Oświecenie /116 prac/

 • Ocena brak

  POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - obyczajowa komedia warszawska

  Po ponownym otwarciu teatru w 1774 roku nastąpił rozkwit komedii warszawskiej. Twórcy teatralni to: Franciszek Zabłocki („Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”, „Fircyk w zalotach”). Charakteryzuje się ona tym, że tematyka polityczna nie jest najważniejsza, a rzecz krąży wokół intrygi...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - znaczenie teatru

  W okresie oświecenia teatr publiczny pełnił bardzo ważną rolę. Wychowywał ówczesnego obywatela. Uczył go krytycznie myśleć i widzieć wady ustroju, w którym żył. Walczył o język narodowy. Propagował postępowe reformy państwowe. Jego działalność szczególnie wzrosła w czasie Sejmu Czteroletniego...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - dzieje teatru

  17 listopada 1765 roku został otwarty polski teatr publiczny dla wszystkich. Powstał w budynku operalni saskiej. Pierwszą wystawioną sztuką była komedia „Natręty” Józefa Bielawskiego. Komedie tworzył Franciszek Bohomolec. Stworzył między innymi: „Małżeństwo z kalendarza”, utwór ośmieszający Polaków...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA CZASOPIŚMIENNICTWA - funkcja i znaczenie rozwoju czasopiśmiennictwa

  Czasopiśmiennictwo doby oświecenia miało charakter zaangażowany, patriotyczny. Interesowało się sprawami polskimi, przede wszystkim społecznymi, politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi. Było głównym środkiem masowego przekazu i oddziaływania na ówczesne społeczeństwo.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA CZASOPIŚMIENNICTWA W EPOCE OŚWIECENIA - tytuły czasopism

  • „Merkuriusz Polski” Pierwsze polskie pismo - 1661, wchodziło tylko przez 7 miesięcy.

  •  „Monitor” Wzorowany na angielskim „Spectatorze”. Pierwszy redaktor to Stanisław Bohomolec. Zamieszczał tam swoje artykuły także Ignacy  Krasicki. Monitor ukazywał zacofanie polski, żądał reform, walki z ciemnotą i...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ KRÓLA I ZNACZENIE DWORU KRÓLEWSKIEGO

  Poniatowski popierał architekturę. Przebudował zamek królewski, zbudował pałac na wodzie. Był mecenasem literatury. Wydawał publiczne, oświeceniowe utwory (u niego pojawiły się po raz pierwszy utwory Krasickiego).

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA WARSZAWY W XVIII W.

  Warszawa stała się centrum kulturalnym i politycznym. Stało się to za sprawą urbanistycznego uporządkowania stolicy. Dwór stał się głównym ośrodkiem sztuki, centrum artystycznym.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEK XVIII W POLSCE - KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ

  Powołana w 1773 r. przez sejm na wniosek króla. Była pierwszym ministerstwem oświaty w Europie. Podstawowe zadania określało hasło: „Stworzyć naród przez wychowanie publiczne”.

  Pod kierownictwem komisji przeprowadzono reformę szkół w całym kraju. Po raz pierwszy zezwolono na naukę dziewcząt w...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEK XVIII W POLSCE - STANISŁAW LESZCZYŃSKI

  Wydał traktat polityczny „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. Domagał się jak najszybszego przeprowadzenia reform. Propagował ograniczenie liberum veto. Króla elekcyjnego ma wybierać cały naród, a nie tylko szlachta. Żądał wzmocnienia administracji państwowej, poprawy warunków...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEK XVIII W POLSCE - STANISŁAW KONARSKI

  Wszechstronny działacz, zajmował się:

  •  praca nad reformą ustroju państwa 

  „Traktat o skutecznym rad sposobie”

  Charakteryzuje ówczesną RP i wysuwa postulaty, żądania mające uzdrowić państwo. Przeciwstawia się liberum veto, proponuje, aby źródłem decyzji była większość głosów. Gani prywatę...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /1 571

  praca w formacie txt

Do góry