Inne /98 prac/

 • Ocena brak

  FLEKSJA

  FLEKSJA

  Formy odmiany wyrazów i ich funkcje

  Wyrazy należące do odmiennych części mowy mogą występować w zdaniach w różnych formach, np.:

  Książka leżala na stole.

  Kupiłem ladną książkę.

  Wyraz książka występujący w pierwszym zdaniu w formie mianownika to podmiot, z którym zgadza się w...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /tadek Dodano /16.02.2011 Znaków /24 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘŚCI MOWY

  CZĘŚCI MOWY

  Charakterystyka ogólna

  Wyrazy, którymi się posługujemy w mowie lub piśmie, mają określone znaczenie i właściwości gramatyczne — morfologiczne i składniowe. Wyrazy mające podobne ogólne znaczenie (są np. znakami przedmiotów, czynności, cech lub stosunków) i podobne właściwości...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /tadek Dodano /16.02.2011 Znaków /11 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FONETYKA

  Głoska a fonem

  Fonetyka jest działem językoznawstwa zajmującym się badaniem dźwiękowej strony języka. Najmniejszym elementem formy dźwiękowej wyrazu jest głoska. Każda głoska ma określone cechy fizjologiczne i fizyczne, zależne od sposobu jej wymawiania, dzięki czemu odróżniamy ją od innych...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /tadek Dodano /16.02.2011 Znaków /12 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodeks Moralny

  Kodeks Moralny

   

  Ogromna jest ilość dzieł, które traktują o tym, co dobre a co złe, prezentują wzorce i antyprzykłady postaw ludzkich, zawierają pouczenia, zestaw norm etycznych – bezpośrednio lub parabolicznie. Ustalenie takiego zestawu, który i tak będzie tylko wyborem, a który kształtuje morale...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /piwosz Dodano /13.02.2011 Znaków /6 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozumiesz termin "przystosowanie" ? Podaj takie przykłady, których nie potępiasz i takie, które cię oburzają.

  Jak rozumiesz termin "przystosowanie" ? Podaj takie przykłady, których nie potępiasz i takie, które cię oburzają.

   

  Materialna forma życia człowieka, jego głęboko zakorzeniony egzystencjalizm a także odwieczna walka o przetrwanie wycisnęły dobitnie piętno w każdym z nas. Piętno, które powoduje, iż...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /piwosz Dodano /13.02.2011 Znaków /11 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozumiesz słowa motta "Ludzie ludziom zgotowali ten los" ?

  Jak rozumiesz słowa motta "Ludzie ludziom zgotowali ten los" ?

   

  Motto utworu "Medaliony" Zofii Nałkowskiej dobitnie oddaje całokształt poruszonych tam spraw. Przedstawione tam zagadnienia, pomimo, że ukazują głównie los przedstawicieli narodu żydowskiego podczas II wojny światowej oraz pozornie...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /piwosz Dodano /13.02.2011 Znaków /12 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liryka rewolucyjna Władysława Broniewskiego

  Liryka rewolucyjna Władysława Broniewskiego

  Rozwój polskiej liryki rewolucyjnej wiąże się w dwudziestoleciu międzywojennym przede wszystkim z nazwiskiem Władysława Broniewskiego. W domu jego żywe były tradycje walk o wolność. Również w gimnazjum, do którego uczęszczał, panowała atmosfera...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /piwosz Dodano /13.02.2011 Znaków /5 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANIZM I DEMOKRATYZM POGLĄDÓW Andrzeja Frycza- -Modrzewskiego.

  HUMANIZM I DEMOKRATYZM POGLĄDÓW Andrzeja Frycza- -Modrzewskiego.

   

  Należał do galerii pisarzy politycznych złotego wieku, ale był pisarzem politycznym w całej swej działalności. Tworząc dzieło poświęcone problemom państwowym szedł torami wytyczonymi przez starożytnych. Przywołuje traktaty:...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /piwosz Dodano /13.02.2011 Znaków /11 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie?

  Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie?

   

  Spotkałem się kiedyś z porównaniem wynalazku Gutenberga do odkrycia nowej i nieznanej galaktyki. W jego wyniku powstaje nowy wszechświat, który poznać może nawet zwykły...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /piwosz Dodano /13.02.2011 Znaków /7 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ?

  Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ?

  Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez Polskę niepodległości można...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /piwosz Dodano /13.02.2011 Znaków /19 599

  praca w formacie txt

Do góry