Motywy literackie /137 prac/

 • Ocena brak

  Motyw błazna w literaturze

  Błazen - 1) komik występujący w cyrku, klown; 2) człowiek niepoważny, ośmieszający się, kompromitujący się, będący pośmiewiskiem; 3) postać występująca na dworach królewskich - trefniś, wesołek, komik. Bardzo często jednak postać błazna - wielkiego prześmiewcy kojarzono z mędrcem. W każdej...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /09.04.2013 Znaków /17 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezdomność w literaturze

  Bezdomność - Człowiek bezdomny to ktoś nie mający domu, schronienia, nie mający gdzie mieszkać, tułacz, wygnaniec, żebrak, sierota.

  Biblia (ST) - 1) Wyrokiem boskim Adam i Ewa zostali wygnani z raju i skazani na pracę, cierpienie, ból. Utracili bezpieczne schronienie, jakim był Ogród Eden, odtąd mieli...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /09.04.2013 Znaków /25 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw balu w literaturze

  Bal - Jest to wielka, huczna zabawa taneczna. Może być: karnawałowy,    pub liczny, składkowy, kostiumowy, maskowy. A. Zawada w "Dwudziestoleciu literackim" pisze, że epoką, która szczególnie ukochała bale, było dwudziestolecie międzywojenne. Były one w modzie, miały bardzo piękną oprawę i zwłaszcza...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /09.04.2013 Znaków /9 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Axis mundi

  Axis mundi - Kategońę tę wprowadził w swoich pracach:"Traktat o histońi religii" i"Sacrum, mit, histońa" MirceaEliade. Axis mundi znaczy ośświata, pępek świata. W wielureligiach występujepowtarzający się motyw wiary wto, że świat bierze początek odśrodka, rozciąga się od punktucentralnego...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /09.04.2013 Znaków /5 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autotematyzm w literaturze

  Autotematyzm - Czynieniesamego siebie lub swojejtwórczości tematem utworów.Czynienie gatunku twórczości jejliterackim tematem (np. metapowieść- powieść o pisaniupowieści). Nie należy mylić autotematyzmu z autobiografizmem,czyli czerpaniemtematu literackiego z faktówwłasnego życia pisarza, zwłasnych...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /09.04.2013 Znaków /11 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw arkadii w literaturze

  Arkadia/Raj - W starożytnej Grecji lesista kraina w środkowej części Peloponezu. Otoczona górami, o łagodnym, przyjaznym    klimacie, zamieszkała przez lud trudniący się pasterstwem i uprawą żyznej, wydającej bogate plony ziemi. Taki wizerunek Arkadii przedstawił Wergiliusz w "Bukolikach" -jako krainy...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /09.04.2013 Znaków /14 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw apokalipsy w literaturze

  Apokalipsa (z greckiego -apokalypsis - objawienie,odsłonięcie) - To szczególnyrodzaj wypowiedzi, przedstawiającejtajemnice czasówostatecznych, wyjaśniającej sensdziejów, zawiera proroczą wizjęwydarzeń towarzyszącychkońcowi świata. W Bibliizwłaszcza Objawienie św. Jana.Celem jej jest przedstawieniedla'...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /09.04.2013 Znaków /16 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw antyutopii w literaturze

  Antyutopia - W przeciwieństwiedo utopii, którajest wizjąidealnego, egalitarnego,sprawiedliwego społeczeństwa,antyutopia jest utworemsatyrycznym, ośmieszającym,parodiującym dzieła pisarzyutopijnych lub brutalnie przedstawiającymnieprzystawalnośćpięknych teorii dorzeczywistości. Elementyantyutopii...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /09.04.2013 Znaków /9 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw anioła w literaturze

  Anioty - Istoty niematerialne pośredniczące między ludźmi a Bogiem, zwykle uosabiające doskonałość i dobroć. Przedstawia się je najczęściej jako pięknych mężczyzn z wielkimi białymi skrzydłami, czasem jako pulchne uskrzydlone dzieci (na wzór amorków). Biblia (ST) - 1) Anioły z ognistymi mieczami...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /09.04.2013 Znaków /7 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw horacjanski, motyw "exegi moumentum" na wybranych przykładach

  -> Horacy - Exegi Monumentum - oznacza stawiam sobie pomnik.  

  - podejmuje temat nieśmiertelności poety i poezji, 

  - twórczość, poezja daje poecie sławę i nieśmiertelność,  

  - non omnis moriar (nie wszystek umrę) - zostanie po mnie sława i poezja. Według Horacego poeta ma dwoistą naturę poety:...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /Stuart Dodano /16.04.2011 Znaków /1 173

  praca w formacie txt

Do góry