Młoda Polska /155 prac/

 • Ocena brak

  STANISŁAW PRZYBYSZEWSKI

  Prowadził ekscentryczny tryb życia. Lubował się w kształtowaniu samego życia. Nazywano go szatanem, księciem ciemności. Jego uczniowie byli potępieńcami. Posiadał wpływ osobisty i literacki. Ze swoją kochanką Martą miał pięcioro dzieci, byli biedni. Bardzo go kochała. Odwzajemniał to uczucie, ale...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /maruda Dodano /07.03.2011 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYGANERIA MŁODOPOLSKA

  Okres modernizmu charakteryzował się specyficzną atmosferą obyczajową i kulturową szczególnie w środowisku artystów. Prowadzili oni specyficzny i dziwny tryb życia. Wielbiono ich i naśladowano lub odrzucano i tępiono. Środowisko modernizmu to cyganeria artystyczna. Bohem (fr.boheme). Pierwszy raz to...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /maruda Dodano /07.03.2011 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „WALKA ZE SZTUKĄ” - ZENON PRZESMYCKI

  Postulat, że sztuka jest elitarna. Masowy odbiorca jest przeszkodą w rozwoju sztuki. Nie wszyscy są zdolni do kontaktu z nią. Jest przywilejem elitarnym. Do niej dotrzeć można tylkko sferą ducha. Podkreślenie elitarności dostępu do sztuki, jako ludzi wybranych, mogących zrozumieć sztukę. (Norwid)...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /maruda Dodano /07.03.2011 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POECI EPOKI MODERNIZMU - ARTUR RIMBAUD

  „Statek pijany”

  Utwór zawiera elementy impresjonistyczne i symboliczne. Podmiotem lirycznym jest łódź. Może to być artysta utożsamiony ze statkiem. Początkowo dryfuje bez celu, unoszony bezwolnie, zagubiony w bezmiarze wód.

  Zachwyca się krajobrazami. Napawa się swobodą i pełną wolnością...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /maruda Dodano /07.03.2011 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POECI EPOKI MODERNIZMU - CHARLES BAUDELAIRE

  Cechy jego utworów:

  1.  wyższość artysty nad przeciętnymi ludźmi

  2.  operowanie brzydotą i śmiercią

  3.  czysty motyw szatana

  4.  nastrój smutku, pesymizmu, przygnębienia

   „Padlina”

   Przejście od sielankowej przechadzki do odrażającego opisu padliny. Zwłoki określone są brutalnie i drastycznie...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /maruda Dodano /07.03.2011 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI ARTYSTYCZNE - SYMBOLIZM

  Był wykorzystywany głównie w plastyce. Głoszono, że dzieło artystyczne ma ukazywać problemy duchowe człowieka. Te sfery ludzkich problemów nierozwiązywalnych drogą intelektualną. Nawiązanie do intuizmu.

  Tematem była abstrakcja, niepoznane, tajemnicze. Środek artystyczny to symbol (przedmiot, sytuacja...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /maruda Dodano /07.03.2011 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI ARTYSTYCZNE - IMPRESJONIZM

  Najpełniej wyrażony został w malarstwie. Nazwa francuska od tytułu obrazu Moneta „Wschód słońca. Impresja”. Inni przedstawiciele to Manet, Renoir, Cezanne. W Polsce byli to głównie Wyczółkowski, Fałat, Pankiewicz, Boznańska. Zerwał on  z pierwszeństwem tematów historycznych. Centrum zainteresowania był...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /maruda Dodano /07.03.2011 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI ARTYSTYCZNE - NATURALIZM

  Jego twórcą był Emil Zola. Utwory jego nawiązywały do komedii ludzkiej Balzaka. Zalecenia teoretyczne naturalizmu zawarł on w przedmowie do utworu pt. „Teresa Raquin”:

  1.  biologizm

  a) utożsamianie społeczeństwa z organizmem żywej istoty

  b) pojmowanie człowieka jako cząstki natury, człowiek...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /maruda Dodano /07.03.2011 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASOPIŚMIENNICTWO W EPOCE MŁODEJ POLSKI

  To ono głównie się rozwijało mimo surowej cenzury. Zawierało ono materiały literackie oraz dyskusyjne polemiki o kształcie artystycznym. Były dokumentem życia literackiego. 

  „Życie”

  Warszawa - Tygodnik wydawany w latach 1880 - 1890. Zenon Przesmycki („Miriam”) był redaktorem naczelnym. To on przyswoił...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /hehe Dodano /07.03.2011 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIE EPOKI MŁODEJ POLSKI - KAROL MARKS

  Stworzył marksizm. Wywarł on wpływ na proletariat. Nie skłaniał się ku jednostce. Zainteresowanie tłumem, zbiorowością i sytuacją społeczną, która się zmienia ze względu na wiodącą klasę społeczną. Odżegnanie od indywidualizmu.  

  Nastąpił kryzys w wartościach literackich:

  1.  literatura...

  Ocena / Kategoria / Młoda Polska

  Autor /hehe Dodano /07.03.2011 Znaków /605

  praca w formacie txt

Do góry