Materiały do matury /280 prac/

 • Ocena brak

  "JEST SIĘ TAKIM JAK MIEJSCE, W KTÓRYM SIĘ JEST"CZŁOWIEK ZDETERMINOWANY CZY WOLNY W LITERATURZE XX WIEKU ?

  "JEST SIĘ TAKIM JAK MIEJSCE, W KTÓRYM SIĘ JEST"CZŁOWIEKZDETERMINOWANY CZY WOLNY W LITERATURZE XX WIEKU ?

  Żyjemy w końcu XX wieku. Jesteśmy często niewolnikami mass mediów, które"zalewają" nas "tanią" kulturą. Jednak młody człowiek - wieczny wędrowiec, poszukującysiebie i swego miejsca w świecie -...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /tadek Dodano /16.02.2011 Znaków /23 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOM - DOBREM CZY BARIERĄ NA DRODZE DO DOBRA ? Wnioski o tragizmie bohaterów zmuszonych wybierać między dobrem a dobrem

  DOM - DOBREM CZY BARIERĄ NA DRODZE DO DOBRA ? Wnioski o tragizmiebohaterów zmuszonych wybierać między dobrem a dobrem.

   

  Żyjemy w końcu XX wieku. Jesteśmy często niewolnikami mass mediów, które"zalewają" nas "tanią" kulturą. Jednak młody człowiek - wieczny wędrowiec, poszukującysiebie i swego...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /tadek Dodano /16.02.2011 Znaków /8 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚCI, SENS ŻYCIA , CEL ISTNIENIA - JAKIE WSKAZÓWKI W TYM KIERUNKU DAJE CZŁOWIEKOWI KOŃCA XX WIEKU LITERATURA ?

  WARTOŚCI, SENS ŻYCIA , CEL ISTNIENIA - JAKIE WSKAZÓWKI W TYMKIERUNKU DAJE CZŁOWIEKOWI KOŃCA XX WIEKU LITERATURY ?

  To nie człowiek kształtuje swój życiorys, lecz świat, bieg wydarzeń historycznychokreśla los jednostki, sposób jej myślenia i przeżywania. Również olbrzymi wpływ na...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /tadek Dodano /16.02.2011 Znaków /28 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM A LIERATURA POWOJENNA

  ROMANTYZM A LIERATURA POWOJENNA

  Lata powojenne i laa PRL-u nie sprzyjały kulowi romantyzmu - przynajmniej oficjalnie.Powracano do niego w tzw, momentach „odwilży politycznej”. Pojawiły się głosy „za” i„przeciw”.Andrzej Wajda- wybitny reżyser - przyczynił się do umocnienia romantycznego kultu...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /tadek Dodano /16.02.2011 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM A LITERATURA XX-LECIA ORAZ WOJNY I OKUPACJI

  ROMANTYZM A LITERATURA XX-LECIA ORAZ WOJNY I OKUPACJI

  Pisarze tej epoki odrzucili romantyzm. W chwili, gdy Polska odzyskała niepodległość pewneromantyczne treści zdewaluowały się, widać to chociażby w wypowiedziach poetów :

  * Antoni Słonimski : „Odrzucam z ramion płaszcz Konrada”* Jan Lechoń : „A...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /tadek Dodano /16.02.2011 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM A MŁODA POLSKA (NEOROMANTYZM)

  ROMANTYZM A MŁODA POLSKA (NEOROMANTYZM)

  Jedno z imion tej epoki brzmi : neoromantyzm. W przypadku ej epoki możemy mówić o kulcieromantyzmu ,a też o odrodzeniu tej epoki. Tendencje te odnajdujemy już w dziełach krytyków ipublicystów nowej epoki:

  * Ignacy Matuszewski : w „Słowackim i nowej sztuce” daje wyraz...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /tadek Dodano /16.02.2011 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM CONTRA POZYTYWIZM

  ROMANTYZM CONTRA POZYTYWIZM

  Pozytywizm nie kwestionuje całkowicie romantyzmu : część idei kontynuuje, część zmienia.romantyzm : pozytywizm :- uczucia, wiata, serce - wiedza, scjentyzm, rozum- walka drogą powstań i spisku - praca u podstaw, praca organiczna,równouprawnienie- poeta - wieszcz Żydów...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /tadek Dodano /16.02.2011 Znaków /2 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALOG Z ROMANTYZMEM

  DIALOG Z ROMANTYZMEM

  1. WSTĘP

  Romantyzm to epoka, o której się dyskutuje, przeciwstawia się ją pozytywizmowi, czy obalamity. Im większy krzyk przy zrzucaniu świętości z piedestału lub parodia czy pastisz - tymsilniejsza i ważniejsza bywa owa świętość. I tak jest z romantyzmem. Był tak ważny w...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /tadek Dodano /16.02.2011 Znaków /3 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOHATEROWIE NIEPOKORNI

  BOHATEROWIE NIEPOKORNI

   

  W psychice ludzkiej zakodowane jest dążenie do prawdy, dobra i piękna. Często ten ideał jestnieosiągalny, możemy jedynie „dotykać” poszczególnych wartości ogólnoludzkich, takich jak :miłość, przyjaźń, miłosierdzie, honor, umiłowanie wolności.Czym zatem jest szczęście...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /tadek Dodano /16.02.2011 Znaków /15 760

  praca w formacie txt

Do góry