Renesans /126 prac/

 • Ocena brak

  Mikołaj Rej jako humanista

  Humanizm był najważniejszym prądem umysłowym epoki renesansu. Hasło tego prądu zaczerpnęli humaniści ze stwierdzenia rzymskiego komediopisarza (Terencjusza): "Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie nie jest mi obce". Ten kierunek umysłowy rozprzestrzenił się w całej Europie jako reakcja na światopogląd...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Olek555 Dodano /16.05.2011 Znaków /3 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj wzór "szlachcica poczciwego" nakreślony przez M. Reja

  Mikołaj Rej słusznie został nazwany "ojcem literatury polskiej". Jego dzieła są oryginalne, bo odbija się w nich życie narodu, zaś utwory adresowane są do przedstawicieli tego narodu. Czytała go przede wszystkim szlachta - wówczas była to warstwa dominująca w kraju i mająca decydujący wpływ na losy...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Olek555 Dodano /16.05.2011 Znaków /5 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega znaczenie twórczości M. Reja dla rozwoju literatury narodowej?

  Mikołaj Rej jest jednym z przedstawicieli polskiej literatury odrodzeniowej. Wywodził się z zamożnej szlachty małopolskiej. Do nauki zbytnio się nie garnął, choć uczył się w Skalmierzu koło Krakowa, później we Lwowie, a nawet rok był słuchaczem Akademii Krakowskiej. Gdy znalazł się na dworze...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Olek555 Dodano /16.05.2011 Znaków /5 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriotyczne i chrześcijańskie walory „Kazań Sejmowych” Piotra Skargi

  „Kazania. ..” powstały w okresie silnego napięcia politycznego: Zygmunt III Waza z którym Skarga był związany pragnął ukrócić samowolę szlachecką, zapobiec ciągłemu zrywaniu sejmów, wzmocnić władzę monarszą.

  Kazanie wtóre o miłości ku ojczyźnie:

  a)wykorzystanie znanego z literatury...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /1 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program reform politycznych społecznych i ustrojowych w utworze Andrzeja Frycza Modrzewskiego „O poprawie Rzeczypospolitej”

  Dzieło „O poprawie..” będące traktatem politycznym pisanym w języku łacińskim ukazało się w okrojonym wydaniu w roku 1551. Zawarł w nim pisarz projekt gruntownych reform, które wprowadzone w życie zmieniły by Polskę w kraj najbardziej postępowy w ówczesnym świecie. W pięciu księgach : „O...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treny J. Kochanowskiego obrazem ojcowskiej tragedii

  Treny są cyklem 19 utworów podlegającym logicznej kompozycji składającej się z 5 części: - pochwały cnót i zalet zmarłej córki ; - demonstracji żalu ; - pocieszenia ; - napomnienia. Tren I jest poza tym układem stanowi bowiem wstęp zaczynający się od apostrofy „Łez Heraklitowych, lamentów i skarg...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ”Odprawa posłów greckich” - wyrazem troski o przyszłość ojczyzny

  „Odprawa...” - pierwszy polski dramat nawiązuje do mitów greckich, występują w nim antyczni bohaterowie a miejscem akcji jest Troja oczekująca rozprawy z Grekami. Niemniej jednak Kochanowski nie ustrzegł się polskiego kolorytu. W utworze występuje wiele szczegółów typowych dla polskiej obyczajowości...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pytanie o sens życia w pieśniach J. Kochanowskiego

  Pieśń jest gatunkiem liryki, jej korzenie sięgają aż do antyku.

  Kochanowski pisał pieśni przez około dwadzieścia lat swego dojrzałego życia głównie w okresie dworskim ale także i w Czarnolesie. „Czego chcesz od nas Panie” jest manifestem religijnym, a zarazem manifestem filozofii humanistycznej. Ma...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochwała renesansowej pełni życia we fraszkach J. Kochanowskiego

  Nazwę fraszka wprowadził Kochanowski (z włoskiego frasca dosłownie gałązka, w przenośni bagatela drobiazg żarcik)

  „Ku muzom”- Kochanowski w tej fraszce zwraca się do muz o pośmiertną sławę. Nie chce aby wraz z nim umarły jego rymy. Dla sztuki renesansowej taka postawa była normalnym zjawiskiem...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesansowy charakter trenów Kochanowskiego

  TREN - od greckiego słowa "threnos" czyli lament, pieśń żałobna, opłakiwanie. Jest to utwór poetycki o tonie elegijnym i charakterze żałobnym, poświęcony wspomnieniu osoby zmarłej, rozpamiętywanie jej zalet i uczynków. Gatunek ten ukształtowano w antyku, a do poezji polskiej wprowadził go...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /7 012

  praca w formacie txt

Do góry