Renesans /126 prac/

 • Ocena brak

  Troska o przyszłość kraju w utworach Kochanowskiego

  "Pieśni  o  spustoszeniu Podola":

  -> na początku utworu poeta przestawia tragiczne skutki najazdu Tatarów i Turków, w 1575 roku:

  • Ziemia podolska  została  spustoszona

  • najeźdźcy dzielili łupy

  • wiele bezbronnych kobiet i dzieci dostało się do niewoli, gdzie spotyka je okrutny los - Bądź  zostaną...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /5 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównaj światopogląd człowieka doby renesansu ze światopoglądem człowieka doby baroku

  RENESANS

  Jednym z wiodących prądów renesansu był humanizm, uznający człowieka za nadrzędną wartość. Wiodącą ideą tej epoki był już nie teocentryzm, lecz wprost przeciwnie - antropocentryzm. Zdolności poznawcze człowieka , jego postępowanie i szczęście stały się podstawą wszelkich systemów...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /6 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek lit. renesansu z antykiem

  . Renesans nie „odkrył” antyku, tak, jak  odkrywa  się nowe, nie znane dotąd lądy; w tym sensie humaniści nie byli Kolumbami obszarów starożytnej kultury. Wiadomo bowiem, że i uczone łacińskie średniowiecze miało rozległą orientację w zakresie grecko-rzymskich osiągnięć nauki, literatury, a...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazania Piotra Skargi

   

  Piotr Skarga, dzięki działalności filantropijnej, został nadwornym kaznodzieją króla Zygmunta III Wazy. Najważniejszym dziełem nadwornego kaznodziei są wydane w 1597 r. "Kazania sejmowe". Nie należą one do literatury religijnej, lecz są doskonale ułożonym traktatem politycznym o przebudowie państwa...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /3 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans - charakterystyka

   

  Pojęcie renesansu wprowadził wybitny szesnastowieczny włoski malarz, pisarz i architekt, Giorgio Vasari. Chciał w ten sposób podkreślić odmienność nowej epoki od średniowiecza. Odrębność ta polegać miała przede wszystkim na odrodzeniu się antycznych idei, całego dorobku literackiego...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /3 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki literackie okresu odrodzenia

   

  Pieśni - do których sięga Kochanowski w swej próbie tłumaczenia pieśni Horacego. Dostrzec można tu szczególną kunsztowność utworu, który dawniej wykonywany przy muzyce, obecnie stał się samodzielnym utworem do czytania. Treny - do tego gatunku także sięga Kochanowski. Nie jest to jednak wierne...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /4 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia renesansu

   

  Zasadniczym nowum, odróżniającym renesans od średniowiecza, było wprowadzenie antropocentryzmu. Człowiek, jego rozum stawał się miarą wszechrzeczy, a zmniejszało się znaczenie Boga. Człowiek stawał się twórcą własnego losu. Wyrazem takiej koncepcji było dążenie renesansowego humanisty do...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /Karen Dodano /06.04.2011 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans dramatyczny - wyjasnij poglad odwolujac sie do wybranych utworów renesansowych

  Renesans dramatyczny obejmuje rodzace sie niepokoje natury egzystencjalnej oraz niepokoje na tle sporów w kwestii spraw panstwowych. Jan Kochanowski : Przezycia jednostki wobec bezsilnosci, która towarzyszy czlowiekowi. W cyklu trenów i we fraszce "O zywocie ludzkim" poeta zastanawia sie nad sensem zycia na...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /KingaM Dodano /14.03.2011 Znaków /2 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XVII-wieczna kultura plebejska jako wyraz opozycji wobec uprzywilejowanej pozycji szlachcica-Sarmaty

  W XVII wieku bujnie rozwijala sie literatura plebejska. Jej twórcami byli ludzie spoza stanów uprzywilejowanych (magnaterii, szlachty). Byli to protoplasci dzisiejszej inteligencji. Srodki do zycia czerpali z pracy umyslowej, czesto zwiazani byli z Kosciolem. Nie posiadali majatków, wywodzili sie najczesciej z...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /adriana31 Dodano /12.03.2011 Znaków /1 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antyk i wspólczesnosc w "Odprawie poslów greckich"

  Jest to pierwsza i jedyna w polskiej literaturze oryginalna tragedia renesansowa w duchu antycznym. Napisana zostala wierszem sylabonicznym, w wiekszosci bialym, uzywanym przez tragików greckich. Utwór ten podejmuje ambitnie starozytny watek upominania sie Greków o uwieziona przez królewicza trojanskiego Parysa -...

  Ocena / Kategoria / Renesans

  Autor /adriana31 Dodano /12.03.2011 Znaków /2 237

  praca w formacie txt

Do góry