Motywy literackie /137 prac/

 • Ocena brak

  Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

  Motyw domu i rodziny pojawia się od najwcześniejszych wieków w literaturze polskiej. Oczywiście w różnych utworach i różnych epokach pełni zupełnie inne funkcje i przedstawiany jest w różny sposób.

  Po raz pierwszy pojawia się on w twórczości Jana Kochanowskiego, w jego znanej fraszce pt. Na dom w...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /11 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej

  Motyw biesiady pojawiał się często w utworach literatury polskiej zarówno starych, jak i nowych. Pełnił on w nich wielorakie funkcje, w zależności od czasów, w jakich one powstawały. Biesiada, zwłaszcza wesele, to święto radosne uwieńczenie miłości. Śmiało więc może stać się pretekstem do...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /6 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw wesela w literaturze polskiej

  Wesele pojawia się dość często na kartach polskiej prozy. Dzieje się tak dlatego, że jest to święto radosne - uwieńczenie miłości, śmiało więc może być pretekstem do zaprezentowania optymistycznych spojrzeń w przyszłość, nadziei na zgodę narodową i na powodzenie planów. Bywa też wesele...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /Martyna Dodano /08.03.2011 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywy romantyczne w literaturze polskiego pozytywizmu.

  Literatura pozytywizmu, choć z założenia opozycyjna do romantycznej, czerpała z niej motywy, przede wszystkim z powodu trwającej nadal niewoli. Powtarzającym się problemem jest walka wyzwoleńcza "za wolność naszą i waszą". Bohaterowie są uczuciowi, zindywidualizowani, głęboko przekonani o...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /Bianca Dodano /08.03.2011 Znaków /3 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywy biblijne i ich funkcje w literaturze późniejszych epok.

  Wpływ "Biblii" na piśmiennictwo polskie wynikał z jego ścisłych związków z chrześcijańską kulturą europejską, jak i ze stosunków społeczno-politycznych na przestrzeni stuleci. Stosunki te decydowały o wyborze pewnych wątków tematycznych czy też korzystaniu ze stylu biblijnego. Twórcy różnych...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /Bianca Dodano /08.03.2011 Znaków /11 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia w liryce młodopolskiej.

  Krzywda, cierpienie i towarzyszące im wybaczenie to uniwersalne tematy literackie. Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia możemy dostrzec w wielu lirykach młodopolskich. Motywy te rozważają w swych wierszach tak wielcy poeci tamtego okresu, jak Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz czy Leopold...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /Bianca Dodano /08.03.2011 Znaków /3 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Topos śmierci w literaturze.

  „Śmierć jako temat poruszony w poezji”, „Rozważania o śmierci”, „Tanatos -bóg śmierci”, „Egalitaryzm śmierci”, „Śmierć i miłość”. Różnie być może sformułowany temat, który stawia wymagania, by prześledzić literackie ujęcia tego terminu.

  Motyw śmierci należy do najważniejszych tematów sztuki...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /Bianca Dodano /08.03.2011 Znaków /18 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Topos rycerza.

  Powszechnie uważa się średniowiecze za epokę rycerską. Rycerstwo, obok stanu duchowieństwo zajmowała uprzywilejowane miejsce w strukturze średniowiecznej społeczności. Kultura rycerska była po części wytworem świeckim, stworzyła rytuał związany z grupą społeczną, która żyła na dworach w...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /Bianca Dodano /08.03.2011 Znaków /18 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sielanka - wieś w ujęciu Reja, Kochanowskiego i Szymonowica

  Tematyka rustykalna ("rusticus", po łacinie - wiejski) w twórczości poetów renesansowych wiąże się na ogół z humanistyczną pochwałą piękna świata naturalnego. Doskonała harmonijnie zorganizowana przyroda staje się częstokroć tłem dla prezentowania zachowań i postaw ludzkich.

  Mikołaj Rej temat...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /Bianca Dodano /08.03.2011 Znaków /4 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyczny i pozytywistyczny sens patriotyzmu na wybranych przykładach z literatury polskiej.

  W epoce romantyzmu patriotyzm rozumiany był przez pisarzy i obywateli jako podjęcie walki o wyzwolenie ojczyzny spod jarzma zaborów, tyrteizm i poświęcenie wszystkiego, nawet życia, dla sprawy. Czasy te są przecież epoką niewoli i dwóch powstań narodowych: listopadowego i styczniowego.

   

  Już w...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /Bianca Dodano /08.03.2011 Znaków /7 504

  praca w formacie txt

Do góry