Oświecenie /116 prac/

 • Ocena brak

  Dydaktyzm w literaturze polskiego oświecenia

  Oświecenie, jak sama nazwa wskazuje, to okres, którego naczelnym hasłem było oświecenie, pouczanie ludzi, wskazywanie na wartość rozumowego pojmowania istoty świata i człowieka. Literatura, jako wyborne narzędzie przekazu informacji, musiała zatem nabrać charakteru dydaktycznego. Oczywiście twórcy...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /3 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakie wady Polaków wymierzony był krytycyzm satyr I. Krasickiego?

  Ignacy Krasicki, najwybitniejszy z pisarzy polskiego oświecenia, był równocześnie działaczem kulturalnym, publicystą, krytykiem literackim i teatralnym. Był wszechstronnie wykształconym erudytą, miał talent literacki i niepospolitą inteligencję. Od najmłodszych lat przeznaczony do stanu duchownego...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /8 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portrety XVIII-wiecznych Polaków w utworach pisarzy oświecenia

  Literatura oświecenia w Polsce jest w przeważającej części realistyczna, a ponieważ postawiła przed sobą cel, by bawiąc i ucząc poprawiać świat, więc często pisarze malują słowami portrety ludzi, których pragną ośmieszyć oraz bohaterów, którzy mają być wzorami do naśladowania.

  w...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /9 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humor i dydaktyzm bajek I. Krasickiego

  Ignacy Krasicki jest na polskiej scenie literackiej postacią szczególną. Początkowo związany ze stronnictwem saskim, potem zdecydowany zwolennik Stanisława Augusta Poniatowskiego, biskup warmiński był przez współczesnych mu określany „księciem poetów”. Będąc osobą duchowną, nie stronił bynajmniej...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /7 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideał człowieka oświeconego w Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach I. Krasickiego

  Oświecenie było epoką bardzo charakterystyczną, jego twórcy stawali bowiem ponad wszystko kult rozumu, pouczali i krytykowali. Znamienny dla XVIII – wiecznej literatury dydaktyzm doprowadził do ustalenia nowego kodeksu praw, postaw i obowiązków ; pisarze wyselekcjonowali zalety, zganili wady, określili...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /5 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja człowieka oświeconego w drugiej połowie XVIII wieku

  Literatura jest sztuką kreatywną, bowiem kształtuje ciągle nowe wzorce osobowe. Każda epoka ma swojego literackiego bohatera o określonych cechach psychologicznych, pozwalających odróżnić go od typów charakterologicznych innego okresu. Tak więc średniowiecze – honorowego rycerza i błogosławionego...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /5 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób patrioci walczyli o poprawę Rzeczypospolitej?

  W drugiej połowie XVIII w. trudna sytuacja Polski, zagrożonej w swym bycie narodowym przez zaborczych sąsiadów, oraz prądy oświeceniowe płynące z Francji spowodowały ruch umysłowy o szerokim zasięgu, którego celem było ratowanie ojczyzny. Taki cel postawili sobie oświeceni patrioci z królem na czele i...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /emilcia Dodano /07.03.2011 Znaków /5 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY CHARAKTERYSTYCZNE CZŁOWIEKA OŚWIECONEGO

  •  człowiek oświecony

  −  racjonalista

  −  encyklopedysta

  −  wróg ciemnoty i zabobonu

  −  optymista wierzący w ludzki umysł i przyszłe królestwo „rozumu”

  −  należący do wolnomularstwa, czyli masonerii  

  •  człowiek ogładzony

  −  ma wykwintne maniery

  −  elokwentny

  −  wszechstronnie wykształcony

  − ...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATUNKI LITERACKIE W EPOCE OŚWIECENIA

  EPIKA

  −  powiastka filozoficzna

  −  poemat heroikomiczny (parodia poematu heroicznego czyli eposu bohaterskiego)

  −  satyra dialogowa

  −  bajka

  −  powieść epistolarna

  −  publicystyka

  LIRYKA

  −  wiersz

  −  erotyk

  −  oda

  −  hymn

  DRAMAT

  −  komedia

  − ...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROBEK CZASÓW STANISŁAWOWSKICH - ZASŁUGI WOBEC JĘZYKA (WALKA O CZYSTOŚĆ JĘZYKA)

  Twórcy pisali i żądali w swoich utworach czystości języka polskiego. Językiem wykładowym w szkołach stał się język polski zamiast dotychczas obowiązującej łaciny. Także teatr walczył o język narodowy. Także bohaterowie bajek Krasickiego mówili językiem potocznym, ale czystym i poprawnym.

   „O...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /bizon Dodano /06.03.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt

Do góry