życia oraz wiersze opisujące zabawy i biesiady - podst. rozrywki ówczesnej szlachty; wiersze, które na plan pierwszy wysuwają uczucie, przede wszystkim miłość; utwory refleksyjne i filozoficzno -...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /4 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek renesansu polskiego z antykiem

  Terminem renesans obejmuje się odnowienie, odrodzenie się ludzkości, podnoszenie się jej na wyższe poziomy intelektualne i rozwojowe. To odkreślenie odrębności tej epoki od średniowiecza, a jednocześnie wskazanie na nowy okres w dziejach ludzkości. Nazwa jest jednocześnie wskazówką, że oto w...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /4 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwa obrazy wsi w literaturze polskiego renesansu.

  Sielanka - gatunek wywodzący się z literatury antycznej. Sielanki obejmują utwory związane z życiem rolników, rybaków, pasterzy lub myśliwych. Tradycyjna sielanka przedstawiała wyidealizowany obraz wsi oraz głosiła pochwalę życia wiejskiego. Sielanka realistyczna (antysielanka) ukazuje prawdziwe...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /3 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Troska o losy ojczyzny w dorobku twórców polskiego renesansu

  Dorobek poetów i pisarzy renesansowych obfituje w różne ujęcia społecznej i dotyczącej państwa tematyki. Postawy patriotyczne wykazują niemal wszyscy humaniści, wszystkie światłe umysły tej epoki. Mikołaj Rej w "Żywocie człowieka poćciwego" wspomina o obowiązkach obywatela. W trzech...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /6 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  “Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego

  Podana na teatrum przed Królem jego Mścią i Królową jej Mścią w Jazdowie nad Warszawą. Dnia 12 stycznia roku pańskiego 1578, na feście u Jego Mści Pana Podkanclerzego Koronnego.

  “Odprawa” - jako dzieło sztuki dramatyczno-teatralnej - nie jest szczególnie wybitnym osiągnięciem, ale jest pierwszą po...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Amanda Dodano /08.03.2011 Znaków /5 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kochanowski jako obywatel, myśliciel, artysta

  Największym polskim poetą doby renesansu był Jan Kochanowski. Wypowiadał się on na wszystkie tematy, poruszał wiele problemów nurtujących współczesnego mu człowieka. Dowodem na to są oczywiście jego wiersze, bardzo osobiste, z których cały czas w trakcie lektury wyłania się podmiot liryczny...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /7 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANIZM I DEMOKRATYZM POGLĄDÓW Andrzeja Frycza- -Modrzewskiego.

  Należał do galerii pisarzy politycznych złotego wieku, ale był pisarzem politycznym w całej swej działalności. Tworząc dzieło poświęcone problemom państwowym szedł torami wytyczonymi przez starożytnych. Przywołuje traktaty: Platona - "Państwo", Arystotelesa - "Polityka" i Cycerona. W dobie...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /julia Dodano /07.03.2011 Znaków /10 990

  praca w formacie txt

Do góry