Renesans /126 prac/

 • Ocena brak

  INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - DANTE ALIGHIERI (1265-1321)

  „Boska komedia”

  Obszerny poemat w stu pieśniach i podzielony na trzy części (Piekło, Czyściec, Raj). Dante podróżuje, a jego przewodnikiem jest Wergiliusz, potem przez raj prowadzi go Beatrycze czyli ziemska, doskonała kobieta uosabiająca piękno, dobroć, miłość, doskonała kobieta. Miłość do niej...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE DRUKARZY

  Znajomość dzieł sztuki renesansowej nie była tak powszechna jak dzieł literatury powielanych w  wielu egzemplarzach i przez to łatwo dostępnych, zwłaszcza wobec wzrastającej konkurencji drukarni i obniżających się przez to cen. W RP liczba warsztatów drukarskich wzrastała od 1503 roku. Drukarnia stała...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANON ZASAD POETYCKICH (CECHY ODRODZENIA)

  −  wyzwolenie się z ciemnoty

  −  interesowanie się jednostką ludzką (jako wartość, godne zainteresowania).

  −  powrót do wzorców kultury (sztuki obyczajów) antycznej

  - utwory Platona, Horacego itp.

  −  afirmacja życia

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - ARIANIE

  Zwani też jako bracia polscy. Nurt ten rozwinął się w Polsce i był nurtem radykalnym bo głosił oprócz założeń religijnych również hasła społeczne. Arianie potępiali poddaństwo chłopów, głosili potrzebę wyrzeczenia się majątku. W połowie XVII wieku wygnano ich

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - ANGLIKANIZM

  Nurt powstały w Anglii. Ruch ten powstał z natury politycznej i prywatnej. Henryk VIII chciał poślubić Annę Boleyn, a kościół katolicki zabraniał mu (odmowa rozwodu). Dlatego król Anglii sam mianował siebie zwierzchnikiem kościoła anglikańskiego i poślubił ukochaną, którą i tak skazał na...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - KALWINIZM

   (Francja, Szwajcaria, Niderlandy)  Twórcą był Jan Kalwin. Kalwiniści głosili teorię predestynacji czyli wierzyli w przeznaczenie, w to, że każdy człowiek ma swój los zapisany w gwiazdach. Przeznaczone jest mu niebo lub piekło, a życie to realizacja ustalonego scenariusza. Propagowali ideał pracy i...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - LUTERANIZM

   (Niemcy, Skandynawia, Francja, Czechy, Węgry, Polska) Twórcą był Marcin Luter. Istotne jest podejście wyznawców do Biblii. Głosili bowiem, że można ją interpretować indywidualnie, że należy tłumaczyć je na języki narodowe, że Kościół nie jest jedynym autorytetem rozumiejącym Biblię. Kościół na...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - REFORMACJA

  Oderwała ok. 1/3 Europy od kościoła katolickiego. Przyczyniła się ona do rozwoju tolerancji religijnej, rozkwitu kultur, językówliteratur narodowych. Sprzyjała kształtowaniu się stosunków wczesnokapitalistycznych i republikańskich teorii pochodzenia władzy. Za formalny jej początek uznaję się...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - HUMANIZM

  Prąd światopoglądowy rozwijający tradycje antycznej wiedzy o człowieku jako o jednostce (psychika i wrażliwość). Dążył do rozwoju osobowości uznając wartość jego rozumu. Humaniści głosili potrzebę poznania i kształtowania indywidualnej, silnej jednostki ludzkiej. W myśl humanizmu człowiek jest...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAZWY EPOKI

  •  Renesans

  Nazwę epoce dał późniejszy włoski malarz, architekt i pisarz, Giorgio Vasari. Nazwa ta miała wyrażać przeciwstawienie nowej epoki czasom średniowiecza. Termin ten oznacza powrót do starożytności, do sztuki i filozofii antycznej oraz odrodzenie człowieka i kultury. Z początku używano tej...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /muminek Dodano /05.03.2011 Znaków /1 233

  praca w formacie txt

Do góry