Oświecenie /116 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIE - DEIZM

  Założenie o istnieniu jedynie Boga jako stwórcy i początku świata.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /77

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE - ATEIZM

  Odrzucał wszelkie zasady religijne, również istnienie Boga. Ateiści uznawali kult materii. Wartości duchowe były dla nich nieważne. Ateizm wypływał z racjonalizmu.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE - EMPIRYZM

  Twórca - Franciszek Bacon. Twierdził, ze prawdziwe jest to co można sprawdzić za pomocą doświadczenia.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE - RACJONALIZM

  Twórcą był Kartezjusz. „Cogito ergo sum” - „myślę więc jestem”. Uważał, ze celem poznania jest myślenie. Człowiek poznaje prawdę o świecie za pomocą myślenia. Prawdziwe jest tylko to, co da się rozumowo wytłumaczyć. Odrzucenie przesądów.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITERATURA FRANCUSKA XVII W - MOLIER

  Molier to twórca francuski. Pisał on komedie. Jego najlepsze dzieła to „Świętoszek” i „Skąpiec”.

  W „Świętoszku” Molier krytykuje wady Francuzów. Próbuje ośmieszyć dość rozpowszechnione przywary. Jest to satyra na bigoterię i wszelkie przejawy hipokryzji. Krytykuje też przejawy dewocji. Ośmiesza...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZALECENIA POETYKI KLASYCYSTYCZNEJ (M. BOILEAU)

  1.  piękne to co rozumne, rozsądne i harmonijne

  2.  doskonałość wykonania

  3.  zasada prawdopodobieństwa

  4.  kryterium doboru - rozum

  5.  język wykwintny, ale i pełen prostoty

  6.  poszanowanie języka ojczystego

  7.  ścisłe przestrzeganie zasad gatunków literackich

  8.  typowość (bohaterowie typowi...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODŁOŻE FILOZOFICZNE - LOCKE

  Stworzył podstawy teoretyczne empiryzmu. Źródła wiedzy szukał w doświadczeniu zewnętrznym - zmysłowym i wewnętrznym - refleksji. Propagował tolerancję religijną. Uważał, że człowiek dąży do szczęścia, które każdemu obywatelowi powinno zapewnić państwo.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODŁOŻE FILOZOFICZNE - KANT

  Nawiązuje do systemów antycznych. Poznanie prawdy możliwe jest na drodze dwuźródłowości: rozumu i zmysłów. Kant wychodzi z racjonalizmu oświeceniowego i empiryzmu, zrywa z obiektywizmem. Twierdzi, że świat, który człowiek postrzega może być przez niego kształcony.

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODŁOŻE FILOZOFICZNE - KARTEZJUSZ

  Podbudową filozoficzną myślenia o sztuce były poglądy Kartezjusza. Autor „Rozprawy o metodzie”. Za największą wartość uznawał ludzki rozum. Celem człowieka było poznanie prawdy o świecie, dostępnej rozumowi ludzkiemu. Prawdziwe jest to co jasne i zrozumiałe. Kartezjańska filozofia nawiązywała do...

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE KLASYCYZMU

  Klasycyzm - pewien model kultury powstały w starożytności (Grecja, Rzym); nawiązanie do antyku (np. w gatunkach literackich - tragedia antyczna, zasada decorum)

  Ocena / Kategoria / Oświecenie

  Autor /burek Dodano /06.03.2011 Znaków /164

  praca w formacie txt

Do góry