Lektury /80 prac/

 • Ocena brak

  Geneza utworu ''Nam Niemnem''

  Powieść, pisana w Miniewiczach i Grodnie od lata 1886 r. do sierpnia 1887 r., drukowana była po raz pierwszy w „Tygodniku Ilustrowanym” w 1887 roku, a wydana osobno przez Gebethnera i Wolfa w Warszawie, w r. 1888. Pierwotnie zamierzony przez Orzeszkową tytuł – Mezalians (zapowiedź w formie notatki w...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /6 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Moralność pani Dulskiej”

  Komedia, składająca się z trzech aktów, rozpoczyna się i kończy podobną sceną: pochmurny, jesienny ranek lwowski w ciemnym, ponurym, przepełnionym meblami i bibelotami mieszkaniu. Ciszę zakłóca szuranie pantofli pani domu, która swoimi okrzykami i wyrzekaniami budzi służbę i domowników i wprawia w...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /27 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas i miejsce akcji ''Mistrz i Małgorzata''

  Powieść Michała Bułhakowa nie poddaje się jednoznacznym interpretacjom. Jej ideowa wymowa pozostaje w związku ze złożonością formalną. Narracja prowadzona jest z pozycji świadka obserwującego zdarzenia rozgrywające się w Moskwie w ciągu kilku dni, innym razem nadawcą jest ktoś wtajemniczony w...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /4 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistrz i Małgorzata

  Powieść składa się z dwu części podzielonych na 32 zatytułowane rozdziały i epilogu. Utwór poprzedza motto zaczerpnięte z Fausta J, W. Goethego:

   

   

  ...Więc kimże w końcu jesteś? – Jam częścią tej siły,

  która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro.

   

  (5).6

   

   

   

  Część...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /22 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas i miejsce akcji ''Małej apokalipsy''

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

   

   

   

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /6 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mała Apokalipsa - streszczenie

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

   

   

  Po mego życia trudach, jeśli

  Na jakieś względy zasłużyłem,

  Nie chcę, by moją trumnę nieśli

  Ci właśnie, których nie znosiłem

   

  (233)

   

   

  >

   

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /26 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makbet

  Akcja Makbeta toczy się w XI wieku w Szkocji i (w końcu IV aktu) w Anglii. Tekst składa się z pięciu aktów.

  Akt I rozpoczyna scena w pustej, tajemniczej okolicy, gdzie wśród grzmotów i błyskawic spotykają się trzy czarownice. Umawiają się one na kolejne spotkanie na wrzosowisku, po zakończeniu...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /19 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makbet geneza utworu

  Czas powstanie Makbeta można ustalić w pewnym przybliżeniu. Brakuje źródeł, które pozwoliłyby precyzyjnie określić, jak długo Szekspir pracował nad ta tragedią. Historycy literatury nie znają też ciągle wielu innych faktów dotyczących osoby i twórczości słynnego dramaturga epoki elżbietańskiej...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /3 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza Ludzi bezdomnych

  Powieść ukazała się drukiem w Warszawie w 1899 roku (z datą 1900). Publikacja szybko stała się wydarzeniem wielkiej rangi, porównywalnym z premierą Wesela Stanisława Wyspiańskiego, Odbierano ją jako formę dyskusji z hasłami pozytywistów i postawą romantyczną, jako manifest ideowy poglądów...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /11 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lord Jim streszczenie

  Powieść składa się z czterdziestu pięciu rozdziałów. Tekst poprzedzony jest dedykacją: Państwu G. F. W. Hope z wdzięcznym przywiązaniem wieloletniej przyjaźni (5)5, a także mottem: Jest pewne, że moje przekonanie staje się nieskończenie silniejsze z chwilą, gdy uwierzy w nie inna dusza – Novalis...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Amelia Dodano /11.03.2011 Znaków /19 512

  praca w formacie txt

Do góry