Młoda Polska /155 prac/

 • Ocena brak

  Ocena moralności mieszczańskiej w "Moralności pani Dulskiej"

  -> Dramat Zapolskiej obnaża obłudę moralną i mentalność mieszczańską. Życie Dulskich jest farsą w tym sensie, że toczy się poprzez nieustanne kontrasty głoszonych zasad i cnót oraz codziennej życiowej praktyki, która tym zasadom przeczy.

  -> Filozofia Dulskiej sprowadza się do tezy, że dla ludzi, na...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /2 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dekadencka postawa K.P.Tetmajera w jego utworach

  Tetmajer - "Piewca uczuć schyłkowych, nastrojów znużenia, ucieczki do Nirwany" 

  "Przeżytym". Poczucie ideowej próżni w wyniku bankructwa ideałów pozytywizmu i ich postaw myślowych jest w tym wierszu wyraźnie potraktowane jako przesłanka dekadentyzmu. Tetmajer wyraża przekonanie o konieczności ucieczki w...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /3 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bohaterowie S.Żeromskiego w zderzeniu z rzeczywistością

  Żeromski okazał się pisarzem zaangażowanym w różne problemy życia codziennego. Jego dzieła wypełnione są problemami ogólnoludzkimi. Stefan Żeromski okazał się wielkim psychologiem. Bohaterowie jego utworów przeżywają różne rozterki duchowe. Często stają na rozdrożu. Pisarz przedstawia naszym oczom...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /partyzant Dodano /15.04.2011 Znaków /2 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Wesele" Wyspiańskiego jako dramat narodowy

  -> Głównym celem utworu jest ukazanie stosunków pomiędzy chłopami a inteligencją w zaborze austriackim. Chłopi przedstawieni są jako grupa zróżnicowana, obdarzona jednak pewną świadomością narodową. Na dany znak chłopi są gotowi chwycić za broń i walczyć przeciw obcemu panowaniu. Nie potrafią...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /dezerter Dodano /15.04.2011 Znaków /2 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Moja pieśń wieczorna”

   

  „Moja pieśń wieczorna” – rodzaj spowiedzi podmiotu lirycznego i pogodzenie się z Bogiem. Na początku hymnu i zakończenia poeta nawiązuje do wierzeń starożytnych gnastyków, którzy nauczali, iż dusze ludzkie istniały wraz z nie stworzonym przedwiecznym Bogiem nim nastąpił akt stworzenia, Bóg siłą...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Święty Boże, Święty Mocny”

   

  „Święty Boże, Święty Mocny” – jest to rodzaj modlitwy – pieśni błagalnej proszącej Boga o ochronę przed klęskami. Taki rodzaj pieśni nazywamy suplikacją. Byłą często śpiewana przez lud Polski. Poeta ukazuje procesję ludzi idącą do grobu samotnego człowieka, który może znajdować się...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /2 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Hymn do Nirwany”

   

  „Hymn do Nirwany” – jest to rodzaj modlitwy do Nirwany. Poeta już się sam załamał i twierdzi, że jedynym wyjściem z tej sytuacji jest ucieczka do Nirwany, która dałaby mu zapomnienie swojego życia i zapomnienie rzeczywistości. Poeta prosi by na ziemi i na niebie zapanował królestwo Nirwany, bo jak...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dekadentyzm

   

  Dekadentyzm – smutek, zaduma, melancholia, utrata wszelkich ideałów, wiary w bezsens życia. Podmiotem lirycznym był dusza modernistyczna (sam poeta), która snuła się po bezdrożach przesiadała na nagrobkach żaliła się na swój tułaczy los. Do poezji wprowadzono różne motywy np. dzwon, żebrak, dola -...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Impresjonizm

   

  Impresjonizm – kierunek artystyczny, którego twórcą był Claude Monet nazwa ta pochodzi od jego obrazu pod tyt. „Wschód Słońca Impresja”, który wystawił na wystawie w roku 1874 w Paryżu. Impresjoniści głosili, że zadaniem sztuki jest przedstawienie przelotnych wrażeń artysty, używali jasnych barw i...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symbolizm

   

  Symbolizm - prekursorami symbolizmu byli parnasiści nazwa ta wywodzi się od zbiorku poezji pod tyt. „Parnas współczesny” byli to Leconte de Liste, Jase – Maria de Heredia, Teofil Gaudier. Przedmiotem ich twórczości stała się przede wszystkim przeszłość, dzieje starożytne, legendy, dawne dzieła sztuki...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /Samantha Dodano /06.04.2011 Znaków /1 119

  praca w formacie txt

Do góry