Młoda Polska /155 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - ZYGMUNT FREUD

  Twórca psychoanalizy. W wyniku badań dostrzegł dwoistość życia psychicznego: ( świadomość i nieświadomość ). Dostrzegł on możliwość dotarcia do podświadomości człowieka. Rola snów i motywów erotycznych przez które można odnaleźć prawdę o człowieku. Główna myśl to poznanie prawdy o...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /hehe Dodano /07.03.2011 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - HENRYK BERGSON

  Stworzył fiolozofię zwaną intuicjonizmem lub bergsonizmem.

  1.   odrzucenie intelektu

  2.   świata nie można poznać, tylko przeczuć poprzez intuicję

  3.   odrzucenie racjonalizmu i empiryzmu na rzecz intuicji

  4.  Koncepcja Elane Vitale, siła wewnętrzna każdego, która nim kieruje i zmusza do aktywności...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /hehe Dodano /07.03.2011 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - ARTUR SCHOPENHAUER

  Był to niemiecki filozof. Stworzył on pesymistyczną ideologię zwaną schopenhaueryzmem:

  1.   ludzkie życie to pasmo cierpień co powoduje dążenie do szczęścia, co jest nieosiągalne

  2.   człowiek jest istotą biologiczną i rządzi nim chęć życia (popęd życia)

  3.   skazany jest na istnienie bez...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /hehe Dodano /07.03.2011 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - FRYDERYK NIETZSCHE

  Niemiec. Był czołowym filozofem okresu. Stworzył on filozofię zwaną nitzscheanizmem. Była to filozofia optymistyczna. Optymizm polegał na rzeczywistości w rękach człowieka. Zakładała ona:

  1.   kult indywidualizmu, nadczłowieka

  Jednostką słabą i pesymistyczną należy pogardzać, a wręcz...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /hehe Dodano /07.03.2011 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI

  Racjonalizm i empiryzm wiązały się z kierunkiem artystycznym pozytywizmu - realizmem. Gdy w Polsce panował realizm to w innych krajach tworzyły się nowe tendencje, które po pewnym czasie dotarły do Polski. Przestał być modny realizm.

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /hehe Dodano /07.03.2011 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INNE NAZWY ZWIĄZANE Z EPOKĄ - FIN DE SIECLE

  Koniec wieku. Styl bycia końca XIX wieku.

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /hehe Dodano /07.03.2011 Znaków /42

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INNE NAZWY ZWIĄZANE Z EPOKĄ - DEKADENTYZM

  Schyłkowość. Był to ruch artystyczny oraz światopogląd, który był głęboko przekonany o upadku kultury i jej tradycji z powodu rozwoju cywilizacji. Totalna niechęć do istnienia, wyczerpanie ideologii. Rozwój tak jak przed upadkiem Cesarstwa Rzymskiego.

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /hehe Dodano /07.03.2011 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INNE NAZWY ZWIĄZANE Z EPOKĄ - SECESJA

  Termin dla określenia kierunku w sztukach plastycznych oraz architekturze, sztuce użytkowej i zdobnictwie. Jej cechami są: falista linia, wątki roślinne i kwiatowe, asymetria, pastelowe barwy. 

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /hehe Dodano /07.03.2011 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INNE NAZWY ZWIĄZANE Z EPOKĄ - NEOROMANTYZM

  Był to kierunek artystyczny XIX i XX wieku. W sposób jawny nawiązywał do romantyzmu i jego twórców - Mickiewicza, Słowackiego, Norwida. Posiadał wspólne cechy epoki.

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /hehe Dodano /07.03.2011 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INNE NAZWY ZWIĄZANE Z EPOKĄ - MODERNIZM

  (die modern - aktualny, modny, nowoczesny)

  1.  synonim Młodej Polski

  2.  nazwa pierwszej fazy rozwoju epoki (5 - 7 lat).

  Charakteryzował go skrajny indywidualizm, metafizyka, szokujący sposób bycia artystów. Chciano unowocześnić świat, zmienić go.

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /hehe Dodano /07.03.2011 Znaków /281

  praca w formacie txt

Do góry