Materiały do matury /280 prac/

 • Ocena brak

  Średniowieczne wzory świętości („Legenda o św. Aleksym”, „Kwiatki św. Franciszka”).

   

  Średniowiecze to epoka, która stawiała przed literaturą zadanie, polegające na nieustannym przypominaniu człowiekowi, że jest śmiertelny i że jego życie na ziemi powinno być drogą do zbawienia i świętości. Wytworzyło tzw. wzorce osobowe, podane w formie gotowej, zalecanej do naśladowania. Jednym...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /Stacy Dodano /06.04.2011 Znaków /3 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ponadczasowa i uniwersalna wartość wybranych przypowieści ewangelicznych.

   

  Przypowieść, inaczej parabola, jest utworem narracyjnym, typowym gatunkiem literatury moralistycznej, wyjaśniającej nadrzędne prawdy uniwersalne: moralne, filozoficzne, religijne. Odmianą przypowieści jest przykład (exemplum), które ma znaczenie dosłowne, a nie symboliczne czy alegoryczne. Przypowieść...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /Stacy Dodano /06.04.2011 Znaków /3 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto ma rację – Kreon czy Antygona? Ocena wyborów moralnych bohaterów dramatu Sofoklesa.

   

  „Antygona” jest jedną z 7 zachowanych tragedii Sofoklesa. Żył on w latach 496 – 406 p.n.e., należy do trójki największych tragików greckich (obok Ajschylosa i Eurypidesa). Jako młody chłopiec przewodniczył chórowi młodzieńców podczas uroczystości dziękczynnych z okazji zwycięstwa Aten nad Persami...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /Stacy Dodano /06.04.2011 Znaków /3 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównaj biblijny poemat o stworzeniu świata z greckim mitem kosmogonicznym. Wskaż podobieństwa i różnice.

   

  Od najdawniejszych czasów człowiek usiłował wyjaśnić tajemnicę pochodzenia świata i jego samego. Nie mając do tego stosownych narzędzi, szukał wytłumaczenia w religii, która wyznawał. W cywilizacji europejskiej istnieją dwa źródła, opisujące początki świata i dziejów ludzkości. Są to Biblia i...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /Stacy Dodano /06.04.2011 Znaków /4 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego mówimy że poezja Kochanowskiego jest uniwersalna

  Jan Kochanowski to najwybitniejszy pisarz polski XVI w. Jego poezja jest uniwersalna i utwory tego poety czytam najchetniej.Kochanowski w swych utworach krytykował i ganił szlachtę i magnatów. W wyrazisty sposób przedstawił umiłowanie do ojczystej przyrody i ludowych obyczajów. Moim zdaniem Kochanowski był...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /weronika Dodano /15.03.2011 Znaków /8 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia do ustnej matury

  (J.polski) 

  Zagadnienia Literatury

  Analizy i interpretacje tekstów

  1) powieść poetycka

  (gatunek, epoka) „Giaur”, „Konrad Wallenrod”,

  2) kompozycja otwarta: "Lalka", "Ludzie bezdomni" - nie znamy dalszych losów bohatera i wpływ na możliwości interpretacyjne,

  3) synkretyzm rodzajowy i gatunkowy-utwory...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /spiderman Dodano /09.03.2011 Znaków /5 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  20 lecie międzywojenne. Zagadnienia

  Ogólna charakterystyka okresu 20 lecia.

   

  20 lecie międzywojenne to okres między pierwszą i drugą wojną światową - jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury, okres bardzo zróżnicowany. Pierwsza wojna światowa doprowadziła do zmiany układu sił wśród państw europejskich, wielkie...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /14 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młoda Polska pytania

  Tło filozoficzne Młodej Polski (Schopenhauer, Nietzsche, Bergson).

  Za początek epoki przyjęto umowną datę 1891 r., której towarzyszyły nowe tendencje ideowo-artystyczne, a za koniec - 1918 r., czyli rok odzyskania przez Polskę niepodległości. Już pod koniec lat osiemdziesiątych XIX w...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /18 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozytywizm pytania

  Wyznaczniki światoglądu europejskiego (scjentyzm, ewolucjonizm, utylitaryzm).

  Pozytywizm wywodził się z nurtu filozoficznego oświecenia, który przeciwstawiał się metafizyce, a więc wwszelkim teoriom idealistycznym, nienaukowym, trudno przyswajalnym przez umysł ludzki, a budował wiedzę o...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /32 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyzm pytania

  Granice czasowe, wyjaśnienie nazwy epoki, sytuacja polityczna kraju.

  Romantyzm to okres w dziejach kultury i literatury europejskiej przełomu XVIII i XIX w. Romantyzm powstał na fali europejskich ruchów wolnościowych, które nawiązywały do ideałów Wielkiej Rewolucji Francuskiej. W Anglii romantyzm...

  Ocena / Kategoria / Materiały do matury

  Autor /Anna Dodano /09.03.2011 Znaków /47 679

  praca w formacie txt

Do góry