Lektury /80 prac/

 • Ocena brak

  ''Pan Tadeusz'' główne wątki

  Na początku utworu czytelnik poznaje tytułowego bohatera, Tadeusza, który wrócił po dłuższym pobycie w mieście, gdzie pobierał nauki pod opieką surowego księdza, aby – na życzenie stryja – przejąć gospodarstwo. Jest to postać wiodąca w wątku miłosnym, który jednakże najpierw ustępuje miejsca...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /9 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pan Tadeusz

  Utwór składa się z dwunastu ksiąg i Epilogu wyjaśniającego genezę dzieła. Tekst liczy 9720 wersów (zaś Epilog – 129). Epopeja została napisana trzynastozgłoskowcem z średniówką po siódmej sylabie.

  I. Gospodarstwo. Księgę I rozpoczyna uroczysta, patetyczna apostrofa do Litwy. Poeta wyraża...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /25 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamiętnik z powstania warszawskiego - czas i miejsce akcji

  Opisując różne miejsca i budowle, Białoszewski ukazuje powszechną zagładę miasta poprzez obrócenie w gruzy domów mieszkalnych, urzędów oraz cennych zabytków architektury – wiel­kich pamiątek narodowych. Na oczach czytelnika zmienia się warsza­wski pejzaż. Znajome Mironowi miejsca zmieniają swój...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /5 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamiętnik z powstania warszawskiego

   

   

  Od bomb i samolotów – wybaw nas, Panie,

  Od czołgów i goliatów – wybaw nas, Panie,

  Od pocisków i granatów – wybaw nas, Panie,

  Od miotaczy min – wybaw nas, Panie

   

  (37)

   

   

  Narrator opisuje metody przeprawiania się w inne miejsca kanałami...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /27 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamiętnik z powstania warszawskiego - okoliczności powstania

  Pamiętnik z powstania warszawskiego przedstawia obrazy z okresu od l sierpnia do 9 października 1944 r., układające się w relację o zagładzie miasta prowadzoną z perspektywy cywila. Utwór wyrósł z osobistych doświadczeń autora, który w opisywanym przez siebie okresie przebywał w Warszawie. Od czasu...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /5 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siłaczka

  Akcja toczy się w małym miasteczku, Obrzydłówku, oraz we wsi, w której pracowała Stanisława Bozowska, w końcu XIX w., na tere­nie zaboru rosyjskiego.

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

   

   

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /4 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  “Odprawa posłów greckich”

  Sztuka składa się z pięciu krótkich aktów, poprzedzonych przedakcją i opatrzonych zakończeniem, a także przedzielanych wystąpieniami Chóru.

  W przedakcyjnym monologu Antenor przedstawia sytuację: informuje o przybyciu Greków domagających się zwrotu Heleny oraz o zabiegach Aleksandra. (Parysa)...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /13 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nie-Boska komedia

  Krasiński opatrzył „Nie-Boską komedię” podwójnym mottem. Pierwsze, anonimowe zdanie odnosi się do bohatera zbiorowego i stanowi historiozoficzny komentarz do przedstawionych w utworze dziejów zmagań dwóch przeciwstawnych obozów społecznych: Do błędów, nagromadzonych przez przodków, dodali to, czego me...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /27 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wątki miłosne w ''Nad Niemnem''

  Pierwotnym pomysłem, z którego narodziło się późniejsze arcydzieło, był właściwie... romans. Tematem Mezaliansu miało być bowiem „nierówne” (wedle ówczesnych pojęć i norm obyczajowych) małżeństwo przedstawicieli dwu różnych kulturalnie, a przede wszystkim nierównych majątkowo, klas społecznych...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /3 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nam Niemnem

  Powieść podzielona jest na trzy tomy. Tom I składa się z sześciu rozdziałów. Akcja każdego z nich poprzedzona jest zwykle rozbudowaną częścią opisową, której zadaniem jest wprowadzenie do następujących po niej wydarzeń oraz przedstawienie bohaterów.

  Pierwszy rozdział rozpoczyna się dialogiem...

  Ocena / Kategoria / Lektury

  Autor /Oliwka Dodano /11.03.2011 Znaków /25 387

  praca w formacie txt

Do góry