Oświecenie /116 prac/

 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ I PROGRAM SPOŁECZNO - POLITYCZNY STANISŁAW STASZICA

  Stanisław Staszic swoje poglądy i program społeczno-polityczny zawarł między innymi w poniższych utworach.  „Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego” Był to traktat polityczny wydany przed obradami Sejmu Czteroletniego. Jest on podzielony na 19 rozdziałów. Każdy rozdział traktuje o innym problemie...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /1 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY POEMATU HEROIKOMICZNEGO

  Poemat heroikomiczny to stary gatunek, uprawiany już w starożytności, będący parodią eposu bohaterskiego. Stosowano parodię jako środek służący do ośmieszania zjawisk, osób poprzez ich nieudolne naśladowanie , odgrywanie. Cechy poematu heroikomicznego:

  −  zastosowanie parodii

  −  styl wysoki...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „MONACHOMACHIA” - TREŚĆ UTWORU

  Na świecie dzieją się różne rzeczy. „Nieraz rycerzem bywa sługa boży”. Taka wojna między mnichami zdarzyła się pewnego razu w miasteczku, którym: „Było trzy karczmy, bram cztery ułomki, Klasztorów dziewięć i gdzieniegdzie domki”.

  Życie toczyło się tu leniwie, aż do pewnego dnia „Jędza niezgody”...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SATYRY I. KRASICKIEGO - Sposób ośmieszania wad

  Krasicki napisał 22 satyry o tematyce obyczajowej. Pisał je po to aby piętnować to co złe oraz nosicieli zła. Zadaniem satyry jest bezlitosne chłostanie zła. Były one wymierzone przeciwko saskiemu dziedzictwu: narodowej megalomanii, ciemnocie i zacofaniu, życiu ponad stan, pijaństwu, skłonności do...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /3 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SATYRY I. KRASICKIEGO - RODZAJE SATYR I DZIEJE GATUNKU

  Satyra to gatunek literacki znany od starożytności. Jego twórcą był Horacy. Jest to gatunek z pogranicza liryki i epiki. Autor satyry przedstawia swój negatywny stosunek do jakiejś osoby lub rzeczy. Można wyróżnić następujące typy satyr: portretowe, sytuacyjne (zdarzenie jest ilustracją zjawiska)...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKOŁAJ DOŚWIADCZYŃSKI - WZORZEC OSOBOWY DOBY OŚWIECENIA - funkcje powieści

  Krasicki ukazuje w swej powieści wychowanie młodzieży w ówczesnych czasach, płytkość zainteresowań ówczesnej szlachty, jej ciemnotę, nieuctwo, samowolę i pieniactwo, a także pijaństwo, bezkrytyczną pogoń za zagranicznymi nowinkami, okrucieństwo wobec służby i lenistwo umysłowe. Wskazuje na...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKOŁAJ DOŚWIADCZYŃSKI - WZORZEC OSOBOWY DOBY OŚWIECENIA - dzieje bohatera

  Opisuje młodość i lata dojrzewania młodego szlachcica Mikołaja Doświadczyńskiego w domu rodziców. Jest w tej księdze przedstawiona charakterystyka jego rodziców. Byli oni patriotami i szczerzy. Jego ojciec jest niewykształcony, cały czas przebywa na sejmikach. Jest sarmatą. Matka jest kurą domową...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKOŁAJ DOŚWIADCZYŃSKI - WZORZEC OSOBOWY DOBY OŚWIECENIA - cechy powieści

  W 1775 roku Ignacy Krasicki napisał pierwszą polską powieść literatury nowożytnej pod tytułem: „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”. Był to utwór, w którym Krasicki skoncentrował trzy typy powieści: cechy utworu satyryczno-obyczajwego (I księga), cechy powieści przygodowo - awanturniczego (II...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNACY KRASICKI - TREŚĆ BAJEK

  „Wstęp do bajek”

  Jest to pierwsza bajka ze zbioru „Bajki i przypowieści”. Ukazany jest wymyślony, wyidealizowany, nieistniejący świat. Poeta przedstawia swoje pojęcie bajki, odpowiada na pytanie: Co to jest bajka ? Morał mówi, że te zaprezentowane postawy są nieprawdopodobne w realnym świecie. Wyraża...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /3 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALORY TREŚCI I FORMY BAJEK IGNACEGO KRASICKIEGO

  Bajka to gatunek z pogranicza epiki i liryki. Jest to alegoryczna opowieść o zwierzętach, ludziach, przedmiotach, która służy do wypowiedzenia pewnej nauki moralnej o charakterze ogólnym i powszechnym. Ta prawda jest wyrażana często bezpośrednio jako pointa na końcu utworu, na początku utworu w postaci...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /mario Dodano /06.03.2011 Znaków /2 490

  praca w formacie txt

Do góry